تكرار یك تجربه شكست خورده توسط مجاهدین

همانطور كه در گذشته مكرر در مكرر گفتیم و نوشتیم و اعلام كردیم كه حداقل شاید از شكست های گذشته درسی نصیب فرقه غرق در بحران رجوی بشود نشد كه نشد.
یادتان هست در جریان انتخابات فرانسه و رقابتی كه بین سگولن رویال و همین جناب ساركوزی در جریان بود و فرقه رجوی فكر می كرد كه اگر خانم سگولن رویال برنده انتخابات شود حتماً و حتماً این به نفع فرقه تمام خواهد شد و چه و چه …
و بر پایه همین تحلیل های ناشی از استیصال سعی كرده بود تمام هم وغم خود را روی پیروزی خانم فوق الذكر متمركز كند و در این راه حتی با خرج های كلان در كمپین های تبلیغاتی ایشان نیز به شكلی خاص و مخصوص به خود فرقه شركت كردند و تمام زور خود را زدند تا بلكه شاید خانم رویال برنده شوند و از این تنور آبی برای فرقه گرم شود و دنیا به كام شود كه نشد.
البته این را نمی دانستند كه حتی اگر خانم رویال هم برنده می شد كه نمی توانست خارج از تصمیمات اتحادیه اروپایی عمل كند این بماند. اما همان موقع تمام تخم مرغ های خود را در سبد این خانم گذاشت و كلی لوش و لجن هم بار ساركوزی كرد و حتی یك راه باریك هم برای خود باز نگذاشت كه اگر ساركوزی برنده شد به پرو پای آنها نپیچد و بیخودی گیر ندهد. ولی چه سود كه فرقه همواره از این اشتباه محاسبه ها داشته و هر قدر كه بحران عدم حضور در عراق هم سنگین تر شود و خروج شان از عراق هر قدر رنگ جدی تری به خود بگیرد این اشتباه محاسبات هم بیشتر می شود.
تا جایی كه تمام و تمام در محاصره انبوهی از تصمیمات اشتباه قرار بگیرد.
در آن انتخابات درس نگرفتند و حالا در این انتخابات در عراق هم دوباره آن اشتباه را مرتكب شدند. و این بار آنقدر آش را شور كرده كه بدرد مزه كردن هم نمی خورد و یك تار مو هم برای نجات یا بازگشت و یا هر تعبیر دیگری برای خود باقی نگذاشته البته خوب خودشان می دانند. فرقه ای كه قصد نابودی خود را كرده كه نمی شود باز نگاه داشت. فرقه ای كه چشم و گوش خود را بسته و با سرعت به سمت پرتگاه نابودی پیش می رود و به هیچ سویی هم كمتر توجهی ندارد را چگونه می توان بازداشت.
در این انتخابات عراق الحق و الانصاف كه برای بعثی های سابق سنگ تمام گذاشت و از هیچ ترفندی هم در زمینه تبلیغاتی و سیاسی كم نگذاشت تا شاید بعثی های سابق برنده بشوند و باز آبی برای فرقه گرم شود و بتواند كمپ اشرف را كمافی السابق برای خود و اقدامات تروریستی اش نگهدارد.
به همین خاطر با اعلام به اصطلاح آرای نهایی كه مورد اعتراض رسمی طرف های درگیر انتخابات قرار گرفت، فرقه صبر نكرد و پیشاپیش به ابراز شادمانی پرداخت و كار را تمام شد تلقی كرد.
بگذریم كه خود طرف های درگیر انتخابات هنوز نتایج را اعلام شده نمی دانند و رسماً هم كه هنوز دولتی تشكیل نشده است. اما فرقه كار را تمام شده دانسته و حسابی به جناحهای دیگر انتخابات حسابی تاخت تا خرج پرتاب خود را به خارج از عراق هرچه بیشتر كند.
همین چند روز پیش بود كه خبر ائتلاف حكیم و دولت قانون به رهبری نوری المالكی رسانه ها را اشغال كرد و ائتلاف كردی هم از نخست وزیری ائتلاف شیعی اعلام حمایت كرد و گفت كه مورد پشتیبانی قرار میدهد.
حال با این اوضاع سیاسی جدید و مختصات جدید نیروها جایی برای دوستان فرقه در دولت آینده باقی نمانده است. مگر اینكه از طرف نیروهای اشغالگر كاری صورت بگیرد و مداخله ای صورت بگیرد به نفع یكی از گروهها كه این دیگر به فرقه هم مربوط نمی شود چون حتی در صورت احتمال چنین حالتی همانطور كه قبلاً هم گفتیم هر دولتی كه می خواهد سر كار بیاید قبل از هرچیز باید به تعهداتش در سطح منطقه و دولت های همسایه و همچنین تعهدات بین المللی و از همه مهمتر تعهدات ابتدایی كه بلافاصله پس از سقوط صدام حسین بین گروهها صورت گرفت باید پایبند باشد خوب یكی از همین توافق ها اخراج فرقه رجوی از عراق است كه خوب است فرقه به جای جار و جنجال حول موضوع انتخابات عراق و یا برجسته كردن حواشی آن به این موضوعات و تبعاتی كه برای او دارد(خروج بی قید و شرط از عراق) بیاندیشد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.