خانواده ها

استمداد خانواده های چشم براه گیلک از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

جویای صحت و سقم سلامتی عزیزانمان در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی هستیم

کمیسر عالی حقوق بشر خانم میشل باشله

خدمت تان سلام و عرض احترام داریم

ما خانواده های اعضای گرفتار در یک فرقه مخرب و تروریستی موسوم به سازمان مجاهدین خلق، بشدت نگران صحت و  سلامتی عزیزان اسیر و محبوس مان در کشور آلبانی در دهکده دورافتاده مانز هستیم.

ما هر چند عناصر سیاسی نیستیم و صرفا بعنوان قربانیان رجوی در پی رهایی و بازگشت عزیزانمان به وطن وآغوش پرمهر خانواده هستیم ولیکن چشم مان باز است و مسائل و بند وبست های مشمئزکننده ضد انسانی را می بینیم ومی فهمیم.

میشل باشله

خانم کمیسر

تا حدودی هم به سابقه و پیشینه انقلابی و مردمی شما و خانواده تان اشراف داریم و از این حیث عاجزانه دست به دامان شما شده ایم تا برایمان درخصوص رهایی عزیزانمان از چنگال دیو سرشت رجوی خوش خبر باشید واقدامات عاجل را انجام دهید.

خوب است یادآوری کنیم که شکایت شماری از جداشدگان و شاهدان عینی جنایات رجوی که در شعبه 55 دادگاه بین الملل تهران رای گرفته است، به دادگاه لاهه جهت ثبت و پیگیری بیشترارجاع داده شده است که ازشما انتظار داریم دربه محاکمه کشاندن عاملان جنایات خصوصا شخص رجوی علیه ملت ایران خاصه فرزندان اسیرمان نقشی تاثیرگزار داشته باشید تا تاریخ به نیکی از شما یاد کند.

شماری از خانواده های دردمند و چشم براه گیلک

1.      حوری افضلی

2.      زهرا ومسعود احمدی

3.      طاهره وناهید ایمانی خوشخو

4.      طاهره بازرگانی

5.      منیره واحمد بازگونه

6.      متیرا جعفرپور

7.      محبوبه پورتولمی

8.      مریم ترابی

9.      مژگان تقی پور

10.   اکرم تقی پور

11.   اعظم تقی پور

12.   پوران چاوشی

13.   نسرین چاوشی

14.   سید زهرا حسینی

15.   ربابه حقگو

16.   صدیقه حسینی

17.   فاطمه ( پری ) خاوری

18.   فریبا خدا پرستی

19.   طاهره داورمنش

20.   زهرا دخت مسرور

21.   معصومه رئوف بشردوست

22.   هاجرریحانی مقدم

23.   سلیمه رضایی

24.   اعظم سید سدیدی

25.   آذرسید سدیدی

26.   پوراندخت سید سدیدی

27.   صفورا سید سدیدی

28.   افسرساعتچی

29.   حلیمه شکیبایی

30.   مریم صالح

31.   نسرین عترتی کوشالی

32.   زهرا فرحناک

33.   زیبا قوامی

34.   فاطمه کامیاب

35.   فهیمه گرفمی

36.   قدسی گنجی

37.   حسنی منصوری

38.   ربابه محجوب

39.   صفورا مقدسی

40.   شهنازنادری

41.   خاتون نظرپور

42.   آذرنگهدار

43.   لاله نقره ساز

44.   هایده ناصرحجتی

45.   پروانه وحدانی پور

46.   معصومه یزدانی

47.   بتول یوسفی

48.   محمدعلی آقاجانی

49.   هادی آلفته

50.   مهدی اکبری

51.   ولیرضا اکبری کهنه سری

52.   مجید استادیان

53.   حسن اعتمادی

54.   مهربان بالایی

55.   اصغربیاتی

56.   یدالله پورپیردهقان

57.   اسماعیل پورحسن

58.   سید خلیل پورشافع

59.   فرزان پورعابد

60.   علی تولمی مقدم

61.   جهانگیرجمالی

62.   علی اصغرحاتم

63.   میرافضل حبیب پورشریفی

64.   فرهاد حسن پور

65.   محمدرضا حقیقت

66.   رضا حسن زاده

67.   سعید خوش کردار

68.   بابک خلیلی

69.   محمود دهقان

70.   عظیم راد محمدعلیزاده

71.   منصورراهدار

72.   محمدتقی سرپرست

73.   محمد شبرخ

74.   جبارصباحی

75.   مسعود طوسی بخش

76.   حمید علی اکبری

77.   محمدرضا فیضی

78.   محمد قادری

79.   اسماعیل قاسمی

80.   علی قلیزاده

81.   عیسی گل محمدی

82.   جمشید لقمانی

83.   سیدولی محمدزاده

84.   داود مراد خانی

85.   مهدی مظلومی

86.   ابراهیم موسی پور

87.   سید مرتضی میرموسوی

88.   مهدی نوروزی

89.   محمدجواد نوروزی

90.   اسماعیل نیکزاد

91.   اسماعیل واحد خوش چهره

92.   علی وظیفه شناس

93.   ولی یکتا پرست

94.   محمدتقی یوسفی

95.   امیریونس  حقیقی

96.   ایوب آذری بگلوری

97.   محمد علی آگهی

98.   خسرو احمدپور

99.   حبیب افشانی

100.                       سیفعلی اصلانی

101.                       ابراهیم ( امین ) اسدان

102.                       فرامرزاقبالی

103.                       حمید ادهم ملکی

104.                       مجید ( شعبان ) اسرافیلیان

105.                       کیومرث ومهربان بالایی

106.                       محمدباقربانکی

107.                       مجید بزرگ زاده سندی

108.                       منصوربلالی

109.                       حسن  بهارستانی

110.                       علی پاپون

111.                       احمد پاک نهاد

112.                       محمد جعفرپسندیده

113.                       علی پورمحمدی

114.                       مصطفی پوراحمد

115.                       عادل پورجعفر

116.                       علیرضا پورجعفر

117.                       اسماعیل تقی پور

118.                       محمد رحیم تقی پور

119.                       مسعود جوادزاده

120.                       فرهاد ( علی ) جلیل زاده

121.                       مجید جمال نژآد

122.                       اسماعیل وابراهیم جامع

123.                       حسن (آرمان ) جم

124.                       اسماعیل چمنی

125.                       ابراهیم چرم فروش

126.                       رضا  چاوشی

127.                       محمدعلی حقگو

128.                       هامون حسن دوست

129.                       سیدابراهیم حسینی

130.                       ابراهیم حقیری

131.                       ولی حقیقت طلب

132.                       کیانوش حلاج پور

133.                       حسین حقگو

134.                       جلال ومجید خورسندی آستانه

135.                       غلامرضا دیبایی

136.                       صادق دلاور

137.                       محمد اسماعیل دلسوزبحری

138.                       احسان دادارخواه

139.                       جواد دولت پور

140.                       ابراهیم ( رحیم ) روشن دل

141.                       سعید رجایی پور

142.                       کاظم رمضانی

143.                       محمد رحمت خواه

144.                       علی زمان رستمی

145.                       بهمن رضایی

146.                       اسماعیل رضائیان

147.                       بیژن رمقی

148.                       احمد رهبر

149.                       مجید رجبی شهرستانی

150.                       علیرضا روستایی

151.                       علی راسخی

152.                       سعید راسخی

153.                       مظفر زکی زاده

154.                       داود زاداسماعیلی

155.                       حسین سجودی حقیقی

156.                       میرشمس سید سدیدی

157.                       سید جعفر سادات محسنیان

158.                       خسرو سلیقه دار

159.                       عباس شیدایی

160.                       شهریار شاخص

161.                       علی شمس افضلی

162.                       بهمن صالحی

163.                       بهمن عابدی

164.                       مقصود عباسی

165.                       جاوید عجبی

166.                       ایرج علیپور

167.                       محمدرضا علیپور

168.                       اسماعیل علیپور

169.                       نصرت علی مرادی

170.                       حسین علیخواه

171.                       قاسم غمگسار

172.                       روزبه غنی پور

173.                       منوچهرغلام پور

174.                       حمید فیروزی

175.                       مهدی فرزانه کار

176.                       جمشید قلیزاده

177.                       مصطفی گنجی

178.                       محمد حسن گنج آور

179.                       حبیب  کهنی

180.                       ابراهیم کفایتی

181.                       سیدعلی اکبر  کاظمی

182.                       احمن وبهمن کامیاب شریفی

183.                       میرمسعود میری

184.                       میرحافظ میرعیسی پور

185.                       محمدتقی محمدی

186.                       اصغر مهدی زاده

187.                       نادر مراد زاده

188.                       اسماعیل مرادمند

189.                       غلامحسین  ملون

190.                       اسماعیل منصوری

191.                       محمد رضا میرزا محمد علیپور

192.                       یوسف مبرهن

193.                       محسن  مهرورز

194.                       محمد حسین  ملکی

195.                       یزدان مجتهدی

196.                       سیدضیاء میرحسین مقدم

197.                       عبدالرضا مخزن زاهدی

198.                       کیخسرو(سینا) مومن نژاد

199.                       قاسم نجف زاده

200.                       محمد مهدی نظیفی

201.                       رمضانعلی نیک روش

202.                       سید ابراهیم نورنیا

203.                       علیرضا نژاد شمس

204.                       نصیر نصیری

205.                       میرمحمد واحدی

206.                       بهادر وهیمی

207.                       فرشاد والی زاده

208.                       محمود هادی پور

209.                       محمد علی  یکتا

نامه اعتراضی شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک به میشل باشله

فرقه ی مافیایی و تروریستی رجوی را محکوم کنید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا