خانواده ها

پاسخ خانم نرگس بهشتی به اضافه گوییهای فرقه رجوی

پاسخ خانم نرگس بهشتی به اضافه گوییهای فرقه رجوی

با سلام اینجانب نرگس بهشتی خواهر مرتضی و مصطفی بهشتی میباشم. درجواب بیانیه ای که از سوی مزدوران رجوی داده شده است؛ میگویم من یک خواهرم. نه مزدور اطلاعاتم، نه مزدورسپاهم. من خواهری هستم که داغ برادر بر دلم گذاشتید. پشت من خون برادرم مرتضی است که تو او را به قربانگاه فرستادی صدای من عربده نیست فریاد من از داغیست که بر دلم گذاشتی. مزدوران توعکس برادر عزیزم که تو او را کشتی پاره کردن و به دنیا ثابت کردند که توخائن شهید دادی که فرقه ات را پیش ببری ولی خداروشکر میکنم مزدورانت با پاره کردن عکس برادرم دست تو خائن را دوباره روکردن. رجوی من نرگس بهشتی خواهر داغدیده ای هستم که قسم خوردم به خون برادرم تااخرین نفسم درمقابلت ایستادگی میکنم و تا ازادی برادرم مصطفی ودیگر زندانیان لیبرتی دست برنخواهم داشت این تهمتها وافتراها من را ازهدفم دور نمیکند این تهمتها فقط ترس تورا ازمن وامثال من نشان میدهد بترس ازروزی که اه خانواده ها گریبانت را بگیرد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا