عملکرد سازمان مجاهدین خلق

اشغال چیست و اشغالگر کیست؟

اشغال یعنی گرفتن غیرقانونی جایی مکانی از کشور دیگر و اشغالگر کسی ست که کشوری را با زور نظامی و قدرت و قلدری تصرف می کند. مثل تصرف ایران توسط اعراب و چنگیز، مثل تصرف فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی و سایرکشورهای اروپایی توسط آلمان هیتلری ، مثل تصرف سوریه توسط ترکیه وشبه نظامیان امریکا مثل افغانستان وعراق توسط امریکا و….تا چندسال پیش مستقیم وارد می شدند امروزه توسط نیروهای نیابتی و تروریسم کشوری را اشغال می کنند ماهیت یکی ست ابزارها تغییر می کند.

رجوی مدتیست تبلیغات راه انداخته که ایران اشغال شده است توسط چه کشوری معلوم نیست. میتواند بگوید حکومت دیکتاتورجانی آدم کش وهزارمارک و انگ دیگر بچسبوند ولی ایران اشغال شده نیست وحکومت اشغالگر نیست چرا ؟ اولا نیروی داخلی ست نه کشور بیرونی دوم ]آیت الله[ خمینی کاملا مسالمت آمیز وقانونی به قدرت رسید. یک نفردر دنیا پیدا نمی شود که بگوید ]آیت الله[ خمینی در زمان شاه دست به خشونت زد و یا ازهوادارانش خواست خشونت به خرج بدهند. بلکه همیشه مخالف خشونت بود یک گلوله از طرف ]آیت الله[ خمینی به سمت شاه و ارتش شلیک نشد. رجوی می گفت ]آیت الله[ خمینی هیچ وقت حکم جهاد یعنی جنگ مسلحانه نداد چگونه می شود آن را متهم به خشونت طلبی وبه قدرت رسیدن با زورمتهم کرد.

بدون قدرت نظامی اسمش اشغالگری نیست مبارزه و یا هراسمی که بگذاریم مسالمت آمیز است دوم ]آیت الله[ خمینی ازکدام کشور خواست کمک نیروی نظامی به ایران گسیل کند؟ نمونه نیست در زمان انقلاب کدام کشوری به دفاع از]آیت الله[ خمینی وارد ایران شد پس می بینیم اشغالگری را نمی توان به حکومت منتسب کرد . ]آیت الله[ خمینی میگوید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ، حرف رجوی دقیقا برعکس است زمان شاه امریکایی کشته بمب گذاری کرده در فاز نظامی در خیابونها سلاح گرفته با صدام اشغالگرهم پیمان بوده در حدی که بارها وبارها به خاطراینکه از روز اول گفتم صدام اشغالگراست مرا به صلابه کشیده ازامریکا بارها وبارها  خواستارحمله نظامی شده چه کسی اشغالگراست ؟

اگر ایران اشغال نشده به خاطر این بوده که کشورها نتوانسته اند اشغال کنند اما ادامه مگرخمینی مسالمت آمیزبه قدرت نرسید مگر نود و نه درصد مردم که آقای رجوی وبنده وسایرنیروها وهمین شورایی ها به جمهوری اسلامی رأی ندادیم مگردرطی سالیان انتخابات مجلس وشوراها و ریاست جمهوری را تماما درزمان مشخص شده برگزارنکرده ؟ مگرصندوق رأی حرف اول وآخر را نزده حال هرکسی را مردم انتخاب کردند موضوع دیگریست کجای این حکومت اشغالگراست؟ هراسمی می توان رویش گذاشت ولی نمی شود حکومت را اشغالگر و یا وابسته نامید. الا اینکه اهداف دیگردرپس کلمات نهفته باشد که هست وقتی می گوید اشغالگرنتیجه حمله نظامی مجاز است بین المللی می شود حمله کرد. خواستن تحریم وبند هفت درهمین کنفرانس شورا توسط مریم رجوی مجاز و مشروع است!

رجوی حق دارد هرجنایتی بکند وهرحرفی را بزند هرانگی رابچسبوند با هرجنایتکارضد بشرهم کاسه شود چون اشغالگراست. می شود کشوررا حتی بمب اتم زد. مگر ژاپن اشغالگر نبود می شود مثل انگلیس درزمان قاجار با تحریم ومحاصره و قحطی هلوکاست دوم برای ایرانیان برپا کرد ونصف مردم ایران را کشت. می شود هرکسی را به نام همکاربا اشغالگر تیرباران ونابود کرد. می شود آقای خزاعی بیاید وازاروپا بخواهد که مثل دوگل ومقاومت نروژ اجازه دهد مخالفین را درخیابونها به رگبارببندد وتیرک های اعدام در مراکز پایتختها برپا کند. حکومت ایران با حمایت مردم انقلاب کرد وچهل سال هم هست که مردم درصندوق رأی همه چیزرا تعیین تکلیف می کنند اگرچه انتخابی اشتباه داشته باشند مثل رجوی که درخیابونهای اروپا رأی دهنده ها را با قمه مجروح نمی کند اینکه رجوی حکومت را اشغالگر می خواند هیچ منطقی ندارد فرافکنی وفراربه جلو برای لاپوشانی روی اعمال شنیع واتفاقا طرفداراشغال کشوراست این نوع نگاه ، عمل ، رابه جایی می برد که دربالا اشاره کردم دراستراتژی بسیاربه خطا میرود اشغالگر خود رجویست  .

علی شیرزاد

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا