خیـانـت و مـزدوری استـراتـژی مسعـود رجـوی

جاسوسی و کشتار مردم ایران راهی است که مسعود رجوی با همـدستـی صدام حسین آن را شروع کرد و بایستی برای حفظ بقای خود به هرقیمت به ان ادامه دهد زیرا تاکتیک در هرزمان و متناسب با دوران قابل تغییر است اما استراتژی چیزی نیست که بتوان به سادگی آن را تغییرداد.

بعد ازعملیات مرصاد یا به اصطلاح سازمان (فروغ جاویدان) مسعود رجوی در مقابل این سئوال قرارگرفت که هدف ازاین عملیات و به مسلـخ آوردن نفرات چه بوده است؟

رجوی در آن زمـانـی کـه مخفـی نشـده بـود جواب می داد «« این عملیات بیمه نامه ارتش آزادی بخش بوده است!؟ با این عملیات سازمان به همه دنیا بودنـش در عراق را مشروع جلـوه داد، ارتش آزادی بخش چیـزی جـز مـولـودی از بطـن جنگ ایران و عراق است کـه مستقل از دولت عراق عمل میکند و کاری به این ندارد که جنگ بین ایران و عراق تمام شده است و چون استراتژی ارتش آزادی بخش در حقیقـت جنگ آزادی بخش نوین می باشد، بنابراین به جنگ و مبارزه با حکومت ایران ادامه می دهد »».

در سالهای بعد از جنـگ و تا زمانی که صدام حسین سقوط نکرده و در راٌس حکومت عراق قرارداشت مسعود رجوی اسم این کشتار را بهای استقلال سازمان گذاشته بود!! اما اکنـون و پـس از سقوط صدام و خلع سلاح ارتش آزادی بخش توسط نیروهای امریکایی، بـا حیـرت مـی بینیـم کـه این بارمسعود رجوی برای حفظ بقای حیـات پلیـد خود به هر قیمت، به جاسوسی برای امریکایی ها روی آورده، اکنـون باید پرسید اسم این استراتژی جدید رجوی چیست؟

استراتژی که درآن امریکا تشویق به جنگ با ایران می گردد تا از این طـریق دوباره مسعود رجوی بتواند ارتش آزادی بخش خود را مسلح و فعـال کـرده و این دفعه با حمایت نیروهای امریکایی ترور و عملیات ایذایی علیـه مـردم و کشـور را شروع کند، حتماٌ این بارنیز اگر موفق به این خوش خدمتی شود اسم آنرا ادامه استراتژی جنگ آزادی بخش نوین!! خواهد گذاشت چرا که در هیچ مقطع زمانـی مسعود رجوی از خودش به اصطلاح مایه نگذاشته است و همـواره این اعضای رده پایین سازمان بوده اند که قربانی اهـداف و مقـاصـد او شده و میشوند.

اینطور اسـت کـه مسعود و مریم رجوی از رفاه وآسایش بیشتر بهره مند می شوند بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تمامی خط و خطوط سازمان نیز از شعار فراتر نمی رود برای مثال و قتی که سازمان در ملاقات با سناتورهای امریکایی و یا مجامع بین المللی خواستار تحریم ایران می شود!!

مگر نه اینکه ملت ایران تحت فشار قرار خواهند گرفت و یا زمانی که امریکا را تشویق به جنگ با ایران می کند. باید از رجوی پرسید به خیال خام خود، در صورت شروع جنگ آیا همانند جنگ ایران و عراق سازمان می خواهد جلودار نیروهای امریکایی باشد و باز دست به کشتار خون و خونریزی همانند عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) و یاعملیات مروارید کشتـارکردها بزند!؟ که زهی خیال باطل. و شاید امریکا از بابت این خوش خدمتی به مسعود رجوی اجازه ادامه فعالیت (جاسوسی و ترور) بدهد و حال خوب می توان فهمید و دید که آزادی خلق قهرمان به قول مسعود رجوی فقط شعار بود و مسعود رجوی حتی حاضر است برای خیانت خائنانه خود و اطرافیانش جلودار نیروهای امریکایی برای کشتار مردم ایـران بـوده و یا اینکه اخبار و اطلاعات ایران را طبـق روال جـاری به معرض فروش بگذارد.

البته کسی که پایه و بنیـادش را تـلاش برای خیانت و مزدوری بگذارد این مفاهیم برایش مطرح نیست، در یک زمان (همانند اسنـادی که از همکـاری و فروش اطلاعات به رژیم صدام حسین افشا شد) این اطلاعات را به صدام حسین می فروشد، دوشادوش سـربـازان عراقی به جنگ برعلیه ایران می رود، زن و مـرد و کـودک را بـه خـاک و خـون میکشیـد و حالا که رژیم صدام سقوط کرده همـان اطلاعات را اینبـار به اربـابـان امریکایی و یا … ودیگران می فروشد و می خواهد نیروی جلودار برای حملـة نظـامـی بـه ایران باشد و به این شکل خوش خدمتی خودش به اربـابـان امپـریـالیسـت را بـه اثبات برساند تا شاید چند صباحی بیشتر بتواند به حیات ننگینـش ادامه دهد؟ غافل ازاینکه این دوران نیزطبـق قـانـون و جبـر زمـان تمام شده، زمستان خواهد رفت و روسیاهی آن برای ذغال باقی خـواهـد ماند.

بـراستـی عـروسـکـان خیمـه شب بـازی شهـوت و قـدرت رجـوی و مـریـم قجـرکـی از خـواب غفلـت بیـدار خـواهنـد شـد؟؟ بـه امیـد بیـداری اسیـران زنـدان اشـرف.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا