محفل گراهای دیروز تحلیل گران امروز!

با نگاهی به برنامه های خبری وتحلیلی سیمای اختناق ارگان تبلیغاتی فرقه رجوی به گویندگان ، مفسران و تحلیل گرانی برخورد می کنید که درگذشته بدلیل مناسبات محفلی وغیرتشکیلاتی وبقول رجوی ول گردی سیاسی رابطه با انها مرز سرخ محسوب میشد. درآن پروسه درصحنه عمل ومشخصا میدان جنگ وعملیات همیشه پایشان لنگ می زد. پای ثابت نشست های تفتیش عقاید موسوم به عملیات جاری وسناریو اصلی درهربحث سرفصلی بودند. وحرف اصلی با انها این بود که درب ذهنتان را گل بگیرید و اینقدر بدنبال کسب خبر از منابع غیر تشکیلاتی نباشید. بعد از انتقال اعضا به آلبانی درمنتهای تعجب شاهد پیداشدن سروکله این افراد دربرنامه های خبری وتحلیلی هستیم وانچه در گذشته نقطه ضعف انها شمرده میشد به نقطه قوت تبدیل شده است. بایک بررسی اجمالی از روند اتفاقات ونقطه ای که فرقه رجوی دران قرار گرفته می توان علت ان را در دومحور زیر بررسی کرد:
1-مسئولین اصلی و باسابقه همانند مهدی ابریشم چی، محمد سیدالمحدثین، محمد علی توحیدی دیگر ارزش تاثیرگذاری خود را برای اعضا از دست داده اند وحرف ها وتحلیل های انها تکرار مکررات وعمدتا دروغ از آب درامده ودربین اعضا خریداری ندارد. سالیان این اشخاص تحلیل های من دراوردی و آبکی بخورد اعضا می دادند واکنون دیگر اوردن انها به صحنه هیچ جذابیتی ندارد وبرعکس تاثیرات منفی خودش را دارد به همین دلیل از حضور مستقیم منع وبه پشت صحنه منتقل شده اند انها این بار همان دروغ ها را ضمن نشست به اعضای جدید اموزش می دهند تا دربرنامه های تلویزیونی شان نشخوار کنند.
2-هدف دوم فرقه از فعال کردن و آوردن این افراد به صحنه این است که به دیگر اعضای منتقد وخواهان جدایی القاء کنند نفراتی که درگذشته وضعیت تشکیلاتی خوبی نداشتند وعمدتا مسئله دار بودند درحال حاضر قبراق وسرحال واز مواضع فرقه حمایت می کنند واین نشان می دهد خط وخطوط بکارگرفته شده از طرف رهبران درست است.این خط مشی تبلیغی اتخاذ شده خود این افرادرا هم موقتا سرموضع نگه میدارد زیرا تاقبل از این بخاطر همین عملکرد یعنی ورود به عرصه ولگردی سیاسی وتجزیه وتحلیل مسائل برایشان مرز سرخ محسوب میشد وبه هیچ وجه در تشکیلات بحساب نمی امدند. این حربه درمورد اعضایی که تمایل به کارهنری ویا ورزشی داشتند هم بگارگرفته میشد وبرای حفظ این اعضا انها را بابرنامه های هنری و ورزشی سرگرم می کردند. ولی تجربه تلخ این اعضا وجدایی انها نشان میدهد که نمی توان باسناریوهای ساختگی انگیزه درافراد ایجاد کرد. وضعیت فرقه انقدر خراب است که هیچ چشم اندازی جز فروپاشی و ریزش نیروها ندارد.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا