ماشین تبلیغاتی مجاهدین

ایجاد درگیری بهانه ای برای مظلوم نمایی فرقه رجوی

بعد از اخراج تعدادی از اعضای فرقه به کمپ موقت ترانزیت سران سازمان باز هم به فکر این افتادند که با ترفند و فریبکاری مانع از رفتن گروه دیگری به کمپ موقت شوند مسئولین فرقه این بار با مهمل توهین به یکی از نفرات شان سعی کردند با ایجاد درگیری مانع از رفتن به کمپ موقت شده تا با این اندیشه بتوانند امتیازی بدست بیاورند.
حال باید به کدام حرف مسئولین فرقه گوش کرد توهین به نفرات شان یا بازرسی کانتینری که نفرات فرقه برای جابجایی آماده کرده بودند اگر این گونه بوده می توانید بگویید داخل آن چه بوده که این گونه سعی کردید حتی با درگیر شدن مانع از بازرسی آن شوید؟
اگر سری چهارم اعضای فرقه آماده اخراج شدن بودند به یکباره مسئولین فرقه به یاد بردن وسایلی می افتند که از قبل می دانستند که بردن آنها ممنوع می باشد. چرا واقعیت موجود و اینکه قرار بوده چه وسائلی را خارج کنید را عنوان نمی کنید؟
هدف سران فرقه از این کار چه بوده، بعد از دیدن مار در کمپ موقت و ترکیدن لوله و مرگ یکی از نفراتشان به علت فشار تشکیلاتی اکنون دیگر بهانه ای برای جوسازی نداشتند با ترفند دیگری و با ایجاد درگیری و مجروح شدن تعدادی دیگر سعی کردند زمانی برای ماندن در اشرف خریده و در دستگاه تبلیغاتی خودشان در اروپا بر این مسئله انگشت بگذارند که ما از قبل گفتیم ولی کسی گوش نمی کند.
سران فرقه روزی مدعی شدند که حاضرند حتی به مرز اردن بروند و با دریدگی تمام اکنون عنوان می کنند که آنها با حاکمیت عراق مشکلی ندارند اگر اینگونه بود پس این سالیان انواع تهمت ها علیه نخست وزیر عراق و توطئه چینی بر علیه دولت قانونی وقت برای چه بوده، انجام ملاقات های پنهانی با سران حزب منحله بعث و آشفته کردن فضای سیاسی عراق از کجا نشات می گیرد؟
اگر شرکت در مراسم بر افراشتن پرچم عراق برای سران فرقه اکنون افتخاری شده پس انواع کارشکنی برای انتقال باقی مانده افراد از اشرف به کمپ موقت ترانزیت را چگونه توجیه می کنید؟
دامن زدن به اعتراضات و تبلیغ از طرف فرقه برای سرنگونی دولت قانونی عراق را باید چه نامید؟ گرچه رجوی ها در دستگاه تبلیغاتی خودشان بطور دائم از بهار عربی!! حرف می زنند ولی اکنون با یک عقب گرد و فریبکاری آشکار عنوان می کنند که ما با دولت عراق مشکلی نداریم.
سران فرقه بطور مستمر عنوان می کنند که اشرف را با پول های خودشان ساختند بهتر بود به جای فریبکاری عنوان می کردند که اشرف را با پولهای دریافتی از طرف ارباب خودش یعنی صدام معدوم بر پا کرده و زمین ها را از کشاورزان زحمت کش منطقه غصب کردند.
اگر سران فرقه با دولت عراق همکاری داشتند چرا هر روز سعی می کنند با انواع فریبکاری زمان بیشتری خریده تا در اشرف بمانند رجوی دغلکار فکر می کند از شکاف بوجود آمده در عراق و منطقه امتیازی برای خود بدست بیاورد و تغاری بشکند و جهان به کام رجوی کاسه لیس شود.
اگر قرار است به کشور ثالثی در آینده نزدیک بروید بردن صندلی و دوچرخه و وسایل اضافه برای چیست؟ تمام این شعبده بازی ها فقط برای مظلوم نمایی می باشد.
تمام این جو سازیها و دادن اطلاعیه های ساختگی فقط جنبه تبلیغاتی داشته تا شاید با به کشتن دادن و زخمی کردن تعدادی باز هم دست به مظلوم نمایی بزند و زمان بیشتری برای ماندن در اشرف بخرد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا