منظور از هزار کانون شورشی چیست؟

مریم رجوی در شوی نیمه شهریور و انتصاب مسئول اول، شعار دیگری را دست اسیران تهی شده داد تا برای آن شاخص و پرچمی بسازد و زیر آن بر سر و سینه بزنند و تعهدات یک ساله و تمدیدات مکرر گرفته شود.
اساسأ ریشه هزار کانون شورشی کجاست؟ و چه ضرورتی آنرا به مریم رجوی تحمیل کرده است و در نهایت چه سوابقی درگذشته ی مجاهدین داشته است.
ریشه ی این شعاربه مباحث نشست های سریالی رجوی بعد از شکست مرصاد و قفل و آتش بس برمی گردد. درآنجا چون هیچ چشم انداز نظامی وعملیاتی نبود، رجوی با سفسطه بازی های فراوان به نقشه کشی های لوزی و مربع ودایره روی آورد ودر اضلاع آن شقه و وضعیت رژیم و قیام و برخاستن مردم ودعوت از رجوی را بررسی نمود. درجای دیگری هم رجوی با ناامیدی کامل همه ی افرادش را جمع کرد واز آنها خواست تا طرح بدهند وسوژه در شهرستان های خود بدهند وبرای عملیاتی کردن آن نظر بدهند: ترور وخرابکاری /شخصیت ها واماکن /تاسیسات ملی و دولتی.
خلاصه همه آن طرح ها به گل نشست و رجوی جز ریختن خون چند سرباز مرزی وانهدام لوله های نفتی وبمب گذاری در اماکن عمومی درعمق شهرها و آبروریزی مضاعف چیزی بدست نیاورد.
ته همه ی این طرح ها وافتضاحات رجوی به خفت و خواری انجامید وخلع سلاح شدند و اخراج از عراق و زبونی اکنون آمد و همه ی این شاخص ها مریم را وادار به خلق شعار هزار کانون شورشی کرده است.
مریم فکر می کند همه نادانند وفقط همان خزئبلاتی که از مغز معیوب او تراوش می کند قانونمند است. او هنرکرده وبه تعدادی از اسیرانش یک خط تلفن کنترل شده داده وبه آنها امر ونهی می کند که با خانواده و اقوام ودوستان ورفقای گذشته وقدیمی تماس بگیرند وصرفأ دیالوگ عادی داشته باشند ودر آخر هر فرد تعداد تماس ها را لیست می کند وآنرا آمار جمع آوری شده از فعالیت ستاد داخله خود ردیف کرده و آنرا حامیان و مله اجتماعی مجاهدین قلمداد می کند.
دقیقأ خود مریم وتشکیلات گرداننده ی این طرح درفرقه رجوی بهتر از هرکس به پوشالی بودن آن اشراف دارند و این فرد اسیر است که مجددأ قربانی می شود ودرحسرت یک تماس تلفنی بعد از 30 سال با خانواده تن به چنین خفتی می دهد.
قابل توجه مریم رجوی دقیقأ یک دست فروش که شاید سابقه کاری دو روز در کنار خیابان را دارد وشاید هم تازه از روستا به شهر آمده سطح آگاهی سیاسی وسطح حق طلبی اش از دولت ودستگاه های حاکم بیشتر از طرح های مزخرف اوست.
این طرح های منسوخ شده از سوی مریم رجوی فقط می تواند اسیران رده بالای خودش را فریب دهد درواقع اسیران رده پایین و مسئله دار ودر صف خروج از فرقه را اساسأ نمی تواند فریب دهد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا