درکمپ لیبرتی عراق چه می گذرد؟

با وجود اینکه اساسا جشن مهرگان در جامعه ی بی طبقه ی توحیدی؟! رجوی نباید جایی داشته باشد کسب اطلاع شد که در کمپ لیبرتی  دراول ماه، جشن مهرگان گرفته شده و این جشن تا نیمه های شب ادامه داشته و آن دسته ازخانم های 1000نفری؟! شورای مرکزی؟! که درلیبرتی بودند به بالای سن می آمدند وخودشان، خودشان را به نفرات معرفی می کردند واز انقلاب مریم رجوی وتلاش ایشان در فرانسه برای رهایی زن؟! تمجید میکردند!
به گفته شاهدان رفتار سران فرقه آن قدر عجیب بوده که افراد عادی به خشم آمده ومعترض قضیه بوده اند که در مقابل، سران فرقه به معترضین میگفتند که شما هنوز آن مرد خودتان را نکشتید و به خاطر آن  است که به این مراسم ها اعتراض دارید!
سران فرقه با هدف این مراسم ها را برپاکرده بودند اول به خاطر تقویت روحیه از دست رفته نفرات که این روزها به خاطر انتقال بعضی از این نفرات به آلبانی که درافراد پایین دست حالت پاسیو ایجاد کرده ومی گویند چرا ما را نمی برید ونفرات  قدیمی را به آلبانی منتقل می کنند وسران فرقه به دروغ  می گویند لیست دست ما نیست!!
هدف دوم این کارشان مربوط به موفقیت برجام بوده است که بتوانند آثار آنرا که به ضرر رجوی است، ازذهن افراد بزدایند و اینکه حدس میزنند افرادی رادیو دارند که میتوانند شب ها با شنیدن اخبار، با واقعیت های مربوط به فرجام آشنا شوند وبنابراین بهتر است که وقت شبانگاهی آنها گرفته شود وبه رادیو گوش نکنند!
گفته می شود که سران فرقه تلاش دارند تا نفرات را فقط حفظ کنند وبه همین خاطر که موقع مراجعه ی خانواده ها به درب لیبرتی نشست های انقلاب را میگذاشتند وهمه چیز را به معرفی 1000 عضو شورای مرکزی زن سوق میدادند تا اخبار مربوط به درخواست ملاقات خانواده ها از ذهن ها پاک شود!
توضیح اینکه  درآمار آمریکایی جمع زنها درمناسبات 800 نفر بوده است که الان  بطور معجزه آسایی به 1000 نفر وبیشتر ارتقا یافته است که اینهم از بازی های رجوی است!
درفاز سیاسی سران فرقه  گاه از عربستان تمام قد حمایت می کنند وبچه ها فکر میکنند که آنها را به آنجا می برند وگاه  مسائل سوریه را علم می کنند که طرح مکرر آن بچه ها را خسته کرده وگاه به زدوخورد هم رسیده است!  سئوال اساسی اعضا درنشست ها، زمان ومکان انتقال آنها به بیرون ازعراق است  که سران برای این هم جوابی ندارند!
خانواده ها مهمترین عامل تقویت روحیه ی بچه ها هستند که باید در این مقطع حساس، فعالیت ها وفداکاری های خود را دوچندان کنند واین مسئله پادوان رجوی را بشدت ناراحت میکند.
سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا