مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

طعمه – قسمت سوم

مخابرات ، ارگان مخوف امنیتی رژیم صدام بود که به کمک رجوی شتافته بود وصدای هر مخالفی را در نطفه خفه می کرد بیان این جمله از مزدوران رجوی وخود رجوی برای امثال ما کافی بود تا مقاومت مان را درهم بشکند ورجوی ازآن به عنوان چماقی برای ایجاد رعب…

طعمه – قسمت دوم

چه بازی دردناکی با سرنوشت ما کرده اند و چطور ما را به خاک نیستی کشانده اند آیا آنهایی که ما را به بند اسارت خودمان کشیده بودند خودشان هم فاکت هایی به ما ارائه می دادند تا ما هم تعدادی از جنایت این جانیان آزادی را می دیدیم تا ما هم می دیدم و…

طعمه – قسمت اول

شیر کوهها، حماسه سازکردستان و کسی که از جان برای این افراد مایه گذاشته بود چگونه وفقط به خاطر بیان یک تناقض دررابطه با صحت ودرستی عملیات فروغ خائن و بریده و مزدور اطلاعات رژیم تلقی می گردد و به جای انداختن مدال افتخار به دورگردن، باران تف…

آنالیز فرقه ی رجوی در مصاحبه با افشین کلانتری

این فیلم بخشی از مصاحبه با آقای افشین کلانتری یکی از افراد جدا شده از فرقه ی مخرب و تروریستی مجاهدین خلق می باشد. وی شکنجه های روحی و جسمی ، بی اختیاری و نداشتن هیچ گونه حق نظر دهی، اطاعت محض از رهبری فرقه و فریب نیروهای قرارگاه اشرف را…

پیام تبریک

انجمن نجات دفتر خوزستان ازدواج نفرات زیر که همگی از اعضا جدا شده از فرقه رجوی هستند را به آنان تبریک گفته و آرزوی شادکامی و موفقیت برای آنان داریم.

هشدار به مجامع بين المللي تکرار نمايش خودسوزي مجاهدين

وقتي ديگر اعزام تيم هاي عملياتي ( ترور و خمپاره اندازي و بمب گذاري ) جهت کشته شدن اعضاي بي نوا به درون مرزهاي کشور ممکن نيست تا از کشته چند تن ديگر خوراک تبليغاتي تشکيلات رجوي مهيا شود و کشته شدن شان چماقي شود بر سر معترضين داخلي ، لاجرم…

مجاهدين خانه ام را گرفتند و خانواده ام را متلاشي کردند

مثلا" چقدر کمک مي کني ؟ شوهرم احساس کرد روزنه نجاتي يافته است و جواب داد : مي توانم منزلم را بفروشم و پولش را براي سازمان بفرستم . اين حرف شوهرم صرفا" يک معامله يي بود که مي خواست براي نجات هر دو نفرمان انجام بدهد . اما مجاهدين با برنامه…

خانه هاي امن مجاهدين در عراق

مجاهدين بخاطر نا امن کردن اوضاع سياسي اجتماعي کشور عراق و تاٌمين خواسته شان مبني بر ماندن در عراق ، هيچ شريک و همراهي قابل اعتمادتر از اربابان سابق خويش نخواهند يافت . مهره هاي متواري استخبارات سالهاست که با مسئولين رده بالاي مجاهدين…

آقاي رجوي ! ديدي بازي زمانه را

آري ! تلخ است و گزنده ! رهبر خاص الخاص مجاهدين در اوج خفت و خواري مثل نوکري که سر هر ماه دست به سينه بر درگاه ارباب خود بايستد تا جيره و حق الزحمه بندگي اش را بگيرد ، اجرت خيانت به ملت و وطن خويش را به نام سهم مجاهدين دريافت مي نمود اما…

رادیو بین المللی فرانسه و حقیقتی كه مجاهدین را آشفته كرد

نكاتی كه اگر تنها یكی از آنها را نیز عنوان می داشت برای آشفته كردن مجاهدین خلق كافی بود ! ؛ قطعا مجاهدین به هواداران خود دستور می دهند تا با اسامی مختلف و با اشكال متفاوت به این رسانه سراسری تهاجم نمایند و البته با صفتهایی مثل مزدور و خائن…