اگر سند داريد ،رو كنيد وگرنه….

اگر سند داريد ،رو كنيد وگرنه….


چندين سال است كه سازمان هاي حقوق بشري وملل متحد وحتي كشوري مثل آمريكا نام گروه رجوي را جزو ليست تروريستي قرار دادند وطبق اخباررسیده تا همين چند روز پيش هم برخلاف تلا ش هاي بسيار اين گروه اين ثبت همچنان به قوت خود باقي ا ست.
رجوي طي سال هاي فرار از كشور همواره بزرگ ترين حربه و سلاحش فرياد براي تروريست خواندن همه جز خودش بود.ونشريات سازمان پر بود ازاسناد ومداركي كه حاكي از تروريست بودن اين وآن داشت وپس از آن كه خود رادر چاهي كه براي ديگري كنده بود ،مشاهده نمود بانگ برآورد وخطاب به سازمان هاي بين ا لمللي گفت هيچ سندي دال بر فعاليت هاي تروريستي ما وجود ندارد.وقتي پاسخ شنيدند كه كشتن پاسدارها وسران رژيم؟ ،موضع گرفت كه اين ها مبارزه با رژيم آخوندي است وما مهره هاي آن ها را مي زنيم.
وقتي گفته شد كه در طول اقامت در عراق بر ضد هم و طنان خود جاسوسي كرديد وباعث كشته وزخمي شدن آن ها شديدوحتي بمباران خانه هاي بي دفاع سران سازمان پاسخ دادند كه آن ها ميزبان ما بودند وبايد يك طوري جبران مي نموديم.
باز پرسيده مي شد كه شركت در كشتار مردم كرد عراق توسط صدام وكمك به اورا چگونه ؟جواب داده شد وقتي انسان به ميهماني كسي مي رود واز نان ونمكش مي خورد آيا معرفت حكم نمي كند ،وقتي موقعيتش دارد به خطر مي افتد ،كمكش كرد.!آن گاه كه شكايت افراد شكنجه وتبعيد شده به التاش ورمادي در نشريات خارج كشور منتشر مي شد و افشاي بدرفتاري به دستور رجوي ،فوري برچسب اين ها مزدور رژيمند واز آخوندها پول گرفتند ومتن هاي قلابي در رابطه با سروسر داشتن در نشريه وابسته به چاپ می رسيد.
اگر گفته مي شد چرا هواداران را از ديدن وارتباط با خانواده محروم كرديد ؟دادزديد كه اقتضاي مبارزه اين است وما در حال جنگيم وفرصت نداريم.
ملا حظه فرموديد ،آن چه از جانب گروه رجوي انجام مي شود ،اقدامات انقلا بي واز سوي ديگران همان اعمال ترورسيتي وضد بشري؟!حتي در حق اعضاء وهواداران ؟!
اگر در جايي از ايران فردي در يك گودال حفر شده در خيابان مي افتاد سازمان فوري به همه بشر دوستان خبر مي داد وعكس وسند تهيه وبه چاپ مي رساند.خوب حا لا اگر شما هم سندي داريد مبني بر اين كه اين گروه خون از دماغ كسي ريخته اند رو كنيد.
چون شما فرموديد چشم :نشريه شماره 542/24فروردين سال 80
ش:544/28/فروردين 80
ش:504/4 مرداد 79
ش:156/صفحه 25
ش: 179 ص23
ش:161ص16
ش:159ص 31
ش:172ص34
ش:537 /19 /اسفند 79
ش:522/آبان 79
اين شماره ها به سال هاي مختلف مربوط مي شود و شما هم می توانید نمونه اين عمليات هاي گوناگون را كه منجر به كشته وزخمي شدن بسياري غير از پاسداران شده را به وفور در نشريه بيابيد.
تمام اين ها به نقل از خودشان خبر از كشتار وانفجار ومين گذاري و پرتاب موشك و…..دارد.به نظر شما اين اقدامات بشر دوستانه را مي شود عمليات تروريستي نامید؟؟؟
خودتان گفتيد اگر سند داريد ،رو كنيد وگرنه شما هم به اين صفحات ملحق خوهيد شد ، پس ما از نشريه خودتان سند آوريم تا از تهمت های بعدی در امان باشيم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا