” ع. طارق” رجویست، شبیه آن شاعر پست درباری عمل کرده!

ما جزو ملت هایی هستیم که درطول تاریخ مدون خود، نویسندگان و شعرای برجسته به وفور داریم والبته درمیان آنها کسانی نیز بودند که ازفرط طمع یا فقر و یا نداشتن عزت نفس شایسته ی یک انسان، مدح شاهان را میگفتند وانهم درسطح مشمئز کننده ای!
آورده اند که پادشاهی، شاعر مداح دون پایه ای داشت.
 دریکی ازروزها وهنگام چاشت، وقتی این شاعر برای خواندن خزعبلات شعر گونه ی خود وبرای گرفتن انعام روزانه به دربار شاه می رود، سراغ شاه را میگیرد، درمییابد که شاه قبل ازدمده های صبح به شکار گاه رفته است!
شاعر پریشان حال به خانه بازگشته وساعاتی بعد دوباره مشرّف می شود وخوش شانسی اش مراجعت شاه از شکار بوده است!
این شاعر معلوم الحال فی البداهه این بیت شعر را میگوید:
سحر آمدم به کوی ات، به شکار رفته بودی
تو که سگ نبرده بودی، به چه کار رفته بودی!
یعنی اینکه من سگ شکاری تو بودم وشکار رفتن تو بدون وجود من ثمری نداشت!!
حال باور میکنید که  درنوشته ی " ع. طارق " که در رسانه های رجوی منتشر شده ونام " استقبال تاریخی مجاهدین از مریم رجوی در آلبانی" براین چرندیات را گذاشته اند، رذالتی شبیه شعر آن شاعر دارد وبلکه قدری هم بیشتر!!
 من که یک تبریزی هستم ودر قیام 29 بهمن 1356مردم تبریز بعنوان نوجوانی تازه به دوران رسیده شاهد مستقیم حوادث بودم.
برآوردها آن بود که شمار قیام کنندگان کمتر از50هزار نفر است.
اما چند روزی بعد، شاه برای قدرت نمائی درمقابل مردم، با اعزام ژاندارم ها به اقصی نقاط آذربایجان، مردم انبوهی را دراطراف استانداری جمع کرد تا به همراه کارمندان وارتشیهای لباس شخصی پوشیده وبخصوص دانش آموزان معذور، حمایت خود را ازشاه اعلام کرده وازقیام کنندگان ابراز برائت ونفرت نمایند!
منهم بعنوان یک محصل ازطرف مدرسه ام مجبور به شرکت دراین دموستراسیون بزرگ دکتر آموزگار (وزیر کشور وقت) حضوری تحمیل شده داشتم!
دولتیان تعداد شرکت کنندگان دراین دموستراسیون آنگونه سرهم بندی شده را 500 هزار نفر اعلام کردند که اگر این رقم درست هم نباشد، خیلی بیشتر از تعداد قیام کنندگان بودند!
اما بلحاظ متفاوت بودن کیفیت این دو مراسم، حضور قیام کنندگان براین میتینگ فرمایشی بارها چربید و ما نتایج حاصل از آنرا به عینه دیدیم!
 درعین مشابهت این دواستقبال با هم، فرق بین این استقبال از آموزگار ومریم رجوی در غیر قابل قیاس بودن کمیت انست!
 درهر صورت، اگر حکومت شاه ازاین میتینگ بزرگ طرفی بست، مریم رجوی نیز خواهد بست!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا