تحليل روزنامه پرتيراژ “آتن ” از وضعيت مجاهدین

روزنامه پر تيراژ " الفتروس تيپوس " چاپ آتن در گزارشي در مورد مساله تروريسم در ايران به قلم "ياني ناكو " خبرنگار برجسته اين كشور، مجاهدين خلق را سازماني مي داند كه هيچ جايگاهي در ايران ندارد.

در این گزارش نوشته شده است؛ به غير از مساله اقتصاد، مشكل ديگري كه ايران و شهروندان اين كشور را آزار مي دهد مسئله تروريسم است. تقويت طالبان در افغانستان و افزايش توليد ترياك در اين كشور باعث شده ايران نخستين مسير ترانزيت مواد مخدر به اروپا شود. قاچاق انسان وهجوم مهاجرين افغاني به ايران نيز مشكلات زيادي ايجاد كرده است.
روزنامه پر تيراژ " الفتروس تيپوس " چاپ آتن در گزارشي در مورد مساله تروريسم در ايران به قلم "ياني ناكو " خبرنگار برجسته اين كشور، مجاهدين خلق را سازماني تروریستی مي داند كه هيچ جايگاهي در ايران ندارد. موضوع ديگر مساله تروريسم، تروريسم داخلي است. سازمان مجاهدين خلق يك سازمان تروريستي است كه بسياري از كشورهاي دنيا خصوصا آمريكا نيز آن را به عنوان سازمان تروريستي به رسميت شناخته اند.
اين سازمان در دهه 1970 بعنوان گروه دانشجوئي در مسير مقاومت با رژيم شاه فعاليت خود را آغاز كرد و داراي ايدئولوژي سوسياليستي و اسلامي بود ولي امروزه به يك سازماني شبه مذهبي تبديل شده كه اعضاي آن، مسعود رجوي رهبر و مريم رجوي معاون سازمان را مي پرستند.
ترور رئيس جمهور، نخست وزير، چندين وزير و 12 هزار شهروند عادي، حمايت از صدام حسين در طول جنگ ايران وعراق و سركوب شورش شيعيان عراق پس از جنگ اول خليج فارس در سال 1991 در عراق از جمله " دستاورد هاي " اين سازمان است.
در نتيجه اين اقدامات قدرت مجاهدين خلق در سال هاي اخير كاهش يافته وديگر تهران آن را تهديدي براي خود تلقي نمي كند چرا كه اين سازمان هيچ پايه اي در جامعه ايران ندارد اما آثار اقدامات سازمان همچنان وجود دارد.
خانواده‌هاي قرباني مجاهدين خلق سازماني به عنوان "انجمن عدالت " تاسيس كرده كه در خصوص رفتار و اعمال اعضاي آن گزارش مي دهند.
بر اساس اسناد و گفته هاي مردم ايران، مجاهدين خلق مردم عادي را فقط به خاطر اينكه ريش داشتند؛ ترور كرده اند. تروريست ها هر كسي را كه ريش داشتند نزديك به حكومت مي دانستند.
اطلاعاتي كه بسياري از اعضاي سابق مجاهدين خلق مي دهند شوك آور است. آنان سازماني تحت عنوان نجات تاسيس كرده و در تلاشند تا سه هزار و 500 نفري كه در پايگاه اشرف عراق زنداني هستند؛ آزاد شوند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.