با علم کردن اعتراضات صنفی در ایران، فرقه وجهه ای کسب نخواهد نمود

اعتراضات صنفی و اعلام خواسته های یک صنف از طریق تجمع و یا اعتصاب امری متداول ومرسوم است و نیاز به راهنمایی از بیرون صنف ندارد.

 

فرقه ی رجوی که سعی دارد هر اعتراض و انتقادی را که به شکل خوا سته های صنفی در داخل مطرح می گردد به خود منتسب نموده و این گونه وانمود کنند که ما هدایت گر آ ن بودیم، این بار نیز با سوء استفاده از موضو ع اعتراض دانشجو یان که به خاطر در خواست های صنفی شان بوده، قصد دارد، چهره ی نا زیبا ی خود را زیبا جلوه داده و هر اعتراضی را در ایران نشانی از محق بودن فرقه تلقی نماید. به همین منظور تعدادی را مطابق معمول فرقه اجیر کرده تا جلوی پارلمان هلند نمایش حما یت از دانشجو یان راه انداخته و به نوعی بهره وری کنند.

 

این حرکت فرقه جز احساس عجز و نیاز به خود ستایی چیز دیگری نیست. در وضعیتی که هیچ کشور ی حاضر به تمدید پناهندگی و یا پذیرفتن آ واره شد گان تیف نیست فرقه راهی برای جلب توجه ندارد جز این که به واسطه ی خبری در ایران نامی از خود بر سر زبا ن ها بیا ندازد و بگوید ما هنوز هستیم! حال آ ن که در داخل ایران ودر میان خلق نه نام و نه هیچ نشانی از یک گروه خیانت کار و تروریستی که مردم خود از کشور بیر ونشان راندند، نبوده ونخواهد بود، چه رسد که دانشجوی بیدار دل ایرانی بخواهد از او خطی بگیرد!

 

اما‘ یک مطلب وجود دارد و آ ن این که فرقه ی رجوی به دلیل ما هیت تروریستی و خشونت طلبی که دارد، علا قه مند است هر عمل تنش زایی را به خود نسبت دهد واصلا” بقای خویش را در تشنج آ فرینی و تبلیغ در این راستا جست وجو می نماید و الا اگر مسائل ایران وایرانی برایش اهمیتی دارد، چه طوربه افتخارات علمی و فنی را که طی همان روزها در کشور و به دست عده ای از همین دانشجو یان وجوانا ن کسب شده و نظر تمام خبر گزاری ها را به خود جلب نموده و همه جا از هنر و ابتکار ایرانی سخن می رود اهمیتی نمی دهد و به خاطرش تجمع و… به راه نمی اندازد.

وقتی هر گونه تلا ش فرقه برای خروج از لیست تروریستی به بن بست می رسد به گونه ای که در آ خرین مساعی در لندن لرد مارک مالوک براون در پاسخ به سوا لی در مورد وضعیت فرقه ی رجوی چنین ابراز داشت که وزارت کشور به حکم کمسیون با زبینی اعتراض، ساز مان مجاهدین را همچنان یک تشکیلات تروریستی می داند و معاون وزیر خارجه بریتانیا هم گفته: این که چنین سازمانی را نهضت آ زادی بخش تلقی کنیم، قابل نکوهش است!

 

وآن گاه که دیگر اربابان غربی هم حاضر به خرید اطلا عات دروغ هسته ای و غیر هسته ای فرقه رجوی نیستند، باید هم به این طریق در صدد جمع آ وری ذره ای آ برو باشد. ولیکن فرقه به جایی نخواهد رسید و انزوای جهانی، همانند انزوای داخلی که سال ها او را آ زار می دهد ‘ در انتظار آ ن هاست!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا