دموکراسی و آزادی در فرقه تروریستی رجوی شعار مسخره و پوچی بیش نیست

رجوی تروریست هیچ فکری در سر ندارد جز اینکه همه تسلیم وی شوند او از نیروهای وارفته خود می خواهد هر چه که او می گوید بدون هیچ گونه اعتراضی به گفته های او گوش کنند اکنون مریم قجر این بیرق دروغ گویی را برداشته و سعی می کند افرادش را هم چنان در مسیر ناآگاهی به پیش ببرد آنان شاید در ظاهر ادعای مسلمانی دارند و در تشکیلات شان عنوان می کنند که باید شعائر را انجام داد ولی این حرف همیشه در ظاهر و برای مردم فریبی استفاده می شود چرا که به جد می توان گفت که کسی در مناسبات فرقه ای رجوی اعتقادی به شعائر ندارد از رجوی گرفته تا بقیه نفرات. همه نفراتی که در مناسبات فرقه تروریستی رجوی بودند می توانند بر این گفته من مهر تایید بزنند.
البته این نمونه را نه در اجرای شعائر دینی بلکه حتی در نشست های درونی شان هم قابل لمس بود چون در نشست های مختلف می دیدیم که چگونه افراد بر علیه همدیگر برخورد فیزیکی و توهین می کردند تمام این کارها توسط رجوی و مسئولین فرقه انجام می گرفت تا این گونه بتوانند افراد را در مناسبات قفل نمایند.


یکی از کارکردهای رجوی شیاد این است که سعی می کند خودش را سرتر از همه جا بزند در این دستگاه نفراتی که در مناسبات او باشند به طبع این شرایط را قبول نموده و همان شخصیت خود بزرگ بینی را می گیرند و در نشست ها نیز شاهد بودیم که برای سبقت گرفتن نزد مسئول زن خودی نشان دهند دیگر مرزی از وقاحت و سرسپاری باقی نمی گذاشتند.
فردی همانند رجوی که در دوران گذشته دست به عملیات تروریستی در داخل کشور زده و افراد بی گناه زیادی را شهید نموده چگونه می توان به این تروریست اعتماد داشت؟ تمام حرفهای وی شعاری بیش نیست چون سعی می کند با بیان کردن حرفهای به ظاهر خوب اینگونه خودش را فرد مهمی نشان دهد ولی چیزی که در کارنامه سیاه رجوی قابل رویت است خیانت، جنایت، جاسوسی، وطن فروشی و زن بارگی چیزی دیگری پیدا نمی شود به همین خاطر نمی توان به این گونه افراد که در شعار گوش فلک را کر می کنند توجه ای نمود.
همیشه رجوی و زن سومش دم از آزادی و دموکراسی در مناسبات شان می زنند ولی تنها چیزی که ذره ای از این گونه مسائل در آن یافت نمی شود آزادی و دموکراسی مورد ادعای مریم قجر می باشد. فرهنگ رجوی با این گونه کلمات در تضاد می باشد. اگر مریم قجر ذره ای به آزادی اعتقاد داشت ابتدا به نفراتش آزادی می داد تا بتوانند با دنیای بیرون رابطه داشته باشند، با خانواده خود ارتباط داشته باشند، اگر انتقادی از خط و خطوط رجوی دارند این قدرت را داشته که حرفهایشان را بزنند ولی همه این حرفها شعاری بیش نیست و تنها چیزی که رجوی گور به گور شده از آن ترس دارد دادن ذره ای آزادی به افراد گرفتار خود در تشکیلات می باشد.
از مزدور تا کانون فساد خواندن خانواده گرفته تا عدم داشتن آزادی در مناسبات در تمامی زمینه ها نشان از وجود اختناق کامل در مناسبات فرقه رجوی می باشد. فرقه ای که استراتژی آن همکاری همه جانبه با جنایت کاران و دشمنان ایران بنیان نهاده شده دیگر از این نمی توان انتظار دیگری داشت. پس دم زدن از آزادی و بیان دموکراسی بیشتر به جوکی شبیه می باشد که حتی مرغ پخته را به خنده می اندازد.
حرفهای مریم قجر در شوهای مسخره وی در اروپا فقط به درد لابی های اروپایی و آمریکایی می خورد که در مقابل گرفتن پول نعره آزادی سر می دهند و هر روز هم شاهد هستیم که گند رشوه دادنهای مریم قجر افشا می شود پس بهتر است مریم قجر فقط به همان گرفتن عکس های یادگاری اکتفا کند.
فرحی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا