وارونه نمایی

اگر جرات دارد، رجوی هم ژست های دموکراتیک(ونه دموکراسی) بگیرد!

وبسایت رسمی گروه سکتاریستی رجوی، یادداشتی تحت عنوان " ژستهای دموکراسی بر سر دو راهی سرنگونی "! منتشر کرده که معلوم است این نویسنده ی یک متن سیاسی، فرق بین دموکراسی ودموکراتیک را نمیداند یا راه ورسم درست نویسی صفت موصوف دراستعمال لغات فرنگی به فارسی را بلد نیست!
هر شق قضیه که درست باشد، فرقی برای باند رجوی ندارد. چرا که آنها با تسلیم کامل شدن دربرابر رهبر روان پریش خود، معتقد باین شده اند که رجوی بجای آنها فکر میکند وتصمیم میگیرد واحتمالا دربیشتر مواقع هم، مینویسد!!
در نوشته ی وبسایت رجوی آمده است:
" … خامنه‌ای در پاسخ مطالبات دانشجویان رویة آخوند روحانی را پیش گرفت و مثل آن…، حیطه اختیارات «بر اساس قانون و منطق» را پیش کشید و گفت: «بر اساس قانون و منطق, رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیریهای جزیی و اجرایی دستگاهها وارد شود و اگر مسئولان اجرایی دچار اشتباه شوند, باید مجلس از ابزارهای نظارتی هم‌چون استیضاح استفاده کند و یا این‌که رئیس‌جمهور مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود. شبکه خبر رژیم950412 ".
این اظهار نظر رهبر کشور، اتفاقا برخلاف گفته های رجوی است که میگوید من قانون مطلق وعقل کلم و صاحب مشروع مال، جان وناموس شما!
آیا دوست داشتید که ایشان بگویند من توجهی به هیچ قانونی ندارم وهمه چیز وهمه ی اختیارات مال من است؟!
دراین جملات بر قدرت واختیارات مجلس ودولت صحه گذاشته شده است وچرا باید مورد انتقاد رجوی یا منشی های دربار اوباشد؟!
 علت روشن است.
برای اینکه اینگونه برخوردهای قانونی، پته ی رجوی را روی آب می ریزد و میزان بالای دیکتاتور منشی وخودسری او وعدم تابعیت به هیچ قانونی را افشا میکند!!
درقسمت دیگر نوشته ی مورد نقد آمده است:
"… ولی‌فقیه… در یک کلام می‌گوید بروید یقه روحانی را بگیرید. البته این‌طور هم نیست که خودش در هیچ جایی وارد نشود، او می‌گوید: «البته رهبری در مواردی که احساس کند برخی اقدامات حتی اقدامات جزئی, موجب انحراف نظام از مسیر اصلی می‌شود, باید ورود پیدا کند و مانع از آن کار شود".
رئیس جمهور، بعنوان رئیس قوه ی مجریه ی کشور، نظارت وحیطه ای بیش از روسای سایر قوا بر امور دارد وبنابراین، معرفی ایشان به مردم وحل مشکلات مردم توسط ایشان، به معنی گرفتن یقه ی او نیست.
به قسمتی ازسخنان رهبری که به اختیاراتش مربوط است، هیچ ایرادقانونی، منطقی وعرفی وارد نیست.
باز بخوانیم:
"… حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره‌ی تبعات منفی بیان حرف‌های مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته‌ایم حرف مخالف رهبری, نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می‌شود ".
این حرف درمقابل دوربین تلویزیون ها وخبرگزاری ها برزبان جاری شده ودارای صراحت است.
اگر شما آنرا کم اهمیت میدانید، رجوی را هم وادار سازید که ازاین حرف ها بزند واین تعهدات را بعهده بگیرد.
کسانی که عزیزانی در گرو واسارت رجوی دارند، شنیدن این حرف اززبان رجوی را پیروزی بزرگی برای خود وفرزندان دربند وفلاکت زده ی خود دانسته وبخاطر آن جشن وسرور بپا خواهند کرد!!
ما شنیدن این نوع حرف ها اززبان رجوی را بشرط اینکه رسانه ای باشد واعضای نگون بخت باند وی  هم بشنوند، به فال نیک خواهیم گرفت و مصرانه تحقق این عمل را خواستاریم.
 درهر صورت، رجوی هم اگر جرات دارد، این کار را بکند!!
ودرخاتمه اینکه:
" واقعیت این است که ولی فقیه وامانده و درمانده از همه جا در دوراهی‌یی گیر کرده. یک راه قدرت بیشتر و دیگری سرنگونی. حالا به نظر شما با توجه به جام زهر اتمی و جام زهرهای در تقدیری که خامنه‌ای تلاش می‌کند در مقابل آنها ایستادگی کند، آیا قدرتی برای نظام در کار خواهد بود؟ یا این‌که سمت و سوی نظام لاجرم در مسیر دومی است که خامنه‌ای ترسیم کرده، مسیر سرنگونی "!
توقع ما از رجوی وگماشتگان نزدیک اش این است که فعلا سنگ بزرگ برندارند وبه کارساده وراحت ومربوط به خود بپردازد و  ازاین روست که عجالتا ازشما میخواهیم  این التزام به تعهد پذیرش انتقاد را ازرجوی بگیرید که بقیه ی کارها بعهده ی مردم و رژیم ایران است!
عجله نکنید هموطنان!
کار را اصولی و پایه ای تر آغاز کنید و دروهله ی اول به حل مشکلات تشکیلاتی وایئولوژیکی خود بپردارید وخود را باندازه ی یک دهم مردم ایران آزاد کنید!!
ما میدانیم کسانی که خود آزاد نیستند، نمیتوانند دیگران – ازجمله مردم ایران – رابه آزادی برسانند!!
ما باطرح این موضوعات ازمسئله ی اصلی خود که رهائی فرزندان مان ازاسارت جسمی وفکری رجوی است، منحرف نخواهیم شد و  با قاطعیت تمام بشما میگوییم که فقط خودتان را خسته ورجوی را منفورتر میکنید!!
ما فعلا برروی این مشکل اصلی خود، تمرکز کافی داریم و به مسائل انحرافی مطرح شده توسط شما، وقعی نخواهیم گذاشت!!
گروهی از اعضای خانواده های اسرای رجوی در کمپ لیبرتی وتیرانا
تبریز – ایران
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا