نامه درد آلود به روزبه غنی پور عضو گرفتار در لیبرتی

سلام فرزند عزیزم روزبه
امیدوارم که حالتان خوب باشد. مدتی است که ازحالتان به ما  خبر نمی دهید. همانطورکه درآخرین تلفن تذکرمی دادید من مثل همیشه همان آقای غنی پورهستم که همواره پی رهایی تو ازچنگال رجوی وبازگشت به نزدم می باشم. منتهی چون مادرت بیماراست ومتاسفانه هیچکدام ازما را نمی شناسد تنها شده ام وبیش ازپیش حضورگرم تو را درکانون خانواده حس میکنم.
این نامه را برای این نوشته ام وتاکید دارم که اولا اگرمایل باشید برای رفع تنهایی ما به کشورایران برگردید تا ما را ازدیدارخود خوشنود سازید وکمک حال ما باشید واگرمایل نیستید برگردید ضمن جدایی ازسیاست پیشگان کذایی زر و زور و تزویر و جاه طلبی به سردمداری رجوی گاهگاهی با تلفن ازحالتان به ما خبربدهید.
ضمنا امیدوارم که حال رضا صبوری پسردایی تو خوب باشد. شنیده ام متعاقب رفتن به آلبانی پی زندگی عادی خود رفته است و چه تصمیم درستی هم گرفته است. چنین تصمیمی را برای تو آرزو میکنم.
حرف دیگری نیست منتظرخبرتان هستم.
خدا نگهدار- پدرت
 ابوالحسن غنی پور
01342620936
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.