هراس شدید فرقه رجوی از نتایج نامعلوم واحتمالا معکوس تحولات اکراین

جان مک کین درحال هدایت سمت وسوی ناآرامی های اکراین

درابتدای کار که دنیای سلطه گر غرب در سوء استفاده ازخیزش مردم اکراین دراعتراض به فساد مزمن دراین کشور وبا درک بی استخوانی رئیس جمهور منتخب (یانوکویچ)، موقتا موفق به تحمیل عوامل خود به جنبش مردم اکراین شد، مجاهدین رجوی وهمپالگی های سلطنت طلب و طیف های متنوعی از چپ نماهای اپوزیسیون، سخت حنا بردستشان بسته و به رقص و پایکوبی پرداختند که همفکران فاشیست شان با موفقیت نسبی دراکراین، بزودی دروازه های مسکو را هم برای اربابان فکری ومادی حضرات باز کرده و دنیای تک قطبی ای که سی سالی کم و بیش برجهان حکم میراند و اینک با حضور قویتر پارامترهای بیشتری مانند چین، روسیه و پیمان های جدیدی که بسته شده، درجه ی خلوص بیشتری خواهد یافت که اینطور نشد (ازقضا اسکنجبین صفرا فزود) و رفتار فاشیست ها و نئونازی های مورد حمایت نئوکان ها دراکراین، مردم قسمت جنوب وشرق (مناطق صنعتی تر اکراین) را به واکنش سریع واعلام استقلال و خود مختاری واداشت.
هراس گروه منحط رجوی درست ازاین باب بود که برای جبران این شکست همکاران فاشیست اش که این شکست ها ادامه خواهد یافت، وادار شد که بازخم زبان زدن و فحاشی، بطور سراسیمه مطلبی تهیه نماید و در رسانه های خود منتشر سازد.
عنوان مقاله هموطنان مدعی مجاهدت برای خلق؟؟!!  " بحران اوکراین و شبیه سازیهای ابلهانه آخوندی " نام دارد که طی آن میخوانیم:
" تا کنون کمتر کشوری بوده که به طور جد بحران اوکراین و تضاد روسیه با غرب بر سر این بحران را ساده سازانه با دوران جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای غربی خصوصاً آمریکا مقایسه کرده باشد". تنها رژیم ولایت فقیه است که از فرط درماندگی و به مصداق «الغریق یتشبث بالحشیش» با جار و جنجالهای رسانه ای، سعی دارد که از بحران اوکراین جنگ سردی بسازد و در عالم خیال و توهم در این میان چاره یی برای بحرانهای خود جستجو کند.
باند ولی فقیه…، بحران اوکراین را فرصتی می داند که رژیم از تضاد روسیه با غرب و به خصوص آمریکا استفاده کند، و دم منافع رژیم را به مصالح و منافع روسیه گره بزند، تا شاید در درجه اول قدرت چانه زنی رژیم در مذاکرات با کشورهای 1+5 بالا برود، و در گام بعدی موقعیت رژیم در ژئوپلتیک منطقه یی و جهانی ارتقا یابد ".

بلی طبیعی تر این بود که بدنبال فروپاشی شوروی وتبدیل آن به یک کشور سرمایه داری، جهان تک قطبی بشود وحتی بودند ساده لوحانی که فکر میکردند که با وجود ازبین رفتن شوروی وپایان جنگ سرد، بودجه ی نظامی آمریکا ودیگرا ن کاهش یافته و  این پول ها ومنابع کلان اضافی، صرف رفاه، مسکن، بیمه، آموزش، بهداشت و… مردم اقصی نقاط جهان شده ودیگر فقر و ذلتی درکار نخواهد بود!
آیا عملا اینطور شد و بودجه نظامی کاهش یافت؟ متاسفانه نه تنها کاهش نیافت، بلکه بودجه نظامی تقریبی آمریکا از 200 میلیارد دلار به نزدیک یک تریلیون دلار (5 برابر!) افزایش یافت ونشان داد که آمریکا علیرغم تسلیم ذبونانه رهبران نادان ویا گماشته شده ی شوروری (یلتسین وشرکا)، خود درنهان به این نکته واقف است که علیرغم موفقیت های درخشان اولیه، جهان دراین وضعیت نخواهد توانست به جهان یک قطبی پایدار تبدیل شود.
درست است که  شخص پوتین یک سرمایه دار است ومنافع شخصی اش در پیوند با الیگارشی های مالی روسیه وغرب تامین میشود و این امر شاید یکی از دلایل بی دفاع گذاشته شدن مردم شرق اکراین درمقابل خشونت های نئونازیست های مورد حمایت نیروهای نظامی اکراین وناتوهم باشد، اما او میداند که عقب نشینی زیاده ازحد درمقابل سلطه ی غرب، باتوجه به سطح بالای سواد مردم درروسیه و وجود احزاب قدرتمند مخالف، ممکن است سبب از دست دادن این قدرت و ثروت او شود وبنابراین مجبور است تا درجات معینی (نه بطور تمام وکمال) دربرابر زورگویی ها وسلطه طلبی های آمریکا وشرکا مقاومت کند.
اگر تنشی بین آمریکا و روسیه مشاهده میشود، نه بدین دلیل است که روسیه به فکر سهم خواهی بیشتری افتاده که توازن قدرت جهانی این اجازه را باو نمیدهد، بلکه این اختلاف ناشی از آنست که آمریکا به چیزی جز تسلیم کامل شدن روسیه و دیگران نمی اندیشد ودرپی تجزیه وتسلیم روسیه و اشغال آنست وهمین امر پوتین را به دردسر انداخته است وگرنه پوتین  20 میلیارد دلاری، مشکل مهمی با آمریکا ندارد و اقدامات ضعیف اش درمقابل آمریکا که اکراین را به آشوب کشانده، بخاطر جلوگیری از حضور نیروهای ناتو در مرز روسیه است و چندان هم غم  مردم اکراین را ندارد.
خواننده ی محترم ازاین نکته آگاه است که آمریکا بدلیل شکست هایش درعراق، افغانستان وسوریه وهمچنین منافع استراتژیک تری که در شرق برای آینده ی خود میبیند، مجبور به ترک نسبی خاورمیانه بوده و ازاین زاویه ی دید است که حاضر شده با ایران و… ملایم تر ازگذشته باشد تا بتواند بدست خود قدرت های منطقه ای مانند ایران، امنیت انتقال انرژی خاورمیانه را تامین کرده و با خیال آسوده تر، به سراغ اشغال روسیه و دست درازی به بازار بی بدیل چین شود. بعبارت دیگر نقشه ی راهبردی آمریکا برای فرار ازبحران لاعلاج سیستمی خود،  دردرجه ی اول تصرف روسیه (بعنوان کشور پهناوری با داشتن یک سوم منابع انرژی جهان)، میباشد!
آیا چنین اشغالی ممکن است؟
باتوجه به جمیع جهات موجود، بنظر میرسد که این کار تنها بقیمت ایجاد زمستان اتمی ونابودی بشریت امکان پذیر است!
ما امروزه اگر بقدرت رسیدن این یا آن جریان فاشیستی ونئونازی را درنقاطی ازجهان (اکراین، هند و…) مشاهده میکنیم، باید متوجه بحران عظیمی باشیم که این سر کار آمدن ها معلول آن است، باشیم. مشابه همان بحران های بسیار معروف دهه ی 1930 که محصولات خبیثی مانند موسولینی وهیتلر را بر جهان عرضه داشت.
مسلم است که سران جمهوری اسلامی هم با تجربه اندوزی از پیمان شکنی های آمریکا درتوافقات اش با شوروی سابق و…، میداند که باید با چانه زنی بیشتر و استفاده از فرصتی که بدلیل میل آمریکا برای تصرف روسیه و چین و نزول سیاست های خاورمیانه ای اش به درجه ی دوم اهمیت، امتیازات بیشتری بدست آورد که این عمل عین دیپلماسی موفق وهوشمندانه است.
برای کم کردن حجم مطلبی که میتوانست به ده ها صفحه برسد، قسمتی از گفتگوی روزنامه آلمانی «یونگه ولت» با «ویلفرید هندورک» مسئول شرکت «د.او.ب» (جامعه تجارت و سرمایه گذاری آلمان ـ اکرائین ـ بلغارستان)  را عینا نقل میکنم که میزان استقلال این رزمندگان اکراینی رجوی گونه را روشن کرده باشم:
"  س: تظاهر کنندگان کرایه خانه می پردازند، برای تامین زندگی خانواده های خود به پول نیاز دارند. در «میدان» تاسیسات گسترده اعتراضی مستقر است: چادرهائی مجهز به اینترنت بدون سیم، مواد غذائی، توالت ها، امکانات بهداشتی، امکانات حمل و نقل. هزینه این امکانات از کجا تامین می شود؟
ج: این سوال دقیقا سوال من هم هست! بنا به محاسبات روزانه اتفاقات این محل 800 هزار یورو هزینه دارد. تظاهر کنندگان غذای خود را خودشان تامین می کنند. به این طریق که چندین باغچه مثل زمان جنگ تبدیل به آشپزخانه شده و مواد غذائی که ظاهرا توسط افراد خصوصی بخشش می شود و یا توسط شرکت ها هدیه می شود در محل پخته می شود. حتی هیزم را هم هدیه می گیرند. در هر حال می توان گفت که وضعیت کاملا عالی ارگانیزه شده است".

سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا