رسیدن دامنه رسوایی به رسانه های سوئد وخشم فرقه رجوی!

انجمن نجات
فرقه رجوئی که اشرفیان را با کشیدن حصار به دورشان از علم وفن آ وری روز محروم نموده تا مبادا صدای یاران بریده وافشاگری های آ نان را بشنوند ویا ببیند تصا ویر ی را که از شبکه های گوناگون به افشای بعدی از ابعاد جنایات فرقه می پردازند ، برای اینکه این محرومیت را جبران نمایند از شبیه سازی در زمینه نام وعنوان گروه های سیاسی استفاده می کنند ( تا از علم روز هم بی بهره نباشند ). به همین منظور چند ی پیش با به را ه انداختن یک گرد همایی با نام اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد از این عنوان که مشابه یک وب سایت در سوئد به نام دوستان ایران آ زاد می باشد، سعی می کند علاوه بر اجیر شد گان خود عده ای را بفریبد وبه تجمع خود بکشاند. در حالی که این اتحاد انجمن ها برای یک تشکیلات زیر مجمو عه ای از شورای کذایی فرقه است.
این فریب دادن برای کشاندن یک یا دو نماینده سابق فلان پارلمانتر در سوئد یا کشور دیگر به جمع خودشان می باشد تا به خیال خودشان گسترش دامنه افشاگری ها که اخیراً به کشور سوئد رسیده را تحت الشعاع قرار داده ویک متینگ چند ده نفری با افراد اجیر شده راه اندازی کنند و به موج سواری بپردازند. مانند تجمعی که روز شنبه سوم آ ذر ماه در استکلهم سوئد ترتیب داده بودند تا افشا گری روزنامه معتبر سونسکا داگ بلادت سوئدی را به چالش بکشند ومطابق معمول خانم رجوی هم روضه ی ماهواره ای برای حاضرین بخواند وفاتحه!!!!
در این تجمع فرقه با بیانیه پایانی افشاگری روزنامه سوئدی را محکوم وآ ن را افترایی بیش ندانسته ومریم رجوی با دادن مقام قدسی مریم دختر عمران پیامبر (ع) به زنان اشرف کوشید تا توازنی میان مقام عصمت وخدایی که به خود داده بود با مقام پیروان منگ شده اش ایجاد نموده ولا اقل از این بابت ردیف ها مراعات گردد!!!!!!!!!!!!!!
اما روزنامه سونسکا داگ بلادت سوئد با قلم خانم بیته خبر نگار برجسته و سرشناس سوئدی چه مطلبی عنوان کرده که فرقه این چنین به او خشم گرفته و طبق معمول که ره به جایی نمی برند وی و رو نامه ناشر سخنانش را ،مزدور رژیم ایران وخشونت طلب علیه زنان دانسته. خانم هامارگن به نقل از لورنس بوتلر مسول اداره ی امور عراق در وزارت خارجه آمریکا گفته که وی ( آ قای بوتلر ) این سازمان را فرقه ای توصیف کرده که افراد را مغز شویی می کند ودر ادامه اذعان داشته که عده ای از زنان عضو به دلیل هتک حرمت شدن ها روی بازگشت به سوی خانواده های خود را ندارند.در ادامه این مقام آمریکایی ابراز داشته که این سازمان در ایران هیچ جایگاهی ندارد ومورد نفرت مردم ایران می باشد. این ماحصل گفته های آقای بوتلر می باشد که روزنامه ی سوئدی به نقل از وی آ ورده.
اما ، تمام ماجرا این نیست وفرقه ی رجوی تنها با این موضع روزنامه معتبر سوئدی به خشم نیامده. بلکه قضیه به چند مسئله دیگر هم بر می گردد.
1- مقابله روزنامه معروف داگنزنیهتر سوئد با چند نماینده پارلمان کشورشان است که مدتی قبل در گرد همایی فرقه با عنوان مشابه اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد شرکت نموده واجازه ی سخنرانی به خزایی نماینده این فرقه را داده بودند وبعد عذر خواهی وابراز تاسف میزبان نشست آقای آندرس فورسبرگ به جهت عدم شناخت درست این سازمان می باشد.2- اعلام موضع رسمی دولت سوئد نسبت به فرقه ی رجوی است که از طریق همین روزنامه وبه نقل از مقامات سوئد اعلام گردید ، مبنی براینکه دولت سوئد تشکیلات مجاهدین را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. 3- اما دلیل سوم که خشم بیشتر فرقه ی رجوی را برانگیخته مسئله ی پناهندگی اعضای این فرقه پس از زمزمه اخراج آن ها از عراق می باشد. مطابق حکم دادگاه مهاجرتی سوئد در 25 ژوئن سال جاری ، قبول تقاضای تابعیت اعضای این سازمان در کشور سوئد به گذشت مدت قابل توجهی از جدایی وترک فعالیت های این افراد در سازمان مشروط شده است.
بنابراین مواضع اخیر فرقه و راه انداختن متینگ در استکلهم تنها به دلیل به قول خودشان اهانت به زنان اشرف نبوده ، چه آ نها در دید فرقه و رهبری آ ن از اول هم شأن ومنزلتی نداشتند که اگر داشتند برای فرزندان خود می توانستند مادر باشند وبرای همسران خود زنی شایسته. زنان در فرقه با این نگاه تحقیر آمیز روبرو هستند، که اگر نبودند شخصی مانند پرفسور استیون که به قول فرقه در تظاهرات سوم آ ذر از زنان دفاع کرده در دفاعیه خود نمی گفت : ساکنان اشرف تارک دنیا نیستند. آ ن ها رویای بازگشت به یک ملت بزرگ را در سر می پرورانند واین رؤیا به آن ها انگیزه می دهد. خوب این را همه می دانند که مریم ومسعود با پروراندن همین رؤیاها اعضای اشرف را بور کرده ودر چنگ خود اسیر نمودند تا آ ن جا که تن به هر گونه ذلت وخواری می دهند تا آن دو را به مراد دست نیافتنی خود برسانند.
پس می بینید که دامنه افشاگری جنایات رجوی علیه اعضای خود اکنون تا سوئد کشیده شده است. حال مریم رجوی هر چه فریاد بزند که اینها جیره خوارند وما در دنیا اعتبار داریم ودر عراق جایگاه داریم وبه جعل امضا وساخت وب سایت در عراق پرداخته وشیعیان عراق را همراه خود فرض کند واز قول ایشان بیانیه حمایت صادر کند!! در سوئد مدام نام استیون و لرد اسلین در بیانیه راهپیمایی استکلهم بیاورد ، سودی ندارد چرا که موضع رسمی دولت سوئد در قبال تروریست خواندنشان همان است که بود ودر مورد شرط پناهندگی آن گونه که دادگاه مهاجرت کشور سوئد گفته!!! ودر عراق جعفر الموسوی قاضی پرونده فرقه ی رجوی اعلام می دارد که اقدامات قضایی برای محاکمه عناصر این گروه آغاز شده است ودر انگلیس اعلام شود که نام این سازمان همچنان در لیست تروریستی این کشور می ماند ودولت آ مریکا علیرغم به بازی گرفتنش در بازی سیاسی با ایران وکمک کردن به این فرقه نامش را در لیست سیاه تروریستی خود نگه داشته وابقای آ ن را نیز اعلام می دارد. واز همه تاسف آ ورتر برای فرقه این که علاوه بر خود دیگران هم متوجه شدند که آن ها در بین ملت ایران هیچ جایگاهی نداشته ومورد تنفر ایرانی هستند به واسطه خیانت هایی که در طول جنگ در حق ایشان روا داشته.
پس همه جا نسبت به این فرقه تروریستی، انزجار ونفرت است.حتی آن جا که به او باج می دهند تا علیه ایران وایرانی شعار دهد وعربده کشد ومریم قناری اش را بر روی سن آورد تا از طریق ماهواره پیام دهد ما تو قع نداریم با ایران وارد جنگ شوید اما تاوان این مماشات با ایران را ما نباید بپردازیم. یعنی با ایران وارد جنگ شوید وباز علیه خلق موضع جنگ طلبانه می گیرد تا بدین ترتیب بار دیگر موضع خصمانه خود به ملت ایران را ثابت نموده وبر نفرت خلق به خود بیافزاید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا