عیادت اعضای انجمن نجات خوزستان از اقای کاظم مزرعه در منزلشان

روز چهارشنبه مورخه ۸/۶/۹۶اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان به محض اطلاع از بیماری اقای کاظم مزرعه درمنزل شخصی ایشان درشهراهواز حاضرشدند.اقای مزرعه برادر امیرمزرعه است که بیش از ۳۰سال است دراسارت فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق می باشد لازم به ذکر است که ازسال 83 به این فرقه رجوی هرگز به خانواده امیرمزرعه فرصت دیدار ویا تماس با وی را ندادند.

اعضای انجمن نجات ضمن آرزوی سلامتی وشفای عاجل برای اقای مزرعه وی را درجریان آخرین خبرهای دریافتی ازوضعیت اسیران دربند فرقه ساکن درکشور آلبانی قراردادند.اعضای انجمن نجات تاکید کردند که شرایط متفاوت البانی نسبت به عراق وحضور اعضا در دنیای آزاد که عملا منجر به مسئله داری نیروها و جدایی تعداد زیادی از آنها شده است که سرکردگان فرقه را بر ان داشت تا با ایجاد فشار وبخصوص قطع مستمری پناهندگی بنوعی مانع ازروند جدایی آنها شوند. واخیرا هم مریم رجوی مجددا با حضور درالبانی تلاش میکند تا با گرفتن سوگند نامه وتعهد آنها رابه ماندن درفرقه ترغیب نماید.اعضای انجمن نجات باافشای بخشی از توطئه اخیرمریم خاطرنشان کردند که سرکرده فرقه تلاش دارد باراه اندازی یک محل درخارج از شهرتیرانا اسارتگاه موسوم به اشرف سه را راه اندازی نماید تا اعضا را درآنجا قرنطینه و ارتباط آنها را باجهان خارج قطع نماید ولی افزایش میزان جدایی اعضا درماههای اخیر وافشاگری های آنها عملا تمامی نقشه های سران فرقه رابهم ریخته است واکنون فرقه رجوی بابحران مسئله داری اعضا مواجه می باشد دامنه این اعتراضات اعضا حتی به جلسات مریم رجوی هم کشیده شده است. درچنین شرایطی نقش خانواده ها همچون گذشته دارای حائز اهمیت است وتلاش بیشترآنها می تواند روند فروپاشی فرقه راتسریع نماید. همانطور که درگذشته این خانواده ها بودند که زهرخروج از اشرف وبدنبال آن عراق رابه حلقوم رجوی ریختند.
اقای مزرعه درپاسخ ضمن تشکراز حضوراعضای انجمن برای عیادت وی گفت رجوی از اعضا سواستفاده سیاسی ومالی میکند وگرنه این اعضا باتوجه به سن بالا و انواع بیماری ها بادست خالی وهزاران فرسنگ فاصله چه تهدیدی برای ایران می توانند داشته باشند.اعضا به کشکول گدایی رجوی درمقابل امریکا واسراییل وعربستان تبدیل شده اند.خیلی واضح است که اعضایی که از فضای بسته اشرف ولیبرتی بیرون آمده اند وبعداز سالیان جنب وجوش دنیای آزاد وکانون های گرم خانوادگی رامی بینند بسرعت مسله دارمی شوند. وقتی بعد از سی سال زن وشوهری رامی بینند که دست کودکانشان راگرفته اند وبه بازار می روند مشخص است که از خود می پرسند ما چرا نباید خانواده وفرزند داشته باشیم؟ انها سالیان است که صدای خنده کودک رانشنیده اند. بااحساس وعاطفه وعشق پدری ومادری بیگانه هستند براستی برای چی؟ درعراق واشرف رجوی به آنها می گفت برای سرنگونی.آیادرالبانی هم شرایط سرنگونی هست؟ چگونه؟ از کدام مسیر و باکدام سلاح؟ خوب اینها به همه این سوالات فکرمی کنند و وقتی جوابی پیدا نمی کنند مسئله دارمیشوند که مااینجا چراباید بمانیم وباز به دروغ های مریم گوش کنیم. من یقین دارم تادوسال آینده کارفرقه رجوی تمام است. خانواده ها هم دست بردار آنها نیستند.انشاالله بزودی شر آنها از سراعضا کوتاه خواهد شد. اعضای انجمن نجات خوزستان ضمن تشکراز میهمان نوازی اقای مزرعه و ارزوی سلامتی برای ایشان تاکید کردند که روز آزادی تمامی اسیران دربند فرقه واز جمله برادرش امیرچندان دیرنخواهد بود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا