پاسخی به یاوه گویی های رجویها

درتاریخ 12 اسفند ماه برنامه تلویزیونی موسوم به سیمای اختناق در جریان برنامه ای با نام دروغ سنج با پخش اخبار سراسر كذب مدعی گردید كه تظاهرات مردم عراق در ساحة التحریر عراق توسط عوامل وزارت اطلاعات نیروی سپاه قدس سازماندهی گردیده بود. ارگان رسوا و دروغ پرداز رجویها در همین برنامه مدعی گردید كه تظاهرات كنندگان بوسیله پول خریداری شده بودند. جالب اینجاست كه اتهامات عنوان شده دقیقا شیوه بكار گرفته شده ازطرف همین فرقه برای جذب گروههای عراقی در راستای كار تبلیغاتی بر ضد شورای حكومتی و دولتهای وقت عراق بوده است .كه با توجه به اینكه چند سال را در ستاد اجتماعی و نیرویی بعنوان مترجم مسئول برخورد و دعوت از شهروندان عراقی بودم لازم دیدم مشاهدات عینی خودم را جهت اطلاع عموم این دروغ پرداز فرقه افشا نمایم.
از سال 83 كار اعزام به بغداد و دیداربا شیوخ مناطق مختلف بغداد جهت تلاش برای گرفتن حمایت و امضا گیری با دادن وعده وعید و رشوه های كلان مالی را شروع كردیم . به دنبال آن كار جذب نیروهای مردمی را به استان دیالی گسترش دادیم . در این رابطه در داخل پادگان اشرف با ناهار وپرداخت پول بابت بنزین و ازآنها پذیرایی میشد. سازمان بابت گرفتن هر امضای حمایت 150 دینار عراقی به افراد پرداخت میكرد و این در شرایطی بود كه نفرات عراقی باز چك وچانه میزدند.
سازماندهی كار بدینگونه بود كه سازمان در سراسر عراق اقدام به استخدام مزدوران محلی جهت جذب شیوخ و دیگر اقشار مردم كرده بود بعنوان مثال:
ناصرالمیالی ازبغداد
هیثم كرارالكربلایی – كربلا
شیخ ولید (ابواحمد) اهل استان دیوانیه
شیخ قاسم (ابوسعود) اهل استان دیوانیه
ابوحیدر اهل استان كربلا
حیدرالنجفی اهل استان نجف الاشرف
این افراد به پادگان اشرف دعوت میشدند و به مدت 4 روز در مقر خالد یا همان بیمارستان سابق فرماندهی اشرف مستقر می گردیدند .آنها ضمن توجیه سیاسی و دادن خط و خطوط با هدف جمع آوری امضا بر علیه شورای حكومتی در دوره ریاست آقای جعفری و ایاد علاوی به شهرهای مختلف عراق اعزام میگردیدند. این افراد به مثابه پیمانكار نیروی انسانی كار میكردند و پول هنگفتی به جیب میزدند. آنها حتی برای دریافت پول بیشتر به جعل امضای شهروندان و شخصیتهای سیاسی و وكلا و پزشكان اقدام میكردند . برای مثال یكبار نسبت به جعل 5 هزار امضای دكتر و وكیل در شهر بعقوبه اقدام كرده بودند درحالیكه آمار دكترها و وكلای این شهر به 10 نفر نمیرسید. كه من متوجه این كلاهبرداری كلان شدم .
یا بعضا خود این افراد دست به جعل هزاران امضا می زدند و خودشان با كمك گرفتن افراد خانواده دست به اقدام میزدند و در مقابل اعتراض ما میگفتند مردم عراق با شما مخالف هستند و ما مجبوریم كه امضا جعل كنیم ………….. از كجا اینهمه حمایت برایتان بیاوریم؟ به هنگام پذیرایی ناهار آنها نظم سالن را برهم زده و به سوی دیگهای بزرگ غذا با شكستن درب محل سروغذا حمله می بردند بازار كیك و ساندیس داغ بود. و افراد شركت كننده در میتینگهای پادگان اشرف كلیه امكانات استقراری را غارت میكردند .
رضا منانی با نام مستعار فرهاد مسئولیت پرداخت پول به دلالهای عراقی را برعهده داشت و قبل از خروج نفرات شركت كننده از درب پادگان اشرف دستمزد آنها پرداخت میگردید.
آری این مختصری از عملكرد جذب حمایتهای شهروندان عراقی توسط این فرقه تروریستی بود كه دركمال بی شرمی آنچه خود انجام داده بود را به مردم غیور و شرافتمند عراق كه خواهان خروج این فرقه ازخاك عراق هستند نسبت میدهد. بله دراین جشن طومارهای جمع آوری و از رسانه اختناق تحت عنوان حمایتهای میلیونی مردم عراق از فرقه رجوی پخش میشد .
با تقدیم احترام
یوسف جرفی عضوسابق سازمان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.