افتتاح سایت اینترنتی”مرکز بررسی خطرات فرقه ها” در آلمان

جامعه صنعتی امروزه انسانها را بسوی فردگرایی و ازدست دادن روحیه جمعی سوق می دهد. برای بسیاری از این انسانها ورود وعضویت در یک فرقه رسیدن به حقیقت”خود” می باشد که در خانواده ویا در بخشهای دیگر زندگی، سرکوفت شده است. فرقه ها درست در همین رابطه وارد عمل می شوند ویک زندگی جمعی را جهت حل مسائل انسان پیشنهاد می کنند.

اضطراب و نگرانی هر انسانی را درزندگی وکار مشایعت می کند. با نگرانی در مسائل شغلی، خانوادگی، اجتماعی، سلامت، مالی ویا حتی سیاسی هرکسی نمی تواند برخورد درست داشته باشد. این انسانها طعمه های خوبی برای ماشین عضوگیری فرقه هاهستند چرا که فرقه ها مدعی حل همه مسائل می باشند.

در حال حاضر تنها درآلمان طبق آمار غیر رسمی 600 فرقه وجود دارد که البته با توجه به تعاریف حقوقی متعددی که از کلمه فرقه وجود دارد و با توجه به اینکه این اصطلاح امروزه در افکار عمومی مفهومی ضد اجتماعی, گمراه کننده و خطرناک را متبادر می سازد، هیچکدام از این گروه ها خودشان را فرقه نمی دانند.

“مرکز بررسی خطرات فرقه ها” سعی میکند درحد توان خود با توجه به کارکردهای عملی فرقه که تقریبا مورد تائید همگان قراردارد، به تعریف جامعی از فرقه دست یابد و در این زمینه دست یاری بسوی کارشناسان این بحث درازمیکند. طبق تعریف پیشنهادی”مرکز بررسی خطرات فرقه ها” میتوان «فرقه» را مجموعه یی متشکل ازانسان هایی دانست که کمابیش از کیفیات و ویژگیهایی این چنین برخواردار است:

1- اعلام میدارد که هدفش رساندن بشریت, به ویژه بشر پیوسته به فرقه, به سعادت کامل و ابدی میباشد و سعادت تنها از طریق باور مطلق و ایمان خلل ناپذیر به آرمانهای اعلام شده «فرقه» میتواند فراهم آید.

2- برای کسب این سعادت علاوه بر داشتن ایمان خلل ناپذیر باید تعالیم ارائه شدهٌ مربوط به «فرقه» بطور کامل و در مراحل مختلف به اجرا درآید,

3- فرقه به دو قطب «رهبر» و «پیرو» تقسیم می گردد.

4- رهبر از موقعیتی الهی، فراانسانی، خودانتصابی و کاریسماتیک برخوردار است.

5- فرمانهای رهبر همواره درست و خطاناپذیر هستند و پیروان ملزم به اطاعت بی چون و چرا از این فرمانها می باشند. بدین اعتبار هرگونه تخطی و سرپیچی از دستورات رهبر خطا و گناه محسوب می شود و پیرو خاطی و گناهکار برای جبران باید مجازات ویژه

یی را متقبل و متحمل گردد.

6 – مراسم و آیینهای دعا و نیایش اغلب بصورت گروهی و همراه با اذکار و اوراد مخصوص انجام میگیرد.

7 – اغلب قریب به اتفاق امور مربوط به «فرقه» اسرار آمیز، رمزی و غیر قابل انتشار در خارج از محدوده محارم فرقه می باشد.

8- عضویت در «فرقه» داوطلبانه است. هر عضو پس از پذیرفته شدن و اعلام سرسپردگی حق جدا شدن از فرقه را ندارد.

9 – «فرقه» ها اغلب رنگ مذهبی دارند و یا شاخه جدا شده از یک مذهب بزرگتر محسوب می شوند.

10 – «فرقه» ها اغلب خود را برتر از دیگران و دارای امتیازهای ویژه می پندارند.

“مرکز بررسی خطرات فرقه ها” از نظر مذهبی و جهان بینی از انسان هایی تشکیل شده که از فرقه مجاهدین جداشده و خودشان را موظف می دانند درباره فرقه های موجود تحقیق کرده، جامعه بخصوص نسل جوان را ازخطرات فرقه ها آگاه نمایند و به جداشدگان از این گروه ها در حل مسائل و بحران هایی که بعد ازخروج با آنها مواجه هستند، کمک نمایند.

“مرکز بررسی خطرات فرقه ها” پروژه هایی را مدنظر دارد که به اهدافش کمک بکند. ازجمله کمک به تبادل تجربیات جداشده ها از فرقه ها، داوطلبان جداشدن و آنهایی که از این جریانات صدمه دیده اند، انجام مراسم مختلف برای طرح مسئله فرقه، برگزاری سمینار برای گفتگو با جداشده ها و کسب حمایت رسانه ها جهت طرح مسئله فرقه.

ضمنا مرکز تمایل دارد:

1- از حقوق اولیه و اساسی بشر حمایت بکند.

2- به حل مسائل کسانی که مورد صدمه قرار گرفته اند، کمک نماید

3- افکارعمومی را در مورد سوء استفاده از اقدامات تحت تاثیرقراردادن ذهن آگاه بکند.

4- مسائل را به اطلاع دولت و جامعه برساند.

5- با سازمانهای هم هدف در داخل وخارج کشور تماس برقرار کند.

6- با مشورت و روشنگری مردم را از این خطر آگاه نماید و از اختیارات قانونی استفاده کند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا