انجمن نجات خوزستان

حضورآقای عباس بیداری در دفترانجمن نجات خوزستان

روز شنبه مورخه یک مهرماه آقای عباس بیداری دردفترانجمن نجات شعبه خوزستان حاضر و در خصوص پیگیری وضعیت برادرش با اعضای انجمن نجات دیدارکرد.
آقای بیداری برادر محمود بیداری است که بیش از ۳۰ سال است که دراسارت فرقه تروریستی رجوی می باشد. درجریان این دیدارابتدا اعضای انجمن آخرین اخبار واطلاعات وضعیت فرقه،فعالیت های جامعه جداشدگان درآلبانی را به اطلاع آقای بیداری رساندند.

اعضای انجمن با اشاره به وضعیت وخیم تشکیلات فرقه رجوی وافزایش روزافزون تعداد جداشده ها تاکید کردند شرایط متفاوت اجتماعی وسیاسی آلبانی واز هم مهم تر فضای آزاد آن به نسبت عراق باعث گردیده که کنترل اعضا برای مسئولین فرقه سخت ترگردد بطوریکه ما روزانه شاهد جداشدن اعضای معترض هستیم. از طرف دیگرتلاش ها وفعالیت های اعضای جداشده وافشاگری های آنها عملا افکارعمومی مردم آلبانی وتا حدودی دولت آلبانی را متوجه ماهیت ضد حقوق بشری این فرقه کرده است. به یمن همین تلاش ها که البته به پرداخت بهای سنگین از طرف جامعه جداشدگان بدست آمد درحال حاضر جداشدگان به عنوان یک واقعیت به رسمیت سناخته شدند وآنها درحال حاضر بمثابه نماینده وسخنگوی اعضای تحت اسارت عمل میکنند. که درماه های آینده بی شک نتایج آن را خواهیم دید. آقای بیداری ضمن تشکر از توضیحات اعضای انجمن وتلاش های جداشدگان آلبانی گفت خانواده ها هم همانند گذشته می بایست نقش خود را پر رنگ ترکنند وبرتلاش های خود بیفزایند.عراق تجربه بسیارخوبی برای ما خانواده ها بود ومی بایست همان روال ادامه پیدا کند. اگرچه بدلیل بعد مسافت ومعضلات سیاسی وهزینه بالا کمی با دست بستگی مواجه باشیم ولی درمقابل تلاش و اراده خانواده ها هرکارشدنی است. آقای بیداری از اعضای انجمن که همانند گذشته پرتلاش درکنارخانواده ها هستند مجددا تشکر کرد.اعضای انجمن درپاسخ ضمن تشکربه آقای بیداری اطمینان دادند که اعضای انجمن همانند گذشته درکنارخانواده ها خواهند بود وبرای آزادی برادرشان دعا کردند.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا