مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

حضور خانواده های خوزستانی در دفتر انجمن نجات

در تاریخ 3/7/1388 تعدادی از خانواده های اعضای در بند فرقه رجوی ضمن حضور در محل دفتر انجمن نجات خوزستان و ملاقات باعضای دفتر انجمن نجات با ارسال پیامهایی برای اعضای در بندشان وهمچنین تحویل نامه هایی برای ارسال به عراق، خواهان بررسی وضعیت…

دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده آلبوغبیش و حنظل زاده

روز چهار شنبه و پنجشنبه 25 و 26 شهریور ماه اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان متشکل از آقایان حمید دهدار حسنی،علی اکرامی، سید ویبرقنواتی با خانواده های آلبو غبیش وحنظل زاده در دفتر ماهشهر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار خانواده ها ضمن تشکر از…

دیدار انجمن نجات خوزستان با برخی از خانواده های ماه شهر وسربندر

روز چهار شنبه وپنج شنبه 25و26 شهریور ماه هیئتی از اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان متشکل از (آقایان حمید دهدار حسنی-علی اکرامی- یبر قنواتی وسید) در یک دیدار صمیمی با خانواده های ربیعی،رضایی نژاد،عتیقی، نوروزی وفلاحی در شهرهای ماه شهر وسربندر…

تولد ومرگ سازمان مجاهدین

همزمان با تصرف قرارگاه اشرف در 6 مرداد 88 والتیماتوم یکماهه دولت عراق مبنی بر خروج اعضای باقیمانده سازمان از خاک عراق تشکیلات متلاشی شده فرقه رجوی دیگر هیچ راه گریزی در پیش رو ندارد .زیرا سازمان بدلیل دست زدن به بیشرمانه ترین جنایت ها در حق…

تخلیه اشرف، تیر خلاص رجویها

آقای رجوی نگرانی و ترس شما را از تخلیه اشرف و اصرار زیاد شما برای ماندن در عراق را درک میکنم زیرا ترک اشرف یعنی نابودی تمامی تار و پودهای عنکبوتی که سالیان به دست وپای این نیروها تنیده اید. آری باید نگران باشید چون نیروهایی که طی سالیان از…

مصاحبه با غلامرضا نادری یکتا عضو سابق مجاهدین

به گمان اینکه سازمان مجاهدین می تواند تنها تجلی گاه آرمان و آرزوی ما باشد، از ایران خارج شدیم و به مجاهدین پیوستیم این شد که 4 سال از عمرمان تلف شد، بعد به چهره و ماهیت واقعی سازمان پی بردیم و فهمیدیم که آن ظاهر پر زرق وبرق و خیلی دوست…

عملیات فروغ جاویدان مجاهدین وخونهای بر باد رفته

در سوم مرداد ماه 1367 نیروهای ارتش آزادی بخش مجاهدین به دستور مسعود ومریم رجوی به مرزهای ایران حمله ور گردیدند تا حکومت اسلامی که رجوی آنرا غیر مشروع وغیر قابل دیالوگ می دانسته را سرنگون کند داد و حال در روز 20 تیر 1388 نامه ای به مجلس…

نشست “رجوی و تراژدی فروغ جاویدان” در خوزستان

روز جمعه مورخ 2/5/1388 بمناسبت بیست ویکمین سالگرد شکست مفتضحانه عملیات موسوم به فروغ یا دروغ جاویدان که در طی آن نزدیک به 2700 نفر از اعضای سازمان در لشکر کشی دیوانه وار رجوی که توسط متحد جنایتکارش صدام حسین پشتیبانی میشد کشته و زخمی شدند،…

قطعنامه اعضاء جدا شده در رابطه با تراژدی فروغ

ما افراد جدا شده از مجاهدین که خود از این مهلکه جان سالم بدر برده وعمق جنایت رجوی وقدرت طلبی او را با گوشت وپوست احساس کرده ایم در سالگرد این تراژدی سیاه خواسته های خود که خواسته هزاران اسیر در بند قرارگاه اشرف نیز می باشد را طبق موارد زیر…

مسعود رجوی و تراژدی فروغ جاویدان

برای رجوی فقط یک چیز مهم و آن هم کسب قدرت بود.براساس همین باور مالیخولیایی زمینه فروغ به اصطلاح جاویدان را فراهم کرد. با بسیج تمامی نیروها درخارج هر روزه دهها جوان بخت برگشته را که کوچکترین آشنایی به مسائل نظامی نداشتند را از خارج از کشور…