وارونه نمایی

تقلید مجاهدین رجوی از جیمز متیس است

خبری با عنوان” رژیم ایران مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند”، دررسانه های رجوی درج شده ودرقسمتی ازآن چنین آورده شده است:
” وزیر دفاع آمریکا روز شنبه پنجم آبان ماه در کنفرانس سالانه «دیالوگ منامه انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک» در منامه بحرین گفت: « رژیم ایران مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، مردمی که حق زندگی و پیشرفت در یک منطقه دارای ایمنی، امنیت و صلح را دارند. رژیمی در ایران است که نیازهای اتباع خود را نادیده می‌گیرد”.
این وزیر دفاع آمریکا، کی وکجا وتوسط چه کسانی به وکیل مردم ایران تبدیل شده که بخواهد ازحقوق ما دفاع کند؟!
اگر انتخاب نشده، پس لابد وظایف حقوق بشری دارد.
اگر وظایف حقوق بشری دارد، چرا وزارت دفاع سیستم آمریکا را بعهده گرفته که کارش استیلاگری وغارت جهان است؟!
چرا باند رجوی، سلطه گری و حقوق بشر را عین هم میداند و برای اثبات نظرش که”رژیم ایران نماینده ی مردم ایران نیست” به این مهره ی مهم والگوی تجاوزگری تمسک جوید؟!
دیگر اینکه شما دولتی را در جهان نشان دهید که مردم کشور خود را نمایندگی میکند وآنگاه بگذارید دراین مورد به گفتگو بنشینیم.
طبق نظر مردم آمریکا، دولت های این کشور همواره نماینده ی حداکثر 10درصد مردم امریکا هستند که قشر ثروتمندان را تشکیل میدهند وبنابراین، دولت آمریکا نماینده ی امریکائیان نیست و جیمز متیس، دراصل بسود مرفهین دراقلیت کامل قرار گرفته ی آمریکا سخن میگوید واعتبار سخنانش درهمین حد است.
آیا باند رجوی چنین حکومتی را برای ایران میخواهد؟
بازهم:
” جیمز متیس تأکید کرد:‌ «آمریکا مخالف تکثیر تسلیحات پیشرفته متعارف توسط رژیم ایران و تأمین مالی و کمکهای فنی آن به شبه‌نظامیان مرگبار و مزدوران تروریست است”.
توجه کنید که او از سلاح های غیر متعارف که خودش به وفور دارد، سخن نمیگوید!
مخالفت او با سلاح های متعارف پیشرفته است ودراصل میگوید ما با تفنگ ومسلسل واگر عقب نشینی کنیم با فلاخن و چماق باید از امنیت خودمان دفاع کنیم که این کار عملی نیست.
درمورد تروریزم، این حرف درحالی مطرح میشود که خود آمریکا بهمراه عربستان و…، اصلی ترین تولید کننده ی تروریزم و تامین کننده ی منابع مالی وتسلیحاتی آن است.
همینطور:
” تهران در حال تأمین مهمات و مواد انفجاری برای شبه‌نظامیان در سوریه است و از شبه‌نظامیان در یمن حمایت می‌کند. وی گفت:‌ تسلیحات پیشرفته رژیم ایران در جنوب ساحل یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد، که شامل موشکهای ضد کشتی، رادارها، مینهای دریایی، موشکهای بالستیک و قایقهای انفجاری است”.
ایران ازشبه نظامیانی که درسوریه بوده وتروریست باشند، حمایتی نمیکند که هیچ، بلکه برعلیه آنهاست!
ایران ضمن اینکه راه حل مشکلات یمن را سیاسی میداند، حمایت معنوی از مردم یمن میکند و درمقایسه با کارهای جنایتکارانه ی عربستان دراین کشور و سلاح های مخوفی که مورد استفاده ی آنها قرار میگیرد، حمایت تسلیحاتی قابل توجهی از یمنی ها ندارد!
مرزهای یمن توسط آمریکا وعربستان چنان مین گذاری شده که ارسال غذا هم برای کودکان بداقبال یمنی دست نایافتنی است.
سپس:
” وی افزود:‌ این پول مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا بر روی کاندیداها و رأی دهندگان در عراق تاثیر‌ گذارد.. ما می‌دانیم که رژیم ایران هر کاری که بتوانند انجام می‌دهند تا بر روی انتخابات تاثیر بگذارند و ما این کار را دوست نداریم”…
ما همسایه ی عراق هستیم و حضورمان درآنجا صورت قانونی دارد.
آیا شما که ازدهها کیلومتر دورتر به عراق آمده وآنجا را با قتل وکشتارهای زیاد، 200 سال عقب نگه داشتید، دست روی دست گذاشته ودرانتخابات عراق دخالت نمیکنید ودر برزیل، آرژانتین، اکوادور و… که دولت های مردمی اش را برانداختید، کار خوبی کردید؟
ما هیچ نقطه ای ازمرزهای آمریکا را تهدید نکرده ونمیکنیم وصرفا درجوار مرزهای خود بدنبال منافع مشروع خود هستیم ودر حفظ این منافع مشروع، کاری به دوست داشتن ویا نداشتن امریکا نداریم واز فرقه ی رجوی می پرسیم که آنها چه فکر میکنند وچه میخواهند!
صابر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا