30 دی 1357

  • مسعود رجویمسعود رجوی 30 دی

    30 دی ماه 57، روزی که دیو مسعود رجوی از زندان رهید

    دیو چو بیرون جهد، آه برآید سی دیماه، سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه است. چند روز پس از فرار شاه از ایران، مردم که نگران اعدام زندانیان سیاسی بودند، با حضور در برابر زندان ها، خواهان آزادی فوری بازماندگان شدند. با…

دکمه بازگشت به بالا