ماشین تبلیغاتی مجاهدین

سیمای مجاهدین و به کارگیری عناصر تهی مغز برای ارائه تحلیل های کذایی

قبل از راه اندازی شوی مسخره مریم "این زوجه مرحوم رجوی "به مناسبت آزادی و راه انداختن خودسوزی در اروپا،  دستگاه تبلیغاتی فرقه بر آن شده تا با آوردن نفرات مجیزگوی به سیمای خود تنور این بازی مسخره را گرم نگهدارد و با تماس گرفتن نفرات مختلف از کشورهای اروپایی سعی نموده تا این گونه نشان دهند که این بار با دفعات قبل فرق می کند. بازی ای که همیشه آن را انجام داده اند.

در این میان چیزی که بسیار اهمیت دارد سخنانی است که افراد فرقه و یا تماس گیرندگان عنوان می کنند که هر انسان عاقلی می ماند که کدام حرفشان را باور کند. به طور مثال یکی از تماس گیرندگان از اروپا تحلیل آبکی داد مبنی براین که بله حکومت ایران از زندانی کردن یک کارگر ترسیده و مجبور شده او را آزاد کند و این نشان دهنده به اصطلاح وضعیت ج.ا.ا. خراب است و دیگر سرنگونی نزدیک است!!!. یا وقتی یک نفر در داخل ایران دستگیر می شود باز همین دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی مدعی می شود که به خاطر تضادهای حاکم مجبور هستند دست به این گونه دستگیریها بزنند و این یعنی ایجاد فشار و اختناق که در نهایت به سرنگونی راه می برد و یا می گویند که زندانیان از مراسم مسخره مریم زوجه مرحوم رجوی حمایت نمودند و اراجیفی از این قبیل…

حال باید از رجوی دروغگو سئوال نمود که کدام تحلیل را باید باور کرد. وقتی زندانی آزاد می شود حکومت ایران راه به سرنگونی می برد و اگر فردی دستگیر می شود باز هم راه به سرنگونی می برد. بالاخره در ذهن گچ گرفته تان چه چیزی وجود دارد اگر هر دو تحلیل این دروغگو درست باشد!! پس سالهای قبل می بایست این حکومت سرنگونی می شد!!.

این مسئله نشان می دهد که رجوی جنایتکار در منجلابی در ناکجا آباد فرو رفته که راه گریزی از آن نیست و مجبور است به هر چیزی دست بزند تا بتواند خودش را محق جلوه بدهد.

تمام تحلیل های آبکی و نخ نما شده رجوی دروغی بیش نیست تا فرقه او بتواند با سرکار گذاشتن افراد و به کار گیری آنان چند صباحی به حیات ننگین خود ادامه دهد.

رجوی جنایتکار باید پاسخ دهد که بالاخره این شعار به اصطلاح سرنگونی وی کی محقق خواهد شد!!؟ آیا آزاد کردن یک زندانی و یا زندانی کردن یک فرد می تواند راه به سرنگونی ببرد؟ اگر این گونه بود خیلی از کشورها باید روزانه دولت هایشان به خاطر این کار عوض می شدند.

رجوی زن باره بهتر از هر کسی می داند از ابتدا شعار سرنگونی دروغی بیش نبوده و او همیشه به دنبال قدرت طلبی بوده و اکنون که خوار و ذلیل شده سعی می کند با تحلیل های کشکی به افراد خود روحیه بدهد.

خدا را شکر که دشمنان مردم ایران را افرادی کودن و بی مغز آفرید.

هادی شبانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا