اگر این مشکل وجود دارد، ازخانواده های حاضر کمک بگیرید!

گفتند و مانیز میگوییم:
بازهم باند رجوی ادعا کرده که دولت عراق برعلیه اسرای لیبرتی ایجاد محدودیت نموده است!
 پذیرفتن درستی این ادعاها، بخاطر اینکه شاهد عادلی وجود ندارد ونیز سوابق درخشان؟! باند رجوی در دروغگویی، کاری سخت مشکل است!
 موضوع  این خبر را از رسانه های باند رجوی پیگیری کنیم:
" محاصره لیبرتی و جلوگیری از ورود پوشاک، نقض یادداشت تفاهم ملل متحد و عراق – روز پنجشنبه 29مرداد ماه 1394 (20 اوت 2015) نیروهای عراقی وابسته به کمیته سرکوب اشرف تحت کنترل فالح فیاض از ورود لباسهای خریداری شده توسط ساکنان جلوگیری کردند. ماموران عراقی گفتند دستور دارند از ورود لباس جلوگیری کنند و خودروی حامل لباس را پس از چند ساعت معطلی بدون اینکه حتی آن را بازرسی کنند، برگرداندند. ساکنان از قبل خرید لباس و ورود آن به لیبرتی را به یونامی اطلاع داده بودند ".
ما درتحقق این خواسته های شما؟!، قبلا پیشنهاد داده بودیم که مسئولین رجوی برگمارده ی لیبرتی، این مسئله را صریحا با اعضای خانواده های متحصن درمیان بگذارند تا آنها نیز برای حل مشکلات لیبرتی نشینان، همراهی های سودمندی داشته باشند ومخصوصا بهتر است که خود این قربانیان واسرای رجوی راسا اجازه داشته باشند که ضمن مراجعه به درب کمپ، موضوع را بااستدلال کافی با متحصنین درمیان بگذارند وعملا ببینند که چه نتایج خوبی دربر خواهد داشت!
راه دیگر وقطعی حل این نوع مشکلات، انتقال هرچه سریعتر این اسرا به نقاط امن تر جهان است که شواهد موجود حاکی ازتعلل رجوی دراین مورد است!!
ضمنا اگر مورد ادعا صحیح است وشما مسئله را به یونامی اطلاع داده بودید، آنها درمقابل این عمل چه واکنشی داشتند؟!
چرا دراین مورد اخیر ابدا حرفی نمیزنید؟!
درقسمتی ازاین بیانیه ی باند رجوی که با امضای شورای مللی؟! مقاومت منتشر شده، آمده است:
" این محاصره سرکوبگرانه که چهار سال است بر ساکنان لیبرتی اعمال می شود نقض آشکار استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری و نقض وخیم یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد در 25دسامبر 2011 است. یادداشت تفاهم که با حمایت و تضمین وزیر خارجه آمریکا، نماینده عالی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مواجه شد، تصریح می کند «دولت عراق تضمین می کند» که در کمپ لیبرتی «استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری تأمین شود» و «حکومت عراق تسهیلات فراهم می کند و به ساکنان اجازه می‌دهد که وارد قراردادهای دو جانبه با شرکتها برای خرید وسایل زندگی و تجهیزاتی مانند آب، غذا، وسایل ارتباطات، وسایل بهداشتی و تجهیزات لازم برای نگهداری و تعمیر و بازسازی» بشوند ".
در جواب باید گفت که اگر دولت عراق واقعا هم وفای به عهد نمیکند، کار درستی انجام نمیدهد اما باید شما درمقابل این عهد شکنی؟! دولت عراق، موارد رعایت وفا به عهد خود را اعلام کنید!
مثلا بگویید که آیا انتقال قطره چکانی این اسرا وتعلل درانجام این مهم، طبق موافقت دوطرف انجام گرفته ویا شما بدون توجه به ماهیت ترانزیتی این کمپ میخواهید که درآنجا کنگر بخورید ولنگر اندازید برای ابد؟! و شیر مرغ وجان آدمی زاد ازدولت عراق میخواهید؟!
اگر دولت عراق به رعایت استانداردهای حقوق بشری متعهد شده، آیا قصوری درانجام وظایف خود ازجمله  عدم اجرای قوانین دراین کمپ انجام نداده وبه اقلیتی از پادوان رجوی اجازه نداده که اکثریت این اسرا را درکلاس های شستشوی مغزی جمع کرده و اوقات خواب وبیداری و… آنها را خودسرانه تعیین کرده وحقوق فردی واجتماعی آنها را نقض کند؟!
چرا باین اعمال غیر حقوق بشری دولت عراق که وجود دولت مستبدی بنام گروه مافیایی رجوی متشکل ازانسان های غیر عراقی را درخاک حود تحمل میکند، اعتراضی ندارید؟!
بازهم توسل به آمریکا واروپاست که دولت عراق را گوشمالی دهد:
" مقاومت ایران ملل متحد و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای پایان دادن به محاصره ضد انسانی لیبرتی و پایان دادن به نقض مستمر و سیستماتیک یادداشت تفاهم فرامی خواند ".
مشکل کار این است که این محاصره دروهله ی اول توسط معدود نمایندگان رجویست که انجام گرفته و آنها هستند که نمیگذارد این اسرا طبق قوانین کشور عراق در شهر ها و… تردد کنند ویا مثلا با خانواده های خود تماس آزادانه ای داشته ونشریات دلخواه خودرا داشته، تشکیل زندگی مشترک بدهند و…
دراین مورد، سازمان ملل متحد و قدرت های غرب چه باید بکنند که مورد پسند شما باشد؟!
جواب روشن است:
به این سکوت ورضایت خود درمورد اسرا ادامه داده ودرمقابل آن، دولت عراق را بیشتر ازاین ملزم سازند که دست بسته دراختیار معتمدین رجوی باشند!!
حمید  تبریزی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا