مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

آقاي رجوي ! ديدي بازي زمانه را

آري ! تلخ است و گزنده ! رهبر خاص الخاص مجاهدين در اوج خفت و خواري مثل نوکري که سر هر ماه دست به سينه بر درگاه ارباب خود بايستد تا جيره و حق الزحمه بندگي اش را بگيرد ، اجرت خيانت به ملت و وطن خويش را به نام سهم مجاهدين دريافت مي نمود اما…

رادیو بین المللی فرانسه و حقیقتی كه مجاهدین را آشفته كرد

نكاتی كه اگر تنها یكی از آنها را نیز عنوان می داشت برای آشفته كردن مجاهدین خلق كافی بود ! ؛ قطعا مجاهدین به هواداران خود دستور می دهند تا با اسامی مختلف و با اشكال متفاوت به این رسانه سراسری تهاجم نمایند و البته با صفتهایی مثل مزدور و خائن…

گزارش گردهمايي انجمن نجات خوزستان

در مورخه 18/3/86 بنا به دعوت انجمن نجات شاخه خوزستان , جمعي از خانواده هاي خوزستاني اعضاي گرفتار در فرقه رجوي و اعضاي رها شده و بازگشتي ( اعضاي انجمن نجات خوزستان و چندتن از اعضاي انجمن هاي اصفهان , لرستان و فارس ) با گردهمايي در تالار…

اعطای امان نامه به افراد بازگشتی در خوزستان

در مورخه 18/3/86 بنا به دعوت انجمن نجات شاخه خوزستان , جمعي از خانواده هاي خوزستاني اعضاي گرفتار در فرقه رجوي و اعضاي رها شده و بازگشتي ( اعضاي انجمن نجات خوزستان و چندتن از اعضاي انجمن هاي اصفهان , لرستان و فارس ) با گردهمايي در تالار…

يكي از اعضای جدا شده فرقه رجوی به آغوش خانواده‌اش بازگشت

يكي از عناصر جدا شده فرقه رجوی روزچهارشنبه در آييني كه در مجتمع فرهنگي ثامن الائمه آبادان برگزارشد به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت . اين عنصر سابق سازمان مجاهدین كه "جابر مجدميان " نام دارد ضمن ابراز خوشحالي از بازگشت به ايران ، فضاي حاكم بر…

گزارشی از مراسم بازگشت چهار تن از جداشدگان

یک بار دیگر انجمن نجات گل کاشت؛ گلی در جان و جوهر خانواده های رنج دیده ی افراد رسته ازبند فرقه ی مجاهدین، و خاری در چشم ناپاک و نانجیب رجوی و عروسک های کوکی اش! یک بار دیگر انجمن نجات منادی نجات چند جوان جان به در برده از زخم و زنجیرهای…