عملکرد سازمان مجاهدین خلق

تعریف این قربانی از جلاد خود چه معنی دارد؟

رجوی شبیه سران حکومت های فاسد که میداند درمغز قربانیانش چه میگذرد ، مدام ازاین بخت برگشتگان بیعت گرفته و وادارشان میکند که چنگ بر شخصیت خود انداخته ودروغ های بیشرمانه ای مطرح کنند.

یکی ازنوشته های این مریدان و قربانیان رجوی که توسط رسانه های مربوطه ی شان منتشر شده، چنین حکایت میکند:

“من هم برای اینکه مزدوران رژیم بیشتر بسوزند، مجددا با صدای بلند اعلام میکنم که من هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستم و تمام ابرو و حیثیت خود را به اعتبار هواداری از مجاهدین دارم و این تصمیم من است که به هیچ آخوند صفتی مربوط نمیشود. اگر اسم مرزبندی داشتن با رژیم و همدستانش مزدوری است، خیلی علاقه دارم برای مجاهدین جاسوسی کنم و بقول این مزدور اینطور خودم را به مجاهدین بفروشم. اما نمیدانم که چرا هوادار سازمان که باشی مارک جاسوس و خودفروخته باید بخوری، اما مزدور وزارت اطلاعات و انجمن نجاست شدن یک عمل ملی و قهرمانانه است!! مزدورانی که این مواضع خار چشم آنها است، به جهنم و اسفل السافلین بروند. بله من برای آزادی و حقوق خلق بلوچ و مردم ایران، هر خبری از مزدوران و جاسوسان باشد را به اطلاع مجاهدین میرسانم و در برابر هر مزدوری خواهم ایستاد و هر گونه مورد مشکوک که بخواهد علیه مجاهدین اقدامی بکند را افشا خواهم کرد.”

یعنی دیگر مردم بعنوان تمامی مردم 7میلیاردی جهان که یا باند رجوی را نمیشناسند و یا اقلیتی ازآنان میشناسند و آنرا ضدبشری میدانند، اعتباری ندارند؟

بخصوص اعضای خانواده های شماها که در کنار امپریالیزم متاخر آمریکا ، دشمن سرسخت وکینه توزی مانند مسعود ومریم رجوی دارند ، بی اعتبارند؟ مثلا اعضای دور ونزدیک خانواده ی خود شما شامل این نظریه ی داهیانه ی ؟؟!! شما نمیشوند؟

تو میتوانی با حکومت ایران مرزبندی داشته باشی اما این مرز بندی نباید سبب جاسوسی بنفع مجاهدین استحاله یافته ای باشد که از ادوات و زواید امپریالیزم و صهیونیزم بعنوان اصلی ترین دشمنان کل بشریت باشد.

اگر نمیدانی بدان که طبق نقشه ی اسرائیل بزرگ ، ایران هم قرار است که تجزیه شده و به کشورهای کوچکتر وناتوان دربرابر اشغالگری های اسرائیل (بعنوان کشتی جنگی غرب وخصوصا آمریکا در منطقه) تقسیم گردد!

از این رو هرنوع جاسوسی برای باند رجوی ، بمنزله ی کمک به تحقق این جنایت عظماست.

تو مرید و برده ی رجوی توان مبارزاتی نداری که بنفع خلق های ایران قدمی ولو کوچک برداری واساسا ساختار تشکیلات رجوی برعلیه این کمک ها – کمک بنفع اقشار گوناگون مردم ایران – میتواند باشد!

اگر واقعا میخواهی دربرابر مزدوری بایستی، این مزدور دردم گوش تو بسر میبرد ونامش مریم رجوی است وبنابراین چرا تعلل کرده و راه ساده را رها نموده و دنبال غیرممکن ها میروی ؟

مبارزه و افشاگری در برابر باند رجوی یک وظیفه ی ملی، میهنی و انسانی است و تو که به هر دلیلی امکان این کار را نداری، بیهوده رجز خوانی مکن!

نوید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا