تلاشهای ضد جداشده ها

تاکتیک لو رفته فرقه مجاهدین در رابطه با جداشدگان

یکی از شگردهایی که سازمان در خصوص اعضاء خود طی سالیان سال بکار میبرد اینست که نیروها را مجبور میکرد که مثلا در خصوص اینکه ما افکار ارتجاعی داریم یا اینکه ما از پاسدار و وزارت اطلاعاتی ها صد بار بدتر هستیم و ما در حق سازمان و رهبری خیانت و جنایت کرده ایم و پشیمانیم و… گزارشاتی بنویسند و این دست نوشته ها را بایگانی میکرد تا در صورت لزوم از آنها علیه خود اعضاء استفاده کند! اکنون که کفگیر سازمان حسابی به ته دیگ خورده و نزدیک ترین نیروهایش هم به آنها پشت کرده اند و روزانه شاهد هستیم که چه بصورت تکی و یا در گروه های چند نفره از سازمان اعلام برائت میکنند٬ سازمان از این دست نوشته ها بعنوان حق سکوت استفاده میکند و به کل باقیمانده گفته است که اگر خیال جداشدن و افشاگری به سرتان بزند٬این نوشته ها را افشا خواهد کرد و بسیاری از جداشدگان هم از ترس اینکه مثلا آبرویشان نرود ترجیح میدهند چیزی نگویند و یا حرفهایی که خیلی سازمان را عصبانی کند٬نزنند! اما آشی که مسعود و مریم رجوی طی این سالیان در عراق برای این بچه ها پختند شورتر از آنست که بتوان با ترساندن و یا اینگونه شگردها جلوی افشا شدنش را گرفت و همانطور که شاهد هستیم بسیاری از جنایات  و خیانتهایی که طی سالیان گذشته در عراق توسط رهبری این فرقه انجام شده بود٬بصورت گسترده افشا شده و اکنون همگان میدانند که این سازمان برخلاف شعارها و برخلاف ادعاهای دمکراتیک وامروزی بودنش٬ فرقه ای عقب مانده و متحجر بیش نیست!
فرقه تروریستی رجوی براین تصور است که هرجا کارش پیش نرفت میتواند با خرج کردن و رشوه دادن راه را باز کند و خطش را پیش ببرد. البته تا حدودی هم موفق بوده است. این رشوه دادن هم درامورات سیاسی و بکارگر فتن شخصیت های اروپایی و امریکایی بوده و هم در خصوص بعضی جداشدگانش. اکنون همگان میدانند که فرقه مجاهدین در ازاء خیانت و خوش خدمتی به صدام٬بخش قابل توجه ای از درآمد نفتی عراق را تصاحب میکردند و با سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی٬ درآمد قابل توجه ای به جیب میزنند! آنها در خصوص جداشدگانی که در اروپا بسر میبرند هم همین تاکتیک را اتخاذ کرده اند. به آنها رشوه میدهند و شرایط مناسبی برای زندگی برایشان بوجود میآورند و در ازاء آن جداشدگان هم بایستی از آنچه بر سرشان آمده سخنی به میان نیآورند! هرچند سازمان توانسته تعدادی را اینگونه بخرد٬اما واقعیت تعدادی بسیار زیادی دیگر هستند که فریب چند صد دلار آنها را نمیخورند وشاید زندگی سختی را داشته باشند٬اما از زندانبانان و شکنجه گران خود٬ پول تو جیبی نمیگیرند!
فرقه رجوی که روزی میگفت خرخره کسانی که قصد جداشدن از سازمان دارند را باید جوید و آنها صد بار از پاسدار و نفوذی بدتر و خطرناکتر هستند و طعمه خارجه دوست نداریم اکنون این سوال مطرح میشود که شما که اینقدر ازاین افراد متنفر هستید٬چرابه آنها پول میدهید؟ آیا تفکر شما نسبت به کسانی که قصد جداشدن از سازمان را دارند عوض شده است یا از چیز دیگری میترسید؟ شاید از ترس افشاگری بیشتر و آبروریزی ترجیح میدهید که به آنها پول بدهید تا ساکتشان کنید؟
الف.عباسی
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا