انجمن های مستقل

نامه کانون آوا به رئیس جمهور عراق

جناب آقای طالبانی
ریاست جمهور محترم عراق ما بر این باور هستیم که اکنون زمان واقعی برچیدن قرارگاه اشرف فرا رسیده است. اما ما همچنان به این مشکل واقف هستیم که با ساکنان این قرارگاه چه باید کرد؟ آنها را نمی توان به سادگی به ایران برگرداند، بدون اینکه نقض قوانین حقوقی بین المللی و حقوق بشر را در نظر داشت و خطرات زندان و تعقیب را نادیده گرفت. اما شما می توانید به اهداف دسترسی پیداکنید در صورتیکه اعضای مجاهدین را از زیر نفوذ این سازمان خارج نمایید. شما می بایست اعضای سازمان را از زندگی روزمره در مناسبات این گروه خارج نموده و به زندگی واقعی باز گردانید، که در این راستا آنان امکان تماس با خانواده های خود خارج از حصار های قرارگاه اشرف برقرار گشته و در این صورت عده زیادی از ساکنان قرارگاه اشرف داوطلبانه آنجا را ترک خواهند نمود. البته مسلما عده ای از ساکنان این قرارگاه در آنجا باقی خواهند ماند و برای سازمان مجاهدین خواهند جنگید اما اگر کوشش شما برای کاهش تعداد ساکنان این قرارگاه به این ترتیب باشد که در مصاحبه هایی که بدون اعمال نفوذ سازمان صورت بگیرد و از آنها راجع به خواست خودشان سوال نمایید و آن عده ای که مایل به جداشدن باشند را از این قرارگاه خارج نمایید به این طریق حتی می توانید انگیزه بقیه آنان را برای مبارزه جهت حفظ قرارگاه اشرف از بین ببرید. ما از شما تقاضا می نماییم تلاش نمایید با تماس با کشورهای غربی مکانی را برای آنان پیدا نمایید که جداشدگان بتوانند در آنجا مستقر و به زندگی خود ادامه دهند و شما می توانید تماس با خانواده های ساکنان قرارگاه اشرف را توسعه دهید تا شاید آنها بتوانند عزیزان خود را از اسارت خارج نموده و شاید همراه خود به ایران ببرند. شما می بایست همچنین با مقامات ایرانی در این باب مذاکره نمایید که جداشدگانی که با فعالیت های تروریستی کار نداشته اند را مورد تعقیب قرار نداده و یا زندانی ننمایند تنها با این اتهام که قبلا عضو سازمان مجاهدین بوده اند. جناب آقای رئیس جمهور! به ساکنان قرارگاه اشرف نشان بدهید که از زندگی بیرون از قرارگاه هیچ ترسی نداشته و خروج از قرارگاه یک تصمیم خیلی خوب می باشد. اگر شما بتوانید از این طریق منجر به جداشدن چند نفر جداشده قاطع بشوید، یقینا دیگران نیز راه آنها را دنبال خواهند نمود. ما از تصمیم شما جهت برچیدن قرارگاه اشرف حمایت می کنیم ولی ما همچنان می خواهیم مطمئن باشیم که در جریان این عمل هیچکس علیرغم میل خود به جایی فرستاده نمی شود وهیچ حق شناخته شده بین المللی و حقوق بشری از کسی ضایع نمی شود. از نهاد ها و مجامع بین المللی و حقوقی و جامعه بشری یاری بگیرید تا این مشکل بصورتی انسانی و عادلانه حل گردد. با احترام
کانون آوا
مهندس علی اکبر راستگو

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا