ضرب و شتم والدین سمیه محمدی اوج استیصال فرقه رجوی

به قرار اطلاع مزدوران قداره بند فرقه رجوی درکشور آلبانی دروحشت ازبی آبروتر شدن چهره سرکرده وفروپاشی فرقه خود بطور وحشیانه به آقای محمدی وهمسرش خانم حمزه که مدتی است درکشورآلبانی بدنبال نجات دختر اسیرشان هستند حمله نموده وآنها را مورد ضرب و شتم قرارداده که یکبار دیگرماهیت فریبکارانه رهبر شیادشان که در شوی ویلپنت خود با فریبکاری دم از آوردن آزادی برای مردم ایران، برقراری حکومت دمکراتیک، آزادی اندیشه و…می زد را افشا و ننگ دیگری را برپیشانی او بجا گذاشتند.
به راستی گناه پدرومادر سمیه و دیگر پدرومادران اسیران دربندش که فقط خواستار دیدار با آنها هستند چیست؟ چرا سرکردگان فرقه اینقدر ازبرقراری ارتباط رودررو آقای محمدی وهمسرش با فرزند اسیرشان آن هم در یک کشور اروپایی وحشت دارند؟ مگریک دیدارساده پدرومادربا فرزندش که سالهاست در تاریکی و جهل نگاه داشته شده چه معادله ای را برای فرقه به هم می زند که ازانجام آن وحشت دارند؟ دیگر کشورعراقی وجود ندارد که بگویند خانواده ای درکار نیست و همه مزدوران اجیرشده ایران هستند. والدین سمیه سالهاست که درکشور کانادا ساکن و جزشهروند آن کشورمحسوب می شوند؟
اینها همه سئوالات اساسی از فرقه رجوی است! اما طی این سالیان این فرقه نه تنها حاضر نشده پاسخی منطقی به این سوالات بدهد بلکه همواره سعی نموده با وارونه جلوه دادن حقیقت افکارعمومی را برای جلوگیری ازفاش شدن ماهیت پلیدش فریب دهد. مریم رجوی در شوی ویلپنت تیرماه خود با شیادی تمام شعار آزادی، دمکراسی و برقراری یک حکومت دمکراتیک درایران که همه مردم درآن حق آزادی بیان وعقیده دارند و…سرداد!! که به قول معروف باید به این زن شیاد گفت:” دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را”! البته ناگفته نماند که فرقه رجوی به یمن خوش خدمتی برای آمریکا وسازمان های اطلاعاتی غربی وعربی آنقدرپوست کلفت شده وبه فکر منافع حقیرش هست که دیگر برایش فرقی نمی کند افکارعمومی درباره آنها چگونه فکر می کنند! آنها بازیچه سیاسی شدند ومی دانند که درعرصه حیات سیاسی واجتماعی مردم ایران بدلیل عمق خیانت هایشان هیچ آینده ای ندارند.
آری به سرکردگان جنایتکار فرقه رجوی بارها وبارها گوشزد شده که فارغ از تمامی مسائل سیاسی و زد و بندهای بین المللی اولا خانواده های اسیران دربند فرقه عزم خود را برای نجات عزیزانشان ازاسارتگاه شما جزم کرده وهیچ ترسی هم از تشبثات رذیلانه آنها ندارند ثانیا اگر فکر می کنید که با آویزان کردن خود به جنگ طلبان دولت آمریکا وسازمان های اطلاعاتی غربی وعربی می توانید به آینده حضورمنحوس خود درایران امیدوارباشید کور خواندید اما متاسفانه گوش شنوایی دراین فرقه وجود ندارد تا عبرت بگیرند که درطول تاریخ خیانتکاران وخائنین به مردم ایران هیچگاه نتوانستند جایگاهی دربین مردم داشته باشند بنابراین سران فرقه رجوی باید بدانند که درنهایت همانند یک دستمال کاغذی مصرف شده توسط اربابان فعلی خود بدور انداخته می شوند ودر هرحال تقدیرشان رفتن به زباله دان تاریخ است.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا