تلاشهای ضد جداشده ها

برچسب مضحک نفوذی به محمد عظیم میش مست

تاکتیک نخ نما و بسیار لو رفته مجاهدین در مواجه با کسانی که قصد خروج و جدایی از این فرقه را دارند اینست که قبل از اینکه فرد جدا شود، در پروسه های مختلف و به بهانه های مختلف دست خط هایی از او میگیرند دال بر اینکه آن فرد خود در راه مبارزه کم آورده و بریده است و تمامی اشکالات از خود فرد است و هیچ اشکالی به دار و دسته مجاهدین وارد نیست! گرفتن این اعترافات برای اینست که اگر فردای روزگار آن فرد جدا شد یا فرار کرد باصطلاح و به خیال باطل خودشان دست پر داشته باشند و بتوانند علیه خود آن شخص استفاده کنند!
اخیرا در خبرها داشتیم که آقای میش مست که نزدیک به سه دهه از عمر خودش را در این فرقه گذرانده، با حرکتی جسورانه موفق به فرار و جدایی از این فرقه شده است و اتفاقا مسیر آزادگی را انتخاب کرده و دست به افشاگری هایی علیه این سازمان زده است. دار و دسته فرقه رجوی هم طبق تاکتیک همیشگی خودشان که دیگر حتی بچه ای را فریب نمیدهد، اراجیف همیشگی خودشان را علیه ایشان شروع کرده اند. که بله او از اول نفوذی بوده و خلاصه نفر رژیم بوده است!! حقیقتا دار و دسته رجوی از بس به جهان خارج از خودشان ارتباط نداشته اند و ذهن و فکرشان بسته و محدود به درون خودشان بوده است، به مسخره بودن ادعاهایشان پی نمیبرند و مضحک بودن حرفهایشان برای خودشان واضح نیست! اکنون سوال اینست که چطور شخصی 29 سال در درون فرقه شما بوده وشما متوجه نشدید که او نفوذی است و اکنون که جدا شد و شروع به افشاگری از درون مناسبات وتشکیلات شما کرده، به یکباره متوجه شدید که او نفوذی بوده است!؟ مثلا به خیال خودتان میخواهد انگ نفوذی یا اطلاعاتی به او بزنید تا او را به خیال خودتان مهره رژیم معرفی کنید و بسوزانید؟! آخر حماقت تا کجا؟ از خودتان سوال نمیکنید که این مزخرفات دیگر کسی را نمیفریبد؟! این حرف شما به همان اندازه مسخره است که مثلا یکی از افراد کهنه کار ارگان های نظامی ایران که نزدیک به 30 سال ازعمرش را برای این دستگاه گذاشته، یکدفعه نفوذی مجاهدین از آب در آید؟!! حرفه ای ترین جاسوس های سرویس های اطلاعاتی دنیا مثل”سی آی ا” یا”کا گ ب” هم نمیتوانند یک نفر بمدت 30 سال بعنوان نفوذی وارد یک تشکیلاتی کنند و آن شخص لو نرود و شناخته نشود!
این حرفها دیگر خیلی قدیمی و بی اثر شده است. دل کسانی که از این فرقه جدا میشوند بیشتر از آنی خون است که به این حرفها عقب نشینی کنند و پا پس بگذارند. راستی یک سوال دیگر از دار و دسته رجوی! چرا تمامی کسانی که ازشما جدا میشوند بصورت صد در صد همه یک جور حرف میزنند و در صحبتهایشان همه متفق القول یک چیز میگویند؟! چرا حتی یکنفر از جداشده ها از شما و مناسبات شما تعریف نمیکند و مثلا نمیگوید که مجاهدین خیلی دمکراتیک بودند وهیچ مشکلی باخانواده نداشتند و همه امکان برای آنها محیا بوده است و… چرا؟
خطاب به دار و دسته رجوی؛ بوی تعفن تشکیلات رجوی بدتر از آنیست که بتوان با تهدید و تهمت و ارعاب جداشدگان را وادار به سکوت کنید! و این دستپخت خود شماست! کاری کردید که کسانی که برای شما سر و جان میدادند، درمقابل شما قرار گرفته اند و از مناسبات و تشیکلات شما اینگونه میگویند و این نتیجه آن است که به این افراد بد کردید!!
خطاب به آقای میش مست هم میگویم که با قدرت به راهی که فکر میکنی درست است ادامه بده چرا که دست مجاهدین برای همه دنیا کاملا رو شده است و این اراجیفی که در مورد شما گفته اند، در مورد همه جداشدگان همه گفته شده است و دیگر هیچکس را فریب و یا حتی تحت تاثیر قرار نخواهد داد!
الف عباسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا