مرور برچسب

مجاهدین در مسیر نابودی

25 سال بعد از اعلام ریاست جمهوری مریم رجوی

30 مهر72 مسئولین فرقه همه اعضا را درسالن تزئین شده قرارگاه باقرزاده در منطقه ابوغریب جمع کردند. کسی نمی دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد. پرچم های ایران را به تعداد زیاد در سالن آماده کرده بودند که با ورود ما به سالن به دست هرکدام از ما…

25 سال بعد از شلیک موشک استراتژیک مریم

شورای انتصابی و دست ساز رجوی که بعد از انشعاب و جدایی احزاب و شخصیت های اصلی که در اعتراض به سیاست های ضددمکراتیک وهمکاری رجوی با دولت متجاوز عراق صورت گرفت؛ با بکارگیری اعضای تاریخ مصرف گذشته و پیر و پاتال وعمدتا بیمار سازمان بدلیل عدم…

بازنشستگی در فرقه رجوی ، آری یا نه؟

زمانی هر کس از فرقه فرار می کرد یا جدا می شد ، می پرسیدند ، چند سال توی فرقه گرفتار بودی؟ در جواب می گفت : 2 سال ، 4سال ، 8 سال ، 10 سال و در اوج می شنیدیم ، 15 سال ! همه می گفتند ، اوه ! 15 سال ! یعنی یک عمر زندگی ! یک عمر اسارت ! یک عمر…

قطار خالی بدون لوکوموتیوران در آلبانی

بافت سنتی مدیریتی در فرقه ، سالهاست که دستگاه سرکوب و شکنجه و زندان را در مناسبات حاکم کرده است . هر ساختاری که نو شوندگی را از خود سلب کند ، باید منتظر زوال و از کارافتادگی باشد . عدم چرخش مدیریت در فرقه رجوی علتش چیست ؟ سالهاست که مهوش…

بهمن 97 وعده سرنگونی یا اعلام مردودی آزمون فرقه رجوی

بعد از اینکه اعتراضات مردمی که در راستای مطالبات بحق صنفی واقتصادی دردی ماه گذشته برغم تحلیل های سران فرقه رجوی به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشد و این موضوع اعتراضات زیادی را دربین اعضا و بخصوص بدنه تشکیلات برانگیخت، سرکردگان فرقه مجاهدین…

پلیس آلمان در مقابل مجاهدین کوتاه نیامد

در حالی که حضور هر ساله مجاهدین در نمایشگاه فرانکفورت در راستای آزادی بیان تعبیر می‌شد، اما این بار با ورود به موقع پلیس آلمان و تذکرات مسؤولان جمهوری اسلامی ایران، مجاهدین نتوانستند در فعالیت غرفه ملی ایران و کار ناشران کشورمان خلل ایجاد…

بن بست در بن بست فرقه رجوی

در خبرهای رسیده از داخل سازمان مجاهدین خلق داشتیم که مسعود رجوی به اعضاء فرقه درآلبانی گفته بود تا زمستان 97 تعهد بدهید که بمانید و آن را به نوعی تاریخ سرنگونی نظام قلمداد کرده بود . اکنون با گذشت 6 ماه از سال 97 و بسیاری افت و خیزهای سیاسی…

در داخل کمپ همه پیر شدند، از بچه های نسل جدید هم خبری نیست

یکی از خبرنگاران آزاد در آلبانی ، با تلاشی بی نتیجه برای ورود به اردوگاه مانز ، چنین گفته است : "از بچه های نسل جدید دربین آنها دیده نمی شود و در داخل کمپ همه پیر شدند !" چرا فرقه رجوی در بین نسل جدید به دست فراموشی سپرده شده است ؟ چرا…

ریزش نیرو در فرقۀ رجوی و دلایل آن

مقدمه : موضوع ریزش نیرو یا همان جدا شدن افراد از فرقه رجوی یک پدیده جدید و منحصر به عراق و آلبانی و یا سایر کشورهای اروپایی نیست. در همان سال های اولیه تاسیس سازمان یکی از بنیانگزاران آن یعنی مرحوم عبدالرضا نیک بین از این سازمان جدا شد.…

مجاهدین خلق، حیات یا نابودی؟

هرجریان، گروه و یا حزب سیاسی که بخواهد در سطح حاکمیتی و جریان سازی حرفی برای گفتن داشته باشد باید دارای پشتوانه قوی مردمی باشد. این اصل آنقدر مهم است که بدون وجود آن تمام تلاش های سیاسی در حد گفتمان های درونی باقی خواهد ماند و هیچ گاه به…