اعضاء جداشده از فرقه رجوی

مصاحبه آقای غلامرضا نوربخش ازاعضای جدا شده فرقه رجوی

مشروح مصاحبه آقای غلامرضا نوربخش ازاعضای جدا شده فرقه رجوی که درانجمن نجات خوزستان توسط آقای علی اکرامی صورت گرفته است.

آقای علی اکرامی: بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال سرنگونی صدام حسین، تعداد زیادی ازاین فرقه جهنمی جدا شده اند آقای نوربخش ازجمله افردی است که درسال82 ازاین فرقه جدا شد.آقای نوربخش لطفا نحوه آشنایی وچگونگی پیوستن خود و جداییتان را از این فرقه بیان کنید.
نوربخش: بسم الله الرحمن الرحیم غلامرضا نوربخش هستم که درسال79 توسط یکی ازپیکهای فرقه اغفال شدم وبه بهانه گرفتن پناهندگی انگلیس مرا ابتدا به عراق برد ودرهتلی واقع دربغداد با تعدادی ازاعضای این فرقه مواجه شدم.که برایم نوارهای ویدیویی ازارتش به اصطلاح آزدی برایم گذاشتند سپس عکس برادرم راکه درعملیات مرصاد کشته شده بود را نشانم دادند وبا فریب واغفال وسوء استفاده ازاحساس وعواطف برادری، ازمن خواستند که مثلا انتقام خون برادرم رابگیرم.سپس دوره های مختلف آموزش نظامی را به من آموزش دادند.تا سال 82 که مصادف با آغازجنگ نیروهای آمریکایی با عراق بود.که ماهم مجبور بودیم از قرارگاه هایمان خارج شویم ومن فرصت را غنیمت شمرده وخودم را به نیروهای ایرانی درمرزمعرفی کردم.
مجری: آقای نوربخش شما درصحبتهایتان به موضوع کاریابی وگرفتن پناهندگی انگلستان اشاره کردید آیا شما تا قبل از رفتن به بغداد از موضوع پیوستن به فرقه اطلاع داشتید؟
نوربخش: خیر. هدف کار بود و مقصد انگلیس وهیچگونه صحبتی ازسازمان نبود.وسازمان ازاین ضعف من سوء استفاده کرده وبا ترفند پناهندگی انگلیس مرابه سازمان بردند.
مجری: شما اشاره کردید که سه سال درسازمان بودید علت جداییتان ازسازمان چه بود؟
نوربخش:مناسبات غیرانسانی درون فرقه ازجمله عملیات جاری وغسل هفتگی ومناسبات مسئول وتحت مسئول.ودلیل دیگرهم دیدم که رجوی درزمان اغاز جنگ آمریکا وعراق، که همیشه ادعای مبارزه با امپریالیزم سرمیداد طی اطلاعیه ای درونی به همه نیروهای فرقه اعلام کرد که آمریکا صاحب خانه جدید ماست و باید از امریکا (امپریالیزم) دستوربگیریم وحق درگیری با آنها رانداریم.همین عوامل باعث شده بود که تصمیم به فراربه سوی کشورم رابگیرم.
مجری: شما به غسل هفتگی وعملیات جاری اشاره کردید چرا نسبت به محتوای این دومقوله دافعه داشتید؟
نوربخش: دریک کلام ترورشخصیتی.سرکوب فردی وذهنی وروانی افراد واینکه فرد همیشه احساس کند که گناهی مرتکب شده که باید الان تاوان آن را پس دهد.
مجری:آیا شما درطی این سه سالی که درفرقه بودید توانستید با خانواده تان یا دوستانتان تماس تلفنی بگیرید؟
نوربخش: خیر، هیچگونه تماسی با خانواده یا دوستان نداشتم حتی هیچ تماسی با افراد دیگرقرارگاهها نداشتیم این کاربرای ما ممنوع بود.چه برسد به خانواده ات یا خارج کشور.هیچگونه تماسی نداشتیم.
مجری:سازمان چه هدفی ازاین کار دنبال میکرد؟
نوربخش:قطع کلیه روابط خانوادگی وسرسپردگی محض به رجوی.
مجری: شما به عملیات مرصاد اشاره کردید،شنیده های شما درباره این عملیات چه بود؟
نوربخش:شنیده بودم که زمانبندی عملیات مرصاد مصادف با پذیرش قطعنامه آتش بس ازسوی ایران بود ونیروها فقط 4 روز فرصت داشتند که خود را آماده عملیات کنند.که این کار بسیارخسته کننده بود ونیروها که تازه ازعملیات دیگری درآن زمان به نام آفتاب یا چلچراغ آمده بودند قدرت و توان خود را ازدست داده بودند و وقت کافی برای تجدید قوا نداشتند.
مجری:دربازگشت شما به ایران برخورد مقامات ایرانی با شما چگونه بود؟
نوربخش:برخورد خوب وصمیمانه ای بود.وهیچگونه آزارواذیتی نشدم ومثل یک مهمان با من برخورد کردند.
مجری:نظرشما درباره حوادث 19 فروردین که تعداد زیادی ازنیروهای بی گناه کشته شدند چیست؟ چرا رجوی اینقدردرماندن نیروها وبه کشتن دادن آنها دراشرف اصرارمیکند؟
نوربخش: ماهیت خودشان رانشان میدهند.ورجوی طی پیامی که به ما رسانده بود اینطور گفته بود که اشرف جزیی ازخاک ایران است وما به هیچ نقطه دیگری حتی اگربه زورآمریکاییها هم باشد نمی رویم.وترک اشرف برایشان پایان عملیاتهای نظامی وتشکیلاتی به شمارمی رود.
مجری: به نظرشما چرا سازمان مانع ملاقات خانواده ها با فرزندانشان میشود؟
نوربخش:به نظرم بخاطراین است که اگر این ملاقات صورت بگیرد تمام زحمات فرقه برای کشتن روابط عاطفی وخانوادگی درفرد با یک ملاقات ساده دوباره این احساسات درفرد شعله ورشده وازبین می رود.
مجری:شما چه پیامی برای خانواده هایی که ماه هاست جلوی درب اشرف برای دیداربا فرزندانشان به تحصن نشسته اند دارید؟
نوربخش: باید ازمجامع بین المللی مثل صلیب سرخ جهانی وحقوق بشرکمک بگیرند وازآنها بخواهند که به سران فرقه فشار بیاورد تا بتوانند با فرزندانشان ملاقات کنند.
مجری: با توجه به تجربه تلخ شما درفرقه رجوی شما چه پیامی برای نسل جوان ایرانی دارید؟
نوربخش: این است که فریب نخورند وقبل ازاقدام به هرکاری خوب فکرکنند ومشورت کنند تا دردام این گروها نیفتند وخودشان هم ندانند که عاقبت کارشان چه میشود.
مجری: درسال82 که نیروها برای انجام عملیات در نوار مرزی آماده میشدند و رجویها درفرانسه و درخارجه پنهان شده بودند چه حسی به شما دست میداد؟
نوربخش: ما را بازیچه قرارداده بودند.آلت دست شده بودیم.مهره شده بودیم وفریب خورده بودیم.
مجری: به عنوان آخرین سئوال شما چه پیامی برای کمک به خانواده ها ازمجامع بین المللی دارید؟
نوربخش:مجامع بین المللی می توانند که کمک کنند تا خانواده ها با فرزندانشان ملاقات داشته باشند واین امر را تسهیل کنند.
مجری:چه پیامی برای کسانی که ازماندن در فرقه ناراضیند ولی مسئولین فرقه آنها را ازخروج از اشرف می ترسانند، دارید؟
نوربخش: اصلا نترسند و فریب این تهدیدات رانخورند وهیچ موردی برایشان پیش نمی آید.نگران نباشند وبدون ترس دراین زمینه سریعا اقدام کنند وخود را ازشر رجوی خلاص کنند وبه دنیای آزاد قدم بگذارند.
مجری: با تشکر ازشرکت شما دراین مصاحبه و با آرزوی پیروزی وموفقیت برای شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا