مرور

خانواده های اعضاء

استمداد خانواده بهشتی از مجامع بین المللی

من الان 15 سال است برادرم را ندیدم و خواهان یک ملاقات 10دقیقه ای با برادرم هستم هر باری که این فرقه کثیف برادران مارو جلوی گلوله میفرسته ما یک بار میمیریم از شما جناب نخست وزیرT آقای حیدر العبادی عاجزانه خواهش میکنم به درد دل من گوش کنید و…

نامه سرگشاده خانم بهشتی به مجامع بین المللی

چگونه است که 14 سال است! فریاد های ما به جایی نمی رسد. چرا فریادها و در خواست کمک و استمداد ما خانواده های بی پناه و رنج دیده را نمی شنوید! چرا برای تسریع انتقال فرزندان واسیران قربانی فرقه که توسط سران جنایتکار سازمان و شخص رجوی خائن به…

نامه بهزاد ساجدی فر به برادرش غلامعلی اسیر در فرقه رجوی

برادرم بعد ازاینکه سال 82 احمد ومادربرای دیدار با توبه کمپ اشرف آمده بودند من هم سال 88 با پذیرش هرسختی ومشقتی به امید دیدار با تو به عراق و پشت کمپ اشرف آمدم اما درهمان بار اول مسئولان مجاهدین درکمپ اشرف با پرتاب سنگ و نثاربدترین توهین ها…

نامه محسن حدادی به برادر اسیرش ابراهیم؛ ساکن لیبرتی

ابراهیم جان شنیدم که بعد ازدیدارآقای آلبوغبیش، سرکردگان گروه خائن رجوی تو را مجبورکردند تا آنچه که خواست قلبی تو نبوده ونیست مطلبی بنویسی دررابطه با موضوع دیدارآنها با ما بنویسی!! برادرخوبم باورکن خودت خوب می دانی که الان من فردی…

نامه ای به مادرم (طیبه نوری) در آلبانی

امید وارم که حالت خوب باشد وقتی شنیدم که بعد از چندین سال در عراق شما را به کشور البانی منتقل کردند خیلی خوشحال شدم و از طرفی ناراحت بودم که چرا پدرم را همراه شما به آلبانی منتقل نکردند من الان برای خودم یک خانمی شدم اگر بخواهم برای شما…

اسماعیل جان زودی بیا که بی قرار تو هستیم

ازشما خواهش دارم اندک تامل کن و در اولین فرصت با یک" نه" قاطع به رجوی خودت را به نماینده کمیساریای عالی پناهندگان و مسولین عراقی محافظ کمپ لیبرتی معرفی کن و به هتل برو و الباقی راه را به همت وقوه الهی خودم برایت هموار میکنم که بزودی زود خود…

نامه به اسماعیل واحد خوش چهره (ازاعضای اسیردرلیبرتی) وخانم ناوی پیلای

سرکار خانم ناوی پیلای صحبت ها در این باره بسیار زیاد است. بنده به عنوان یکی از اعضای خانواده برادرم اسماعیل واحد خوش چهره خواهشمندم با توجه به نامه انفرادی که برای برادرم نوشته ام که بپیوست می باشد از جنابعالی بعنوان یک شخص دلسوز و پیگیر…

نامه خانواده جلیلیان به فرزند اسیرشان در فرقه رجوی

پس عاجزانه از تو می خواهم که راه رفته را برگردی و این آخر عمری مرا از درد و رنج این حسرت و بیخبری برهانی. فرزندم با تمام وجود دوستت دارم و مشتاقانه چشم به راه بازگشتت هستم. تو را به خدا می سپارم و هر لحظه آزادی و رهاییت را از خداوند رحمان…

نامه کاظم شهیدی به برادرش لفته اسیر در فرقه رجوی

برادرجان باور کن دراین سالیان هروقت اتفاقی درکشور بحران زده ی عراق افتاده ما با دلشوره شب را به صبح رساندیم بخصوص این روزها که اوضاع عراق با حملات گروه کثیف داعش بحرانی ترشده، نگرانی ما هم ازبابت سرنوشت وسلامتی تو بیشتر شده. که نمی دانم…