وارونه نمایی

مهرداد هرسینی کم عقل، مفسر سیاسی شده است!

نامبرده که عجله ی زیادی درتقرب بیشتر دربارگاه رجوی دارد، " تغاری بشکند، ماستی بریزد "! را عنوان تفسیر انتخاباتی اش قرار داده و نوشته است:
"… به یقین این دور از انتصابات حکومتی که رژیم طی دو سال گذشته با صرف «هزینه های سنگین سیاسی» به پیش برده است، بینه ای از شکاف عمیق در درون حاکمیتی خونریز و ضد مردمی را بخوبی به نمایش گذاشت ".
هموطن عزیز!
آیا دوست داشتی که مانند دوران صدام درعراق، 99درصدکرسی ها دراختیار یک نفر قرار میگرفت وقانع میشدید که شکافی درحاکمیت نبوده است؟
رای مردم ایران به فراکسیون های متعدد نشان داد که سیستم انتخاباتی دراین کشور، کم وبیش ازنوعی سازوکارها برخوردار است که میتواند فراکسیون های مختلف بوجود آورد واین پدیده ی بدی نیست!
هرسینی بیخبر از میزان مشارکت مردم درسایر نقاط جهان چنین ادامه میدهد:
"… ویکی پدیا می افزاید: «دور اول این انتخابات در سراسر ایران با مشارکت حدود ۳۴ میلیون نفر از مردم برگزار شد که معادل 62 درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات به شمار می‌رفت. مشارکت در تهران حدود ۵۰ درصد بود ".
برابر اظهار نظر رسانه های مطرح جهانی،  این میزان مشارکت مردم رضایتبخش و مجموعا بالاتر ازاستاندارد های جهانی قرار دارد و درآمریکا با آن تبلیغات عظیمی که میشود، معمولا میزان این مشارکت 30 درصد است!!!
همو، دوباره مینویسد:
"…اما وضعیت در دور دوم بسیار وخیم تر بود. ابعاد کسادی بازار نمایش را خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (11 اردیبهشت 1395) برای نمونه درکل استان بزرگی مانند آذربایجان شرقی، اینگونه به تصویر کشیده است: «رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اعلام نتایج انتخابات تبریز گفت: مشارکت مردم استان آذربایجان شرقی در دور دوم انتخابات بیش از ۳۰درصد است ".
برابر تحقیقات کارشناسان مربوطه، دور دوم انتخابات درایران، همیشه به نزدیک نصف تقلیل می یابد و این امر تازه ای نیست که شما بموجب آن بتوانید بگویید که مردم درعرض 2ماه آنقدر دلسرد شده اندکه نزدیک 40 درصد ازآنها، از شرکت درانتخابات خودداری کرده اند!
همین آمار دوم که درایران ازاین وضعیت برخوردار است، بازهم بیشتر از  اغلب کشورهایی شبیه آمریکاست واین مسئله چیزی را ثابت نمیکند!!
آقا مهرداد مینویسد:
"… دراین رابطه و با نگاهی به آمار و ارقام های ارائه شده از سوی هر دو باند متخاصم، منطقا می توان گفت که اساسا «جناح پیروزی» درکار نیست و هرآنچه هست، عوامفریبی و دوز و دغل بازی آخوندی و خاک پاشیدن بر شکست بزرگ خامنه ای بر سر نتایج نهایی است و بس ".
آیا برای شما فرقی میکرد که جناحی اکثریت را بدست آورد؟چه چیز خاصی دراین مورد شما را نگران میکند؟!
 آیا درآن صورت – پیروز قطعی یک جناح- نمیگفتید که انحصار درکار بوده وانتخبات فرمایشی است؟!
اگر این انتخابات برگزار نمیشد وآنهم با بالاترین آرامش وامنیتی که اگر درجهان بی نظیر نباشد،کم نظیر است، مطرح نمیکردید که حکومت با بستن وتعطیل کردن انتخابات استبداد رای نشان داده و مثلا کشوررا درحالت فوق العاده نگهداشته است؟!
مسلم است که انتخبات ایران ضعف ها- درمواردی ضعف های حدی- دارد. اما آیا رجوی هم حاضر است درمیان 3000 نفر مرید خود انتخاباتی در قد وقواره ی انتخابات کشور، برگزار کند واساسا به چیزی بنام انتخابات – ولوفرمال – اعتقادی دارد؟!
بدین ترتیب بشما توصیه میشود که ابتدا رجوی را مقید به برگزاری انتخاباتی حتی ضعیف تر ازانتخابات ایران کرده و آنگاه این تفسیرها وحرف های مفت وبی مالیات را مطرح کنید!!
فرید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا