استمداد ازدولت مردمي عراق

اخبارواصله حاكي ازحمله موشكي به قرارگاه اشرف بشدت برای خانواده هاي مرتبط با انجمن نجات وهمچنين خود من را نيزموجب نگراني شد.
دست كم ما اعضاي جدا شده با فرهنگ سازمان بخوبي آشنا بوده وهستيم كه هرحركتي عليه مناسبات فرقه اي وحتي صرفا اعتراض وانتقاد ناراضيان دروني وبيروني به جريا ن فكري تروريستي خود را به ايران واطلاعات و… ارتباط ميدهد وبدينوسيله ازپاسخگويي شانه خالي ميكند، كما اينكه بياد دارم وداريم كه درمقطع تعرض قواي اشغالگرامريكايي وانگليسي به خاك عراق ومتعاقب آن بمباران پايگاهها ي سازمان ازجمله مقراشرف وببار آوردن تلفات مالي وخصوصا جاني بسيار، درميان بهت وحيرت اعضا ،‌سازمان بدون اشاره به حملات هوائي امپرياليزم جهانخوار{ به زعم واعتقاد! ديرينه سازمان } مدعي شد كه تمام حمله وتعرضات ازجانب دشمن واطلاعات وامنيت ايران بوده است وبدين وسيله به تنها حامي وارباب بعدازصدام چراغ سبزنشان داد كه اگرشما مقرات ما را بمباران بكنيد وتمام اعضاي مارا مصدوم بكنيد وبكشيد ، چون دشمن اصلي ما ايران است ،ازعواقب آن نگران نباشيد وما دق دل ساليانمان را سرايران و نظام حاكم آن خالي ميكنيم!
الان نيزسازمان بخوبي ميداند كه بخاطردخالت درامورداخلي عراق درزمان حاكميت وديكتاتوري صدام معدوم ومشاركت درسركوب وكشتارمردم بيدفاع ومحروم عراقي خصوصا كردها ، وهمچنين اوضاع بهم ريخته وغيرقابل مهاركشورناامن عراق كه تهديدات عليه اشرف نشينان را مضاعف ودوچندان ميكند ، امنيت نخواهدداشت وچه بسا بيشتروبيشترازجانب عشايرمعترض به حضورسازمان درخاك عراق مورد حمله وهجوم واقع شود.
نتيجه اينكه ازسراحساس مسؤليت انساني درقبال جان اشرف نشينان مغزشوئي شده ، ازدولت عراق استمداد ميطلبيم كه بدون توجه به حضورقواي اشغالگر، راسا حفاظت ازاعضا را بعهده گرفته ودراين اقدام انساني پيشقدم شده وازفاجعه احتمالي آتي جلوگيري كنند.
با احترام
قربانعلي پوراحمدی
11 خردادماه 87

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا