خوددرگیری گروه های اپوزیسیون نما

یکی از بزرگترین دغدغه های ذهنی باند رجوی تشبثات گاه و بیگاه و البته بیهوده ی سلطنت طلبان به تاریخ پیوسته است!
این ترس و وحشت در زمانی است که هرانسان آگاهی میداند که سلطنت طلبان برای همیشه از صفحه ی تاریخ ایران زدوده شده اند واگر بفرض محال بکار گرفته شوند، چیزی جز انجام برنامه های ارباب اعظم ندارند.

برنامه هایی که در خود آمریکا شکست خورده و بقیمت خانه خرابی های مردم و بیکار کردن 50 میلیون از آنها بوجود آمده است.

در مقابل این 50 میلیون خانه خرابی های مردم آمریکا و دیگر کشورها که این خط مشی را چراغ راه خود قرار داده اند، 26 نفر از ثروتمندان آمریکائی به ثروتی بالغ بر 50 تریلیون دلار دست یافته اند!!

بنابراین مجاهدک های رجوی که هیچ امیدی به حمایت مردم ندارند ، برروی حمایت این سلطه گر غدار واعظم سرمایه گذاری کرده وعملا میخواهند با دست گرفتن قدرت توسط آنان ، چنین سرنوشتی را برای ما رقم بزنند و ازاین بابت است که اینهمه حسودی سلطنت طلبان را میکنند و میترسند بحد کافی درنظر گرفته نشوند!

ازاین رو تمام تلاش فرقه ی رجوی ، قالب کردن خود بعنوان آلترناتیو است که این قالب کردن مصرف داخلی زیای هم برای خودش دارد.
از متن نوشته ی یکی از رسانه های باند رجوی چنین میخوانیم :

” برگزاری کهکشان بزرگ وقدرتمند امسال مجاهدین و شورای ملی مقاومت در دوران کرونا که در آن هزار شخصیت سیاسی و هزاران ایرانی از سی هزار نقطه در سراسر جهان مشارکت داشتند نشانگر رشد و اعتلای اپوزسیون سازمان یافته میباشد که آماده بدست گرفتن قدرت و سازماندهی تشکیلات آینده کشور است. نگرانی  ناشی از انارشی بعد از سرنگونی دیگر موضوعیت پیدا نمیکرد “.

اولا به هزار دلیل موجود آن هزار بی شخصیت شرکت کننده در کارناوال اینترنتی مریم ، همگی از روسپیان سیاسی نام آوری بودند و ارتباط اینترنتی و یاوه گویی های آنها چیز دیگری را جزاینکه مریم رجوی پول کافی دارد که آنها را بخدمت گیرد ، ثابت نمیکند .

اپوزیسیونی را میتوان اعتلا یافته دانست که توسط مردم برسمیت شناخته شده و مردم درد آن اپوزیسیون را درد خود بدانند که درمورد مجاهدین خلق رجوی ، عملا و ابدا چنین نیست.

البته اپوزیسیون دیگری هم میتواند وجود داشته باشد که توسط آمریکا که خود را کدخدای جهان میداند، برسمیت شناخته شود.
دراین مورد باند رجوی به حکایت انواع مدارک موجود در راس چنین اپوزیسیونی قرار ندارد ودلیل جفتک پرانی اش به انواع اپوزیسیون- از سلطنت طلبان گرفته تا چپ های بریده- همین مسئله میباشد.

” مجاهدین خلق و همزمانی حمایت گسترده ۲۲۱ نماینده کنگره ( اکثریت کنگره ) برای برسمیت شناختن “حکومت جمهوری دموکراتیک در ایران آینده” به مثابه نفی حکومت دینی و نفی حکومت سلطنت میباشد “.

من فقط میتوانم بگویم که برسمیت شناختن ویا نشناختن این وآن توسط نمایندگان کنگره ای که دشمنی خود با مردم ایران به اثبات رسانده ، چیزی جز تاکید براین دشمنی را بنمایش نمیگذارد و از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و بمنزله ی دخالت در امور داخلی یک کشور است.

ما از دموکراسی آنها چیزی جز غارت خلق های سراسر جهان ندیده ایم و بر روی این حکومت دموکراتیک مورد نظر آنها که گویا قرار است درایران پیاده شود، تف میکنیم وبه مسعود ومریم هم میگوییم که چه بعنوان عضوی از خانواده های تحت ستم شما وچه عضوی نجات یافته از چنگال های خونین رجوی، پیشاپیش از ماهیت کثیف این حکومت دموکراتیک مشترک رجوی واین روسپیان سیاسی که شانس تحقق نیافتنش بارها بیشتر ازعملی شدن اش است ، آگاهی داریم ومیدانیم که عملی شدن آن که عمدتا درمقوله ی محالات جای دارد ، وضع ایران را خیلی بدتر ازاینکه حالا هست خواهد کرد و بنابراین با تمام قوا مخالفت شدید خود با آنرا به سمع ونظر اربابان جراید ترقی خواه وبشریت با وجدان میرسانیم.

گروهی از خانواده های قربانی و اسرای نجات یافته ی فرقه ی رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا