مجاهدین خلق

اعضاي كنگره در گردهمايي تروريست ها شركت ميكنند

اعضاي كنگره در گردهمايي تروريست ها شركت ميكنند


برگرفته از سايت: Warblogging. Com
روز چهارم آوريل چندين تن از اعضاي كنگره در گردهمايي مجاهدين خلق كه همچنين با نام ارتش آزادي بخش ايران يا MEK شناخته مي شود،‌ سخنراني كردند. اين گروه شاخه نظامي شوراي ملي مقاومت ايران است. اين سازمان مدتي است كه در فهرست سازمان هاي تروريستي خارجي قرار گرفته است.
گلوبال سكيوريتي مي نويسند: (Global Security)
سقوط صدام حسين بر شرايط سازمان ترويست شناخته شده MEK تأثير گذاشته است. MEK با رژيم عراق متحد بود و بيشترين پشتيباني اش را از آن دريافت مي كرد. MEK در سركوب اپوزيسيون هاي داخل عراق،‌صدام را ياري داد و امنيت داخل را براي رژيم عراق تأمين مي كرد. ارتش آزادي بخش ملي شاخه نظامي شوراي مقاومت ايران است.
روابط نزديك MEK با صدام حسين، نمايندگان باب فيلنر،‌تام تانكردو،‌ تدپو و رئيس مور،‌به همراه كارمندان Kay Bailey Hutchison و James Talent،‌ را از شركت در اين نشست باز نداشت. چنانچه نيك هوور در اگونيست مي نويسد گردهمايي در فاصله چهار خيابان تا كاخ سفيد برگزار شد.
در واقع ،‌حتي اتهاماتي مبني بر اينكه MEK به نيروهاي اشغالي در عراق حمله كرده است،‌نيز آنها را از شركت بازنداشت. نشريه Hill گزارش مي دهد كه دولت امريكا نه تنها MEK را يك سازمان تروريستي مي داند،‌بلكه آنها را از جنگجويان عراق تلقي ميكند. سخنگوي دولت گرگ ساليوان‌ (Greg Sulivan) اظهار مي كند كه نيروهاي MEK حركاتي را در جنوب عراق عهده دار شدند. در آنجا مبارزان خود را به صورت غيرنظامي درآورده اند.
بايد گفت كه نماينده،‌ ايلينا رز – لهتنين به دفاع از MEK آمد و آقاي ساليوان را يك راسو‌و يك بروكرات بي رگ كه نمي خواهد از غار خود بيرون بيايد ناميد.
شركت كنندگان در مراسم MEK ،‌ در روز پنج شنبه در چهار بلوكي كاخ سفيد، ‌از سوي هيچ كدام از اينها بازداشته نشدند.
حتي تام تانكرده مريم رجوي،‌ رهبر MEK را ‌زني كاملاً‌خارق العاده ‌ ناميد. حال،‌چرا اين اعضاي كنگره چنين به MEK نزديك شده اند، گروهي كه همقطار صدام بوده است – شايد هنوز هم همرديف وي باشد – و بنا بر اسناد بسياري به مردم و مواضع امريكايي حمله كرده است؟ چون MEK خود را ‌مقاومت ايران‌ معرفي مي كند؟؟
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا