مجاهدین خلق

اگر سند دارید ،رو کنید وگرنه….

اگر سند دارید ،رو کنید وگرنه….


چندین سال است که سازمان های حقوق بشری وملل متحد وحتی کشوری مثل آمریکا نام گروه رجوی را جزو لیست تروریستی قرار دادند وطبق اخباررسیده تا همین چند روز پیش هم برخلاف تلا ش های بسیار این گروه این ثبت همچنان به قوت خود باقی ا ست.
رجوی طی سال های فرار از کشور همواره بزرگ ترین حربه و سلاحش فریاد برای تروریست خواندن همه جز خودش بود.ونشریات سازمان پر بود ازاسناد ومدارکی که حاکی از تروریست بودن این وآن داشت وپس از آن که خود رادر چاهی که برای دیگری کنده بود ،مشاهده نمود بانگ برآورد وخطاب به سازمان های بین ا لمللی گفت هیچ سندی دال بر فعالیت های تروریستی ما وجود ندارد.وقتی پاسخ شنیدند که کشتن پاسدارها وسران رژیم؟ ،موضع گرفت که این ها مبارزه با رژیم آخوندی است وما مهره های آن ها را می زنیم.
وقتی گفته شد که در طول اقامت در عراق بر ضد هم و طنان خود جاسوسی کردید وباعث کشته وزخمی شدن آن ها شدیدوحتی بمباران خانه های بی دفاع سران سازمان پاسخ دادند که آن ها میزبان ما بودند وباید یک طوری جبران می نمودیم.
باز پرسیده می شد که شرکت در کشتار مردم کرد عراق توسط صدام وکمک به اورا چگونه ؟جواب داده شد وقتی انسان به میهمانی کسی می رود واز نان ونمکش می خورد آیا معرفت حکم نمی کند ،وقتی موقعیتش دارد به خطر می افتد ،کمکش کرد.!آن گاه که شکایت افراد شکنجه وتبعید شده به التاش ورمادی در نشریات خارج کشور منتشر می شد و افشای بدرفتاری به دستور رجوی ،فوری برچسب این ها مزدور رژیمند واز آخوندها پول گرفتند ومتن های قلابی در رابطه با سروسر داشتن در نشریه وابسته به چاپ می رسید.
اگر گفته می شد چرا هواداران را از دیدن وارتباط با خانواده محروم کردید ؟دادزدید که اقتضای مبارزه این است وما در حال جنگیم وفرصت نداریم.
ملا حظه فرمودید ،آن چه از جانب گروه رجوی انجام می شود ،اقدامات انقلا بی واز سوی دیگران همان اعمال ترورسیتی وضد بشری؟!حتی در حق اعضاء وهواداران ؟!
اگر در جایی از ایران فردی در یک گودال حفر شده در خیابان می افتاد سازمان فوری به همه بشر دوستان خبر می داد وعکس وسند تهیه وبه چاپ می رساند.خوب حا لا اگر شما هم سندی دارید مبنی بر این که این گروه خون از دماغ کسی ریخته اند رو کنید.
چون شما فرمودید چشم :نشریه شماره 542/24فروردین سال 80
ش:544/28/فروردین 80
ش:504/4 مرداد 79
ش:156/صفحه 25
ش: 179 ص23
ش:161ص16
ش:159ص 31
ش:172ص34
ش:537 /19 /اسفند 79
ش:522/آبان 79
این شماره ها به سال های مختلف مربوط می شود و شما هم می توانید نمونه این عملیات های گوناگون را که منجر به کشته وزخمی شدن بسیاری غیر از پاسداران شده را به وفور در نشریه بیابید.
تمام این ها به نقل از خودشان خبر از کشتار وانفجار ومین گذاری و پرتاب موشک و…..دارد.به نظر شما این اقدامات بشر دوستانه را می شود عملیات تروریستی نامید؟؟؟
خودتان گفتید اگر سند دارید ،رو کنید وگرنه شما هم به این صفحات ملحق خوهید شد ، پس ما از نشریه خودتان سند آوریم تا از تهمت های بعدی در امان باشیم.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا