دروغ نویسی فرقه ی رجوی سر باز ایستادن ندارد!

تحریف خبر و تفسیر وارونه
رسانه های مافیای رجوی، بازهم طاقت یک برخورد سازنده با جهان و حمایت ازدولت روحانی را تاب نیآورده و با دهنی کف آلود، نقل قولی از رهبری کشور در سخنرانی روز بعثت آورده و ضمن نشان دادن هراس خود ازاین سخنرانی، به حذف قسمتی ازخبر، گزینشی کردن آن واستنتاج غیر واقعی ودلخواه خود ازآنرا همراه با چاشنی دروغگویی و لاپوشانی ماهیت واقعی کسانی که مروج و حامی تروریزم در اقصی نقاط جهان بوده وهستند، دست به عقده گشائی زد.
درمطلبی از وبسایت رسمی این باند که عنوان " اعتراف خامنه ای به انزجار بین المللی از رژیم ضدبشری اش تحت عنوان «ایران هراسی» و «شیعه هراسی» دارد میخوانیم:

" ولی فقیه ارتجاع امروز طی سخنانی به مناسبت عید مبعث، از افشای چهرهٴ ضدبشری رژیمش در دنیا که از آن به عنوان ”شیعه هراسی“ و ”ایران هراسی“ نام می برد سوز و گداز کرد و طبق معمول آن را ناشی از تبلیغات استکبار و صهیونیسم قلمداد کرد".

دراین مورد به تاسی از تحلیلگران با وجدان ومحققینی که غم رعایت وجدان علمی در ارائه اخباردارند، میگوییم که واقعا هم رهبران دنیای سلطه گر برای دستیابی به منابع عظیم ثروت ها وهمچنین بازار کشورهای اسلامی، ناچار بنوعی تصرف آنهاست. مشکل این طمع ورزان جهانی درآنست که به یکباره نمیتوانند این عمل را انجام دهند واحتیاج به آماده سازی افکار عمومی جهانی دارند و برای تحقق این مهم، باید به مردمی که درکشورهای قدرتمند توصیف شده زندگی میکنند، القا شود که مردم کشورهای اسلامی افرادی خشن و تروریست هستند وبرای رفع خطر آنها باید که کشته شوند وکشورهایشان به تصرف آمریکا وشرکایش درآید تا صلح جهانی درمخاطره؟! نیافتد وخود مردم این کشورهای عقب نگه داشته شده با مواد خام شان تحت نظارت زورمندان جهانی برآمده وبه دموکراسی  وخوشبختی برسند! تمامی بازی های مربوطه دراین راستاست وربطی به تروریست بودن این وآن ندارد وریشه های " ایران هراسی" و "  شیعه هراسی " درداخل این مقوله قابل فهم وهضم است.
برای هرچه بهترمحقق شدن این بازی شیطانی، ایجاد دشمنی بین سنی وشیعه بعنوان مکمل این سیاست تجاوزکارانه و کثیف، ضرورت پیدا میکند واز ایران بعنوان مقتدرترین کشور شیعه نشین، در داخل این سیاست های تفرقه افکنانه دربین دنیای اسلام وبطور کلی تمامی بشریت، چهره ی مخوف وغیر متعارفی راارائه دهد ودراین میان که فرقه ی رجوی نه سر پیاز ونه ته آنست، بعنوان " سخن چین بدبخت وهیزم کش" نقش رذیلانه ای ایفا میکند!
درجای دیگری ازاین شاه اثر باند رجوی آممده است:

"… (آقای) خامنه ای البته اشاره نکرد که این سنخ جنایت و تروریسم، تحت عنوان مذهب از زمان روی کارآمدن خمینی…، پیدا شده و همهٴ گروه های تروریستی با پول و سلاح رژیم او تغذیه و تحریک می شوند)."

جل الخالق! آیا قبل از سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، اصلا تروریزمی وجود نداشته است؟؟!!
مثلا آیا سنگ بنای همین القاعده وطالبان که دردوران ظاهر شاه درافغانستان وبه واسطه ی آمریکا وزمانی که هنوز نه جمهوری اسلامی برسرکار بود ونه تهاجمی ازطرف شوروی انجام شده بود، گذاشته نشد؟؟
مگر گروه های متعدد تروریستی اسرائیل در دهه ی 1940 و بلکه زودتر به کمک غرب ایجاد نشده بود و باترور وقتل عام فلسطینی ها سرزمین های آنان را تصاحب نمیکرد و… دهها مورد دیگر؟؟
دروغگویی وتحریف تاریخ و با این وسعت برای چیست؟ یعنی اینقدر مستاصل بوده وکم میآورید ودر قیاس بنفس کردن، مردم ایران را اینقدر کم سواد میدانید ویا این حرف ها درکنار کمک به نظام سلطه وتابعیت، برای فریب بیشتر اسرای لیبرتی  و… مصرف داخلی هم داشته است؟؟
جواب خود من این است که ظاهرا همه ی گزینه ها- با شدت وضعفی که دارند- صحیح است!
مورد رسوای دیگر دراین سخن پراکنی چنین است:

" ولی فقیه ارتجاع در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به جنگی که در رأس رژیم بر سر دو خط و استراتژی متفاوت برای نجات رژیمش بین باند او و باند رفسنجانی ـ روحانی وجود دارد، از آنها به عنوان «انسانهای بی خردی که به جای قبول ولایت الهی، به ولایت شیاطین و دشمنان بشریت تمسک می جویند و در مقابل آنها دچار ذلت می شوند»."

اما اینجانب خبر دیگری را  دال برحمایت رهبری کشور از دولت سراغ دارد که مجاهدنماهای ما برای مقبولیت دان به نوشته ی خود آنرا حذف کرده اند:
" امروز به لطف خداوند دولت تازه نفس و مسئولان آن، با احساس اعتزاز (گرامی داشتن، عزیز شمردن) به اسلام مشغول به کار و تلاش در عرصه‌های گوناگون هستند ».
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا