شانس خانم و آقای رجوی با فرمانده اولشان صدام حسین واژگون گردید

شانس خانم و آقای رجوی با فرمانده اولشان صدام حسین واژگون گردید
(نامه ای به بریان بینلی در انگلستان)
اکبراکبری، نوزدهم اوت 2006
نماینده محترم مجلس عوام انگلستان عالیجناب برایان بینلی درودهای من را به عنوان کسی که بیش از دو دهه تمامی ایام خویش را به خاطر آزادی مردم و دفاع از حقوق بشر سپری نموده است پذیرا باشید.
قسمتهائی از مصاحبه جنابعالی باگلوبال پلیتیشیننظرم را جلب نمود،که البته پیرامون چند نکته اصلی آن با احترام به دیدگاه مستقل شما بدان پاسخ خواهم داد.
شما ازمجاهدین به عنوان اپوزیسیون اصلی جمهوری اسلامی یاد نموده اید!!باید یادآوری کنم به عنوان کسی که روزمره با ایرانیان شریف و آزاده خارج ازکشوردرتماس مستقیم میباشم و همچنین شخصیتهایی از اپوزیسیون ایرانی در سایر کشورها،تمامی هموطنانم براین نکته که سازمان مجاهدین به رهبری خانم و آقای رجوی به هیچ وجه طیفی از اپوزیسیون ایرانی را نمایندگی نمیکنند و جایگاهی در میان ایرانیان آزاده و هموطنان شریف داخل کشور نداشته و ندارند و تنها به عنوان یک فرقه و سکت مذهبی بسیارخشک و دربسته شناخته میشوند تاکید مینمایند.بنابراین نشاندن یک فرقه و سکت درون گرا به جای اپوزیسیون ایرانی غیر قابل قبول میباشد.خانم وآقای رجوی به هیچ عنوان پتانسیل تغییر و دگرگونی در بنیادهای فکری و فرقه ای خود را دارا نمیباشند،پس بسیارساده انگارانه است که شما آنها را تنها تغییر دهنده رژیم جمهوری اسلامی قلمداد مینمائید؟
در مورد افشای سایتهای هسته ای جمهوری اسلامی،آیا غیر از این است که دریافت اطلاعات فقط از سرویسهای کشورهای متخاصم حکومت تهران قابل دریافت بوده و این نشان وابستگی و سرسپردگی تمام عیارخانم و آقای رجوی به سرویسهای بیگانه را نشان نمیدهد؟
عالیجناب برایان بینلی عزیز باید یادآوری کنم که شورای ملی مقاومت،تنها و تنها یک اسم است و نفرات انگشت شمارآن تماما اعضای مجاهدین میباشند این حقیقت در گفتار و نوشتار آنها موج میزند.
همچنین شما اظهارداشته ایدما با سازمانی مواجه ایم که خشونت را رد کرده هیچ سابقه ای از حمله به غرب ندارد وطرفدار دموکراسی است!!فرقه مجاهدین تا بدانجا بر احساسات شما تاثیر گذارده اند که درخواست ویزای ورود به آمریکا برای خانم رجوی را به وسیله شما اعلام میکنند،زیرا خودشان چنین جسارتی را ندارند و به وسیله شما و سایر پارلمانترها این درخواست را تست میکنند.چون در کارنامه شان ترور و خشونت در درون فرقه و نسبت به شهروندان و حتی اتباع غرب مهر تایید و اعلام خورده است.گروه در بسته ای که به اندازه سر سوزنی دموکراسی را در درون خودش اجرا نمیکند و تمامی نفرات اسیر در فرقه را شستشوی مغزی نموده وآماده عملیات انتحاری مینماید پس بنا به چه دلیل محکمی شما به عنوان یک نماینده محترم مجلس عوام انگلستان اعلام مینمائید که این گروه طرفداردموکراسی است!!جهت اطلاع شما و سایر پارلمانترهای محترم غربی،خانم وآقای رجوی در هر سخنرانیشان بارها و بارها اعلام کرده اند کهما با پنبه سر امپریالیسم را میبریمواینک چندی است بعد از سقوط فرمانده اولشان صدام حسین که خلع سلاح شده اند،با سوءاستفاده ازعواطف انسانی شما پارلمانترهای محترم نیات خود را به پیش میبرند.و نیز سخنان رهبر فرقه تروریستی القاعده را نباید فراموش نمود که اعلام داشت:ما در خانه دشمن و با استفاده از امکانات خود آنها،مهیبترین ضربات را برآنها وارد آوردیمپس بدانید و آگاه باشید که عملکرد و رویکرد فرقه های تروریستی در محتوا یکی است و با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر میکند.
سازمان فرقه ای مجاهدین بیش از دو دهه،به قول خودش در اوج شکوفائی و تهاجم حداکثر بود البته با تمامی امکانات سیاسی و لجستیکی که از صدام حسین پشتیبانی میشد و حتی سهمیه ای از نفت عراق نیز در مایملک خانم وآقای رجوی بود،نتوانستند شانسی از موفقیت را دارا باشند حال که همراه با فرمانده اولشان صدام حسین واژگون شده اند و در باطلاق استراتژیک و ایدئولوژیک فرقه ای خود فرو رفته اند چه انتظاری از آنان دارید؟
عالیجناب برایان بینلی برعکس اظهارنظرشما کهاینها«مجاهدین»مرتکب هیچ اقدامی علیه انگلستان و غرب نشده اند، باید یاد آورشوم خانم وآقای رجوی دقیقا مرتکب اقدامات«پل پتی» بر علیه مردم شریف ایران و انگلستان و غرب شده اند.آیا فریب دادن و ربودن فرزندان ایرانزمین با وعده های واهی وآنان را درخاک عراق به بردگی و اسارت در آوردن و شستشوی مغزی دادن وهر گونه عشق و عاطفه خانوادگی را درآنان سرکوب کردن تا برای عملیات انتحاری و خودسوزی آماده نمودن از نظرانسانی و حقوق بشری و یا حتی قوانین کشورانگلستان جرم و جنایت نمیباشد؟آیا دختر نوجوانی به نام «ندا حسنی»را در کشورانگلستان واداربه خودسوزی نمودن تا رعب و وحشت را درکشور شما گسترش دهند و به این وسیله شانتاژو باج خواهی برای خانم رجوی تهیه کنند،آیا این ازنظرشما که قانون گذارکشورانگلستان میباشید اقدام وجرمی علیه مردمتان محسوب نمیشود؟آیا فریفتن اتباع سایرکشورها با وعدهای دروغین و کشاندن آنان به فراموشخانه های عراق و ربودن اسناد و پاسپورتهای آنان در جهت سوءاستفاده فرقه ای و تروریستی از این اسناد،که شهروندان انگلستان وغرب محسوب میشوند از نظرقوانین کشورانگلستان جرم و اقدام برعلیه انسانیت و حقوق شهروندان محسوب نمیشود؟و دهها و دهها موارد دیگر که در این مجال نمیگنجد.
عالیجناب برایان بینلی عزیزآیا تا کنون با کسانی که ازفرقه مجاهدین توانسته اند رهائی یابند گفتگو و نظراتشان را شنیده اید؟من میتوانم چند تن ازآنان را که تبعه کشور شما درانگلستان میباشند را نام ببرم لطفا باآنها دیدارکنید و نظراتشان را جویا شوید،آقای دکترمسعود بنی صدر«برادرزاده اولین رئیس جمهور ایران بعد ازانقلاب»و نویسنده کتابخاطرات یک شورشی،وهمچنین خانم آن سینگلتون نویسنده کتابارتش خصوصی صداماز آنجمله اند.و یا با کسانی که بعد از درد و رنج فراوان موفق به فرار از مجاهدین شدند و به افشای نقض اولیه ترین حقوق انسانی در فرقه مجاهدین پرداختند و از جمله«سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در همین رابطه گزارش مبسوطی را انتشار داد و رهبری مجاهدین را به چالش طلبید،و تا کنون خانم رجوی پاسخگو نبوده اند»بله عالیجناب من در اولین فرصت این دو کتاب و نسخه ای از گزارش دیده بان حقوق بشر در مورد نقض اولیه ترین حقوق انسانی در قرارگاه های مجاهدین را برایتان ارسال مینمایم تا با واقعیتهای نهفته در فرقه مجاهدین بیشتر آشنا شوید وآنان از احساسات و عواطف انسانی شما سوءاستفاده ننمایند.زیرا ارسال این کتابها و جزوات توسط من و سایر فعالین حقوق بشری،به سایرهمتایان شما موثر بوده وآنان را در اعلام مواضعشان نسبت به مجاهدین حساستر نموده است.
با احترام:اکبر اکبری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا