نقدی اجمالی بر مصاحبه سرتا پا دروغ محمد سیدالمحدثین – قسمت دوم

شما علنا به شعور و آگاهی انسان ها توهین می کنید! مگر این شما و رهبر منحرف تان نبودید که سالها در عراق مشغول مغزشوئی بوده و تفکرات اعضاء را زیر نفوذ شدید خود گرفتید! همه را در قرن پیشرفت تکنولوژی با روش های سوء استفاده گرانه و غیر اخلاقی، تحت استثمار خود و اهداف شوم تان قرار دادید! شما بما دیکته می کردید که به چه چیز باید اعتقاد داشته باشیم، چگونه باید فکر کنیم، چه باید بگوئیم و…شما با روشهای فرقه ای بازسازی فکری همه را تا مرز عدم ونیستی بردید و بعنوان یک انسان نابودمان کردید…
الان دم از ممنوع بودن تفتیش عقاید و اعتقاد به چارچوب ها و… می زنید؟! زهی وقاحت و بی شرمی!!!
در ادامه:
محمد محدثین:” مقاومت ایران مقاومتـــی است که روی پای خـــودش ایستاده و این یک استثنا در تاریخ مـــبارزات در سطح جهان است. یک جنبش با این همه فشار روی پای خودش ایستاده؛ البته روی پای خودش نایستاده، روی پای خلق قهرمان ایران ایستاده، روی پای شما ایستاده و انتظار از شما این است که در این کارزار بزرگ پشتیبان مقاومت ایران باشید. و…
… مبارزه نیاز به پول و کمک مالی دارد. ؛ آنهایی که خواهان سرنگونی این رژیم و جایگزینی آن با یک حکومت مردمی و دموکراتیک و یک ایران آزاد، آباد و مستقل هستند.باید کمک مالی کنند و…”
کارنامه ننگین این” مبارزه استثنائی شما در سطح جهان”! بر هیچ بنی بشری در جهان پوشیده نیست و همگان واقف هستند چه جنایتهای استثنائی در سطح جهان مرتکب شدید! بله مبارزه شما یک استثناء در جهان است اما در جهت جنایت و شقاوت، در راستای شکنجه و تحمیل زندانهای انفرادی، در کشتن عواطف انسانی و نقض حقوق بشر!!!
بله، مبارزه به پول و کمک مالی نیاز دارد و این بر کسی پوشیده نیست، اما از چه کسانی؟ از صدام حسین که دستش به خون مردم ایران وعراق آغشته است؟ از امپریالیسم آمریکا؟ یا از عربستان؟ یا از اسرائیل؟ یا…
از کسانی پول گرفتید که به خون مردم ایران تشنه هستند! مگر می شود از تمام کسانی که خواهان بهم زدن نظم کشورما هستند پول گرفت وآنرا برای آزادی مردم ایران صرف کرد؟
آیا این دشمنان دیوانه شده اند که بشما پول دهند که مردم ایران را به آزادی برسانید؟!
یا هدف انها رساندن مردم ایران به آن نوع آزادی است که آنرا بما عرضه داشته بودید وهمچنان به همبند های گرفتار وهنوز رها نشده ی ما، حقنه میکنید؟!
تصور عاقلانه این است که این کمک های سخاوتمندانه که از کیسه ی اعراب محروم تهیه میشد ومیشود، برای تحقق حالت دوم قضیه بوده است!!
شما با چه اصول و پرنسیب هائی مبارزه می کنید؟ چپ و راست شما کجاست؟ اصلا چپ و راست دارید؟ بعید می دانم و البته تاریخ ثابت کرده، بی پرنسیب ترین کسانی هستید که تاریخ جهان به خود دیده است!
مسعود رجوی، در مسیــر به قدرت رسیــدن خود، حاضــر بود جلوی هر کســی دســت دراز کنــد برپای هرکسی بیافتد و درعوض بر پشـــت کســی پا بگـذارد واز هر آدمــی، نــردبـان قــدرت بســازد!
بــوی گــنــد مبــارزه شـما تا فرســخ ها می رســد! سعــی نکــنــیـد در مصــاحــبــه هـایــتــان این گــزافه گــوئــی ها را به ابــزاری بــرای مشروع جلوه دادن اعمــال ننــگیــن فــــرقـــه خــود تبدیل نمایید!
با واقعیت ها زندگی کنید، واقعیت اینست که رهبری شما فقط دنبال لیدری و نه انجام وظائف لیدری مردمی بود و اشرف در عراق را که زمانی آنرا کانون استراتژیک نبردتان می خواندید، نیست و نابود شده است!
ناله ها و شیون های هند جگر خوارتان (مریم قجرتان) هم راه به جائی نمی برد! شما و دم و دنبالچه هایتان، یک جبهه بسته و عقیم و نازا هستید! و به جز حلقه ی تنگ بعضی از خانواده های اسرای آلبانی در خارج که آنها را” هوادار” می نامید و مجبورشان کردید که بخاطر بچه هایشان دور و بر شما را پر کنند! هیچ عضو جدید و معتبر دیگری ندارید! شما محکوم به شکست هستید و تکامل تاریخ، فرقه قرون وسطائی شما را به زباله دان تاریخ فرستاده است.
پایان
فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا