30 دی 1357

  • تروریسم فرقه مجاهدینرجوی و انقلاب

    دی ماه خوب، دی ماه بد

    30 دیماه 1357 و آزادی زندانیان از سیاه چاله های ساواک شاهنشاهی روزی است که برای ایرانیان خاطرات تلخ و شیرین را با خود به همراه دارد ! خوش ! از این زاویه که بعد از سرنگونی نظام شاهنشاهی و عبور از طاغوت پهلوی زندانیان…

  • مسعود رجویمسعود رجوی 30 دی

    30 دی ماه 57، روزی که دیو مسعود رجوی از زندان رهید

    دیو چو بیرون جهد، آه برآید سی دیماه، سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه است. چند روز پس از فرار شاه از ایران، مردم که نگران اعدام زندانیان سیاسی بودند، با حضور در برابر زندان ها، خواهان آزادی فوری بازماندگان شدند. با…

دکمه بازگشت به بالا