اعتراف مجاهدین به تلاش‎های مذبوحانه در عراق

مردم عراق با یک پیروزی چشم‎گیر بر کارشکنان در مسیر تصویب قانون اساسی عراق (بقایای صدام)، همهپرسی پیشنویس قانون اساسی را قطعی کردند و بنا به توافق بین گروههای عراقی، قرار است تا چهارماه بعد از برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، مواردی که باید مورد تعدیل قرار گیرد بررسی و با اکثریت مطلق آرای نمایندگان تصویب شود. تازه پس از آن موارد تعدیل شده به رفراندوم گذاشته شود و اگر دو سوم آرای سه استان یا بیشتر با مواد تعدیل شده مخالفت نکنند، تصویب شود.

در این حال مریم رجوی برای این‎که صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد و بر بینتیجه بودن دخالت در امور داخلی عراق از سوی مجاهدین و بیهودگی نمایشات اروپاییاش سرپوش بگذارد، این اتفاق را به مسؤول اول مجاهدین در عراق تبریک گفت!

جالب‎تر آنکه مسؤول اول این گروه نیز این اتفاق را به یک میلیون نفر از مردم عراق تبریک گفت!

مجاهدین از فرط استیصال، به دوبینی و چندبینی رسیده‎اند و امید دارند که نمایندگان همین یک میلیون (بر فرض صحت) اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان را در آینده تشکیل دهند.

این نمایشات روحوضی، هم‎زمان با اعتراف "محسن نادی" مبنی بر بینتیجه بودن اقدامات دستگاه تبلیغاتی آنان در این رابطه صورت میگیرد.

محسن نادی، سخنگوی مجاهدین در عراق، در برنامه گفتگوی سیاسی که از ارگان ماهواره‎ای مجاهدین پخش میشود، اذعان کرد که "آنها اقداماتشان را بهمنظور شرکت در یک کارزار انجام دادهاند و اینکه چه نتیجهای را در بر خواهد داشت بر آنها معلوم نیست و آینده آن را مشخص خواهد کرد".

از سوی دیگر مریم رجوی در کمال وقاحت و دروغ‎گویی هیچ اشارهای به بندهای مورد اختلاف اهل سنت با دولت عراق نکرده و رندانه قصد دارد تا مسأله پناهندگی که اساساً محلی از اعراب برای هیچکدام از گروهها ندارد را برای روحیه دادن به نیروهای وارفته این گروه در اشرف، جزو این موارد جا بزند.

به نقل از ایران‎ دیدبان

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن