پتانسیل و سرمایه های رجوی برای به اصطلاح سرنگونی

رجوی برای محقق کردن قدرت و رسیدن به آن تا سقف”به هرقیمتی” رفت. اکنون ازخلع سلاح توسط امریکا به این طرف رجوی دست به دامن شرکت های مقاطع کار اروپایی مبنی بر جمع آوری کارگر روزمزد در یک روز درسال به نام 30 خرداد می شود.
درواقع این روزمزد بگیرها نه پتانسیل هستند و نه سرمایه ای که روز بعد روی آنان حساب باز کرد. این نوع نیروی کار و یا نیروی مورد نظر رجوی در ویلپنت های متعدد، به”ساندیس خورها” مشهور شده اند.
گفتیم رجوی تا مرز به هرقیمتی رفته و اینک در ویلپنت چگونه سقف به هرقیمتی خود را بارز کرده؟
رجوی درقبل ورود به عراق و ضمیمه شدن به ارتش وامنیت عراق گفت: عراق وصدام جزام بودند اما من سرنگونی را می خواستم وبه هرقیمتی بایستی آنرا محقق می کردم. پس هدف وسیله را توجیه می کند.
درسرفصل عملیات های مشترک وبزرگ رجوی با ارتش عراق؛ آفتاب، چلچراغ و فروغ (مرصاد) رجوی می دانست خبرنگاران خارجی عملا ستون پنجمی ومزدوری او را درصحنه می بینند وپیروزی در عملیات ها هرچه که باشد تحت الشعاع ستون پنجمی است واصلا در راستای اصول واهداف یک نیروی اپوزیسیون انقلابی نیست. اما رجوی درساز خود می دمید وصرفأ می گفت: سرنگونی – سرنگونی.
رجوی براین باور و عقیده بود که وقتی او سرنگون کرد وقدرت را قبضه نمود کسی نمی آید وی را مورد بازخواست قرار دهد که چگونه پیروز شدید؟
درواقع شعار تا سقف به هرقیمتی برای رجوی حربه ای بود که حتی ذهن نیروهای ایدئولوژیک وافراطی خودش را هم که روزی داعیه خلق وخدا ومبارزه و… را یدک می کشیدند گل گرفت وآنقدر آنها را به ستون پنجمی ومزدوری وجاسوسی لجن مال کرد که هیچ مرزی درذهن آنها هم نماند.
رجوی اینک دراین شوهای مسخره وبی سمت وسو صرفأ به دنبال یک مانوریک ساعته است که آنرا به هرقیمتی برگزار کند وبرای اینکه خود را برای انجام وظایف مزدوری بهتر بتواند به اربابان عرضه کند این حربه را تحت عنوان پشتوانه نیرویی به ثبت می رساند تا آنرا مشابه آلبوم های گدایی گذشته بدست بگیرد وبا آن کاسبی نماید.
درگذشته تیم های مالی واجتماعی رجوی در اروپا آلبوم های عکس وسایرموارد که محتوای آنها مجموعه ای از فقر وبدبختی وعکس کودکانی بود که مثلا رجوی سرپرستی آنها را به عهده دارد پول اخاذی می کرد. درصورتیکه 99درصد از آن عکس ها واسناد ومدارک را اگر ریشه یابی می کردی مربوط به کشور ایران نبود.
ماخودمان دیدیم ولمس کردیم که در رژه معروف سال 70 رجوی افراد را با لباس و پوشش های متفاوت بیش از ده بار درجلو دوربین خبرنگاران نشان داد و افراد و خودروهای عراقی وعرب غیرعراقی رابا گل مالی واستتار به خورد خبرنگاران داد وتعداد تجهیزات وجنگ افزار وهمه ارتش خود را با آمار 20 برابر نشان داد. وقتی از رجوی سئوال شد چرا غلو کردید درجواب گفت این لازمه کارمان است وبایستی به هرقیمتی یک نقطه اوج خلق کنیم تا درآینده به آن اتکا واشاره کنیم.
درحقیقت پوشال وفرمالیزم سرلوحه این فرقه است واز مسعود به مریم تا رده های دست چندم به آن آداپته شده اند واین نوع شیوه کارکه چه مزدوری باشد وچه خیانت ونجاست خواری دیگر درخون آنهاست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا