مجاهدین بازیچه ای برای غرب

جان بولتون به خانه سالمندان مجاهدین پیوست

گزارشی از درون زندان مانز موسوم به اشرف 3
جان بولتون به اتفاق رودی جولیانی، نتانیاهو و آل سعود خاصه مابعد سقوط پهباد امریکاییها برفراز تنگه هرمز نابخردانه بر طبل جنگ و خشونت علیه ایران و ایرانی می کوبیدند و از برای دل خوش کردن مریم رجوی و اعوان وانصارش، پاداشهای چند ده هزاردلاری می گرفتند.
تضاد درونی هیئت حاکمه امریکا، دونالد ترامپ را برآن داشت که از تصمیم اقدام نظامی علیه ایران فاکتور بگیرد و ملاقات بدون پیش شرط را روی میز بگذارد.
روند خشونتبار و تندروی جنگ طلبانه شخص جان بولتون که نمونه مخرب آنرا درجنگ امریکا علیه عراق تجربه شده بود، دونالد ترامپ را وادارنمود که با پذیرش ریسک وخطردامن زدن به تضادهای کاخ سفید، سومین مشاورامنیت ملی خود را یک شبه ازکاربرکنارکند شاید که مانعی ازسرراه مذاکرده با ایران برداشته باشد.
رئیس جمهوری آمریکا در این توییت تصریح کرد: «شب گذشته به جان بولتون اعلام کردم که دیگر به خدمات وی در کاخ سفید نیازی نداریم.»
با برکناری مفتضح جان بولتون ازموضع مشاورامنیت ملی دولت ترامپ، فرقه رجوی یکسره واو شدند یعنی که ازحال خوش کذایی خود، بیحال شدند تا جاییکه نتوانستند شفاف خبرش را دررسانه ها و جراید خود انعکاس بدهند ویک جورهایی ماست مالی کردند.
با این اوصاف فکرمیکنید که همه چیزخاتمه یافته است یا بازخوردهایی هم دردرون مناسبات فرقه ای رجوی داشته است.
بنا به گزارش” الف – ر” ازاعضای ناراضی زندان مانز در آلبانی : با برکناری بولتون ازموضع مشاورامنیت ملی امریکا، شخص مریم رجوی وشورای مرکزی سازمانش وبخشی ازنیروهای وفاداربه تشکیلات، جملگی دلپیچه واسهال مزمن گرفتند وخانه سالمندان را به گند کشیدند.
عضو ناراضی درادامه گزارشش می افزاید:” جناب پوراحمد هفته گذشته با دو رخداد ناگهانی مواجه بودیم که کل تشکیلات مافیایی رجوی را به چالش کشید.
رخداد اول برکناری بولتون تندرو و جنگ طلب بیرحم ازموضع مشاورامنیت ملی امریکا بود که برای سران تشکیلات خیلی خیلی شوکه آوربود طوریکه ازکوچکترین واکنش نسبت به این اتفاق مهم در رسانه هایشان وحتی درون مناسبات امتناع ورزیدند ولی واو شدن هایشان کاملا محرز و آشکاربود.
جالب این بود که اعضای ناراضی پریشان خاطری مسئولین را به سخره می گرفتیم و در جمع دوستانه و صمیمانه خود می گفتیم:” چی شد دل بستن به وعده های کذایی بولتون که مریم را به تهران میبریم وآنجا ملاقات میکنیم وجشن پیروزی میگیریم. جشن پیروزی را ایرانیان با مسولان خود به خیروخوشی گرفتند وآب ازآب تکان نخورد.شاید نوبت بعدی رودی جولیانی باشد که بخواهد بتوسط ترامپ ازکارش برکنارشود وحسابی فرقه رجوی مصیبت دیده شود…..”
آقای” الف – ر” مابعد توضیحات روشنگر آقای پوراحمد درخصوص سرانجام کار گروه های تروریستی وضد میهنی که برای کسب قدرت به هرقیمت، آویزان معاندان ودشمنان ایران وایرانی هستند و ازجنگ محتمل وتحریم ظالمانه علیه ایرانیان به وجد می آیند، باید که درقبال برکناری بولتون آن یارجنگ طلب خود عزادارشوند وبه گوشه عزلت بنشیند وتوی سرشان بزنند. گفت” حقیقت همین است که می فرمایید واقعا زندان مانزیا بقولی اشرف 3 آن شب سوت و کور بود وکسی را یارای نفس کشیدن نبود که موضعی داشته باشد وبخواهد بیانش کند.
زمان بسختی گذشت طوریکه بیدارباش صبح هم زده نشد وساکنان زندان مانز دیر یا زود ازخواب بیدارشدند ومابعد صرف صبحانه بطورغیرمترقبه اطلاع رسانی کردند که همگان درسالن اجتماعات جمع شوند!
اجتماع به کندی صورت گرفت ولی بالاخره همه آدمهای شوک زده سالن را یکی پس ازدیگری پرکردند ولی انگارحال وهوای مسولین متفاوت تربود وخوشحال به نظرمی رسیدند وخود جای بسی تعجب بود.
زهرا مریخی مسول اول پشت تریبون قرارگرفت ودرحالیکه لبخند برلب داشت گفت:” خوب بود که خواهرمژگان اینجا بودند وموضوع مهمی را که قراراست صبح جمعه دراشرف 3 اتفاق بیفتد؛ با شما درمیان می گذاشت ومن حالا با افتخارخبرش را به شما میدهم وآن اینکه آماده بشوید. خوش پوش وخوش بوبشوید وهمه جای این قرارگاه را گل آذین کنید چرا که مهمان ویژه وصاحبخانه ما یعنی رییس جمهورآلبانی با دست پربه ملاقاتمان می آیند.”
جناب آقای پوراحمد شاید باورتان نشود که مابعد اطلاع رسانی کوتاه مسول اول مبنی بر دیداررییس جمهورآلبانی ازاشرف 3 ، ول وله ای درجمع حاضرخاصه ناراضیان ایجاد شد وجلسه میرفت که ازرسمیت بیفتد وآشوب برپا شود که زودی زهرا مریخی با عصبانیت تمام برای کنترل جلسه ناگزیرازجمع پرسید مگرشما با این خبرخوشحال نشدید؟ مگر نمی گفتید که اینجا اجاره نشین هستیم وموقتی است ؟ خب تمام شد با حضور رییس جمهورآلبانی درمقرمان ما هم دیگرصاحبخانه میشویم واین قطعه اززمین خاک خودمان محسوب میشود وحس بیگانگی وغربت نداریم!؟
لابد خدا مابعد شکست مان در از دست دادن اقای بولتون، آقای ایلیرمتا را به ما ارزانی داشته!
آقای پوراحمد صحنه ای که بعدش حادث شد شاید نتونم بخوبی خدمت تون به تصویر بکشم.یکی ازبچه های معترض ومنتقد که ازقضا اهل گیلان بود سروصدای زیادی کرد ومیکروفون را قاپید وگفت” خاک ما نه عراق بود ونه فرانسه وحالا هم آلبانی لعنتی و فقیرکه هشتش گرو نهش هست وبا ضرب وزور میخواهد به اتحادیه اروپا بپیوندد. آنزمان که نصف جغرافیای عراق خاک ما بود چه غلطی کردیم باوجودیکه مثلا ارتش با ساز و برگ جنگی داشتیم. الان که فرسنگها ازکشور بدورهستیم با دست خالی وبا پزعالی و حضور رییس جمهورآلبانی چه کاری ازما ساخته است!؟
مگرهمین جان بولتون نبود که در ازای دریافت رشوه های چند صد هزاردلاری برطبل جنگ وجنگ طلبی می کوبید و با دعاوی کذایی خودش میخواست مارا دلخوش کند ومیگفت قبل ازجشن چهل سالگی انقلاب ایران که مسولان نظام ایران تحققش را آرزو بر دل خواهند بود، خواهر مریم را درتهران ملاقات خواهیم کرد!!؟
اقای پوراحمد لابد حدس زدید که چه بلایی سرآن بنده خدا آوردند وبا مشت و زیرلگد گرفتنش ؛ کشان کشان به بیرون ازجلسه بردند وبدورازجمع قرنطینه اش کردند تا پاسخ گستاخی اش را ببیند که البته خیلی گزاف خواهد بود.
جمله آخراینکه گمانه زنیها حاکی ازاین است که بزودی زود جان بولتون را به اشرف 3 بیاورند تا با مریم رجوی دیدارداشته باشد که کارشناسان امورازجمله شما باید آنرا کارشناسی بفرمایید که ازشما میخواهم مرا نیزدرجریان آن قراربدهید تا با دوستان هم محفلی خود به بحث وگفتگوبگذاریم.”
تنظیم از: علی نیاکی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا