نقض حقوق بشر

مریم قجر ضد زن اعتقادی به روز زن ندارد

باز هم روز زن فرا رسید و دوباره مریم قجر با نشخوار حرفهای هزار بار تکرار شده قبلی خود پرداخت که خودش اصلاٌ اعتقادی به آنان ندارد. او بطور مثال عنوان داشت: به خواهران و دخترانم در ایران!!! که برای مبارزه برای سرنگونی تلاش می کنند درود می فرستم و یا اینکه در این روز زنان ایرانی به پا خاسته اند و یا رسالت بزرگ برقراری آزادی و برابری را به دوش گرفته و مبارزه می کنند و برای رساندن صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان ایران تلاش می کنند درود می فرستم.
در ضمن مریم قجر عنوان نمود: زنان با عبور از شکنجه ها و میدانهای اعدام و با حضور فعالانه حکومت ایران را به زانو در آورده اند و یا زنان با فدا کاری و مسئولیت پذیری راهی نو گشوده اند.
مریم قجر در جای دیگری عنوان می کند: چند همسری ممنوع است و زنان باید حقوق برابر با مردان داشته باشند و اراجیفی از این مدل را نشخوار نمود.
سئوال این است که آیا مریم قجر به گفته های خود اعتقادی دارد یا خیر؟ آیا طی پروسه ای که سازمان با اندیشه های رجوی در مورد زن گفته درست بوده یا خیر؟
چیزی که ما در مناسبات رجوی شاهدش بودیم تمام حرفهای مریم قجر حرف مفتی است و بیشتر برای سرکار گذاشتن لابی های خارجی فرقه مورد استفاده قرار دارد. اگر مریم قجر اعتقادی به آزادی زنان داشت پس چرا مردان را از دایره مسئولیت و مسئولیت پذیری به کنار گذاشت؟
اگر چند همسری ممنوع می باشد چرا رجوی زن باره خود را صاحب همه زنان عالم می داند؟ اگر زنان پیشتاز مبارزه خیالی شما بودند پس چرا همیشه در گذرگاههای خطرناک مریم قجر به همراه شوهرش راه فرار در پیش می گرفتند؟ اگر زنان اشرف همیشه حاضر به پرداخت بها بودند چرا شما این پرداخت بها را در فرار کردن می دیدید؟ مگر قرار نبود که در زمان حمله آمریکا علیه عراق در کنار نیروهای خود باشید پس چه شد که راه فرار و آرمیدن در کنار رود سن را انتخاب نمودید؟ چرا همیشه باید این زنان نگون بخت اشرف باشند که بهای ندانم کاری شما را با خون بپردازند؟ مگر شما اعتقادی به خانواده دارید که اکنون دم از زنان مبارزه می زنید؟ شما عامل اصلی فروپاشی خانواده و از بین بردن عاطفه زنان بودید؟ مگر شما نبودید که کودکان را از مادران خود جدا نمودید تا با این شیوه مادران شان را به گروگان داشته باشید تا مبادا روزی فرار کنند؟ مریم قجر با عملکرد ضد انسانی خود و آوردن انقلاب طلاق به واقع به تمام زنان و مردان خیانت نمود. شاید این عنوان شود که این درست نیست، شاید زنان به پست های بالاتری در مناسبات سازمانی رسیدند ولی به واقع بدترین شرایط را داشتند و رجوی فقط به فکر ارضای امیال شیطانی خود بوده است و معرکه گردان این برنامه هم خود مریم قجر بوده است.
اگر اکنون مریم قجر از زنان و مقاومت شان در اشرف و مناسبات سازمان می گوید دروغی بیش نیست چون اولین فرد مریم قجر می باشد که نقض کننده حقوق زنان بود. بهتر است زیاد مریم قجر خودش را در مورد حقوق زنان و مقاومت شان خسته نکند چون از بس سابقه شما در این زمینه خراب است که نیاز به تکرار نیست.
مگر نمونه های زیادی در مناسبات وجود نداشت که همین زنان مورد ادعایی مریم قجر بر اثر فشار تشکیلات دست به خودکشی زدند مگر یادتان رفته که معصومه غیبی پور و مهری موسوی و نسرین احمدی زیر دست شکنجه گران زنانی مانند فهیمه اروانی و مهوش سپهری و یا رقیه عباسی کشته نشدند و یا آلان محمدی و مرجان اکبری زیر فشار تشکیلات دست به خودکشی زدند البته نمونه های زیادی هم وجود دارد که مریم قجر بهتر از هر کسی می داند.
پس اکنون حرف زدن مریم قجر در مورد حقوق زنان و مبارزه زنان در مناسبات فرقه ای رجوی دروغی بیش نیست و بیشتر به تف سر بالا شبیه است.
مریم قجر همان بهتر که این اراجیف را نشخوار کند چون هیچ حرف جدیدی برای گفتن در مورد حقوق زنان ندارد و هر چه که هست ریا و فریبکاری و حقه بازی است که از رجوی به ارث برده است.
البته باید به این نکته هم اشاره نمود که مریم قجر بعد از نشخوار هزار بار تکرار شده نیاز دارد که باز هم در مورد کانونهای خرگوشی هم حرف بزند تا شاید آنان را بسیار مهم جلوه دهد و سر نیروهایش را شیره بمالد.
او فکر می کند که یادمان رفته که تا وقتی در اشرف یعنی در عراق بود عامل سرنگونی را ارتش کاغذی خود می دانست و اکنون که به اروپا فرار نموده عامل اصلی سرنگونی را کانونهای خرگوشی می داند و فکر می کند با نوشتن چند شعار و یا آتش زدن چند عکس در زیر پل می تواند قدر تاریخی مردم ایران!!! را رقم بزند. البته به مریم قجر و شوهر در گورش باید گفت که شب قدر تاریخی شما با آویختن به غرب و آمریکا رقم خورده است و به مزدوران بی جیره و مواجب تبدیل شدید.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا