روغن ریخته شده نذر مسجد می شود

روغن ریخته شده نذر مسجد می شود
 
علی شمس، هفتم ژانويه
خبری مبنی بر اینکه کشور نروژ درباره مساله تروریسم از لیست تروریسم اروپا پیروی نمیکند تیتر خبرهای جدید ودلگرمی برای مجاهدین شده است که البته بنا به گفته یکی از هواداران به عنوان پیروزی در درون مجاهدین جشن گرفته شده است وبه یکدیگر تبریک میگفته اند.
اگرمتن خبر را بخوانید درواقع نروژعضو اتحادیه اروپا نیست و بهمین دلیل تعهدی نسبت به لیست تروریستی اروپا ندارد و بعلاوه این یک حکم کلی است برای همه وبه هیچ وجه منظور مجاهدین خلق نیست ولی رهبری مجاهدین پس از این همه چاکر منشی برای خارج شدن از لیست اروپا و آمریکا سیاستهایش به شکست انجامیده است.
این را به عنوان خبری تیتر کرده است تا خوراکی برای اشرف نشینان عراق و هواداران باشد که بسیار هم ناامید نباشند. مجاهدین خلق حتی اگر از لیست ترور آمریکا واروپا هم خارج شوند یک مسئله اصلی را ندارند وآنهم پشتیبانی مردم ایران است. این را زمان عملیات فروغ خود تجربه کردند که اهورا رجوی به خیال خود میخواست تهران را تسخیر کند ومحل استقرار خود را هم تعیین کرده بود ولی با تلفات زیاد عقب نشینی کرد وبعد هم از قربانیان اشرف نشین طلبکاری کرد که آماده نبودید و خداوند یقه تان را گرفت وبرگرداند! ودر آنزمان نه در لیست بودند و پشتیبانی هم از عراق داشتند ولی در آنروزها هم مردم را نداشتند ومردم زحمت کش تنها چیزی است که در معادله رجوی و رهبری مجاهدین هرگز نقش مهمی بازی نکرده است وبی جهت نیست که تمامی هم وغم خود را در مقبولیت در کشورهای استعماری قرار داده اند و خروج از لیست را راه رهائی خود میدانند وپایه ای برای نجات مردم ایران! ولی مجاهدین خلق تنها بصورت اهرمی در دست امپریالیستها برای فشار به رژیم ویا بده وبستان با رژیم شده اند. رهبری مجاهدین بخاطر عدم پایگاه مردمی مجبور به بازی در این بازی است وگرنه نیروئی که پشتیبانی مردمی را داشته باشد احتیاج به خوش رقصی کردن برای امپریالیستها وتروریست خوب شدن برای سیا بقول مامور سیا که در تلویزیون آلمان گفت که مجاهدین تروییست هستند ولی تروریستهای ما هستند ، نیست! ویا حسین مدنی سخنگوی شهر اشرف گفت که آماده هر نوع همکاری با کشورهای دمکراتیک از جمله آمریکا میباشند. این ها وصدها فاکت دیگر برای خوش رقصی های مجاهدین برای بکار گرفته شدن توسط آمریکائیان وجود دارد ولی ظاهرا کالای آنها زیاد خریدار ندارد و آمریکائیان حد اقل تا درگیر یک جنگ تمام عیار با رژیم جمهوری اسلامی نشوند اسم آنها را از لیست خارج نخواهند کرد وامید مجاهدین هم بطوری که پشتیبان آنها یعنی نیابتی به زبان دری ساده گفت این بار میخواهند مریم را با حمایت هوائی نیروهای آمریکائی به تهرا ن ببرند!
در یک کلام این روغن ریخته خرج مسجد کردن تنها برای روحیه دادن به نیروهای خودی از هواداراران تا اشرف نشینان است وگرنه علی رغم تمامی خوش رقصی ها هم اروپا و هم آمریکا این بار نیز اسم مجاهدین را در لیست تروریسم خود قرا ر داده اند و تنها در یک صورت اسم آنها خارج میشود که آمریکا ورژیم درگیر یک جنگ تمام عیار شوند وبی جهت نیست که مجاهدین در چهارچوب سناریوی جنگ طلبان پنتاگون در جهت فرستادن پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است وهرروز آتش بیار خبری جنگ طلبان میباشند! چون تنها راه رهائی خود را در شرایط فعلی دریک جنگ تمام عیار بین آمریکا ورژیم میبیند و پوزیسیون مریم رجوی بعنوان نه جنگ ونه مماشات یک دروغ محض است چون در عمل کار دیگر میکنند و همراه با جنگ طلبان حرکت میکند وهمراه با خواسته «بوش» خواستار دمکراسی از دمشق تا تهران است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا