مطالب

آيا پيام آخرين رجوي توانسته است نگاه تازه اي را در ايران براي فرقه ايجاد نمايد ؟

آيا پيام آخرين رجوي توانسته است نگاه تازه اي را در ايران براي فرقه ايجاد نمايد ؟ و براستي تعداد واقعي هواداران فرقه چند نفرند؟
خبر دريافت بيش از 9 ميليون نفر پيام رجوي در ايران آنچنان گستاخانه است كه شنونده را بار ديگر به تمسخر رهبران و مدعيان اين فرقه وادار نمود ، آخر رقمي را بگوييد كه دروغ بودن آنرا زمان مشخص ننمايد.
با خواندن اين نوشته ، اين سئوال در اذهان نقش مي بندد كه تعداد هواداران واقعي اين فرقه در ايران چند ميليون نفر است كه 9 ميليون نفر آنان از پايگاههاي اينترنتي استفاده مي نمايند ؟
پس چرا اينان همچنان سر در گمند ؟
پس چرا قادر نيستند تا رژيم حاكم را سرنگون كنند و از آمريكا و اسرائيل استمداد مي طلبند؟
ميدانيم كه ايران داراي جمعيتي نزديك به 80 ميليون نفر و اگر هر خانواده را 4 نفري فرض كنيم حدودا 20 ميليون خانواده مي باشند و نيزكل تعداد افرادي كه از سايت هاي اينترنتي استفاده مي نمايند بسيار كمتر از نصف رقم خانواده در ايران مي باشد.!
اگر تشكيلاتي كه رجوي مدعي رهبري آن است در ايران زمين ، نزديك به 10 ميليون نفر هواداراني داشته باشد كه از پايگاه اينترنتي برخوردارند بنابراين بايد رقم هواداران اين فرقه در ايران زمين بيش از 100 ميليون نفر باشند ؟
سازماني كه بنيانگذاران راستين آن اهدافش برمبناي استقلال و آزادي ميهن بوده و با همين انگيزه حركت بسوي آزادي ميهن را آغاز نمودند ، اينك با رهبري خائنانه رجوي چگونه مي تواند مدعي باشد كه توانسته در مسير آن اهداف حركت نمايد؟ تا هواداراني به اين ميزان را به حمايت جلب نمايد؟
جداي از ادعاهاي اين فرد مدعي رهبريت ، آنچه مبرهن است دروغ است و خيانت و خيانت و خيانت
براحتي بايد اذعان نمود كه قريب سي سال است بسياري از خانواده ها بخاطر اهداف ماجراجويانه اين فرد در چالش هاي اقتصادي و…. قرار گرفته و بسياري از خانواده ها از هستي ساقط شده اند ، ولي اينان در صحنه جهاني به باج دهي توسط همسر رئيس جمهور! خود برگزيده اش ( كه از هيچگونه مشروعيت مردمي و انقلابي و…. برخوردار نمي باشد و نزد ملت و حتي هواداران سابق هيچگونه جايگاهي و پايگاهي ندارد ) سرگرم اند و در تلاش تا از چهره هايي كه در راستاي منافع امپرياليستي قدرت هاي غربي گام برميدارند كسب امتياز نمايند حتي به قيمت فنا شدن استقلال ميهن!
و آنچه از حركاتش براحتي مشهود است خرج هاي بيهوده اي است كه منشاء مشروعيت و قانوني آن نامشخص!
رجوي در آخرين پيامش مدعي است كه در‌برابر آن جنگ ضدميهني سينه‌سپر كرد و با شعار صلح كه در آن روزگار قيمتي بس سنگين مي‌طلبيد، طلسم جنگ را در‌هم شكست و سرانجام ارتش آزاديبخش ملي، به‌عنوان عامل تعيين‌كنندة داخلي و ايراني، درب تنور جنگي خميني را گل گرفت و جام زهر «آتش بس تحميلي» ‌را به‌حلقوم او ريخت.
در اينجا اين سئوال مطرح ميگردد كه : آيا رجوي با دادن نشاني و آدرس نقاط حساس (همانا مناطق مسكوني و بيمارستانهاي مورد اصابت موشك هاي صداميان در طول 8 سال جنگ كه شاهدش بوديم ) به نيروي دشمن جهت تضعيف نيروهاي بازدارنده ايراني در‌برابر آن جنگ ضدميهني سينه‌سپر كرد؟ و بدين شيوه درب تنور جنگ ضد ميهني…. را گل گرفت ؟
در بخش ديگري باز هم وقيحانه از اسرا خرج كرده و گفته است :
خوشا مجاهديني كه تا امروز به عهدشان وفا كردهاند، و بيسلاح، بيشتر و بيشتر با اين رژيم اهريمني چنگ در چنگ شدند و جنگيدند.آري , اشرف ايستاد و جهاني به ايستادگي برخاست.
آقاي رجوي توخود چرا نايستادي ؟ و جهاني را به تحسين وا نداشتي ؟ چرا مريم قجر نايستاد و فرار كرد ؟
چرا دستور شكنجه و قتل عام مخالفين را صادر كردي ؟
و در جاي ديگر از احساسات مردم سخن مي گويد:
مردم ايران, همانها كه از قرار گرفتن مجاهدان آزادي و مقاومت برحق اين ملت در ليست تروريستي, تلخ كام بودند, همانها كه از بمباران و خلع سلاح رزم آوران آزادي برانگيخته بودند, همانها كه هر روز پاسداران ارتجاع را درسركوب و در اعدامهاي خياباني به چشم ميبينند, شادمان شدند, بر چهرههايشان لبخند نشست و تبريك گفتند.
آقاي رجوي تو كجا قادر بوده و هستي تا احساس تلخ كامي مردم ايران را از قرار گرفتن نام فرقه در ليست تروريستي درك كني ؟ باور كن ملت آنچنان بي تفاوت از كنار اين خبر گذشته و مي گذرند كه هنوز هم بيش از نيمي از آنان از اين مورد بي خبرند و اگر هم بشنوند كمترين كدورتي برايشان ايجاد نخواهد شد.
باور كن براي ملت ايران سالهاست كه مرده اي.
گاها كه بر اساس تنفري كه از منش ات دارم با ديگران به صحبت ميروم كمترين توجهي نسبت به تو ندارند ولي دربسياري موارد ، احساس همدردي اشان را نسبت به فجايع و جناياتي كه نسبت به سعيد عزيزمان و ديگر همرزمان خود رواد اشته اي را براحتي مشاهده مي نمايم.
و هرگز در اين مدت از شعارهاي جنگ طلبانه تو شادي مردم را نديديم ، خوشبختانه بيشتر مرد م از نيات شوم تو مطلع اند و متنفر.
حال براي خودت رقم هواداران را در ايران منتشر كن!
سوسن نوروزي 22/09/1386

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا