وارونه نمایی

روی امکانات خود بیشتر از هر چیز حساب میکنیم

پرویز مصباحی نامی از بچه مرشد های رجوی، دررابطه با خروج آمریکا از برجام، (تحلیلی) ارائه داده که بی مورد ندانستم برخوردی با سخنان اصلی او داشته باشم.
او مینویسد:
” بعد از اعلام ترامپ مبنی بر خروج از برجام … کفه ترازو از سوی سیاست مماشات به سمت تغییرات بنیادین میچرخد؟”
مشخصات وسمت وسوی این تغییر بنیادی چیست عزیز؟!
حرف کلی زدن که هنر نیست درزمانی که میدانیم اوباما هم به تعهدات برجامی دولت امریکا عمل نکرد وتحریم ها را آنطور که باید وشاید برنداشت،این مسئله وجود تغییرات بنیادین مورد علاقه ی شما را زیر سئوال میبرد.
همینطور:
” اروپا باید در ظرف مدت کوتاهی موضع خودش را روشن نموده و سیاست جدیدی که دیگر نه بر اساس مماشات است طراحی و برنامه ریزی نماید و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا حاضر است مراودات تجاری ۷۵۰ میلیاردی خود با امریکا را فدای معاملات ۲۵ میلیاردی خود با رژیم بکند یا نه”.

سیروس غضنفری

مسلما که اروپا مسئول خیرات دادن برای ما نیست ومنافع ملی یا منافع اقشاری ازمردم خود را مد نظر خواهد داشت.
معاملات وسیع اروپا با امریکا مورد نفی نیست وآنچه که مهم است، شمشیری است که ترامپ برای باج گیری ازآنها، ازروبسته است.
او با تحمیل هزینه های گزاف پیمان ناتو که اروپا نفعی در وجود این پیمان ندارد، اروپا را بحد کافی تحت فشار باج خواهی قرار داده ونگرانشان کرده است.
ازسوی دیگر، ترامپ تعرفه های گمرکی گزافی بر روی کالاهای وارداتی اروپا ومخصوصا آلمان بسته وبا تداوم این وضع، این نوع داد وستدها – با هرحجم بزرگی که باشد – سودی برای اروپا نخواهد داشت.
اروپائیان بهتر ازمن و تو از نیات ترامپ که میخواهد مانع افول امپراطوری آمریکا بقیمت خالی کردن جیب اروپا و اعراب باشد، آگاه بوده و دل خوشی از دیدگاه های عمیقا شوینیستی – فاشیستی او ندارند.
بااین حال، نتیجه ی توازن قوا در قطب بندی جامعه ی اروپا ست که روشن خواهد کرد که رهبران اروپا چه تصمیمی خواهند گرفت.
اما این موضوع را هم بدانید که تصمیمات دیگران، نقشی کمتر ازتصمیمات قاطعی است که ما درمقابل زورگویی ها ونابسامانی ها باید اتخاذ کنیم وتمام تخم مرغ هایمان را درسبد اروپا وحتی چین وروسیه نچینیم.
درادامه:
” اما اگر رژیم بخواهد گزینه نظامی با آمریکا را انتخاب کند، به خوبی میداند که با اتش بازی میکند و گور خود را بدست خود میکند. زیرا ملاها بر این نکته اشراف کامل دارند که نه تنهای از وضعیت مالی و نظامی خوبی برای مقابله برخوردار نیستند بلکه بیش از هر چیز با توجه به قیام دیماه ۹۶ از عدم پایگاه و پشتوانه مردمی خود نیز اگاه میباشند”.
جنگ جزو سیاست های رسمی حکومت ایران نیست وایران هرگز هوس جنگ با آمریکا را نداشته ونخواهد داشت.
گرچه ما عملا با رژیم آمریکائی خونخوار وجباری که ازدهها هزار کیلومتر بپا شده ودرمرزهای ما مستقر شده، مواجه هستیم اما بنای جنگ را نداریم ودراین خصوص دولت ایران صراحتا پیشنهاد کرده که امنیت خلیج فارس صرفا باید با کشورهای پیرامون آن باشد وضرورتی برای حضور سلطه گران دراین منطقه نیست.
بازهم:
” آمریکا اگر در برنامه تحریم های کمر شکن خود جدی باشد و راههای فرار رژیم را از هر سو ببندد، حاکمیت مجبور میشود که دو راه را در پیش بگیرد: یا باید به خواسته های آمریکا که شامل انهدام موشکها و کنار گذاری برنامه موشکی، اجازه دادن به نیروهای بین المللی برای بازدید از مراکز نظامی و در نهایت کنار گذاشتن سیاستهای نفوذ در خاورمیانه تن بدهد و یا باید روش مقابله و رویارویی را پیش گیرد که شاید به یک فاجعه منجر شود. که احتمال این تابلو در حال حاضر بسیار ضعیف است ولی غیر ممکن نیست”.
اولا خواسته های آمریکا ازکوچکترین وجاهت قانونی برخوردار نیست وجواب ایران در مقابل این قلدری های او روشن است:” ما هرگز روی مسائل دفاعی خود با کسی معامله نمیکنیم”.
ثانیا بازرسی مراکز نظامی آن دسته ازکشورها عملا مقدور میشود که درجنگی شکست خورده وتسلیم بی قید وشرط را پذیرفته وایران این وضعیت را هرگز نخواهد داشت.
ثالثا اگر آمریکا با فاصله ی ده ها هزار کیلومتر درخاورمیانه منافعی دارد، ما چرا نباید درکنار مرزهای مان هیچ اختیار ومنافعی نداشته باشیم!
رابعا، بروز جنگ به این آسانی ها نیست واگر غیرممکن نباشد، وقوع یک جنگ جهانی را حتمی بدانید که در آنصورت نه اثری از تاک میماند ونه تاکستان.
” با توجه به هریک از دو تابلوی فوق،نیروی پیشتاز و برانداز نه تنها باید الگویی نو و جدید برای انطباق با شرایط موجود در پیش روی نیروهای خود بگذارد، بلکه ظرف و ابزار مناسب کنش گری را نیز ایجاد نماید تا این آلترناتیو، که بهای اصلی مبارزه در مقابل رژیم را تا به امروز پرداخته است، به مردم ایران و جهان بهتر شناسانده شود”.
شما هستید که باید این الگوی جدیدتان را بنمایش بگذارید والبته انطباق تان را با شرایط که دریوزگی درمقابل دشمنان بشریت است، مشاهده کرده ومیکنیم!
دیگر اینکه ارائه ی چهره ی واقعی آلترناتیوی بنام مجاهدین خلق- که منظور شما هم همین است- چیزی جزایجاد نفرت درمیان انسان های مصلح وترقی خواه نمیکند وتنها امپریالیزم آمریکاست که احتمالا نتایج دلخواه خود را ازاین معرفی استنتاج میکند والبته این درصورتی است که اطلاعاتی بیش از ما درمورد شما نداشته باشد، که دارد.
سیروس غضنفری
عضو جدا شده از ارتش اسارت بخش رجوی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا